Vilka nyckeltal ska man mäta och jämföra med över tid?

Detta är en av de vanligaste frågorna jag får. Vilka nyckeltal ska man mäta och hur ofta ska man kontrollera webbstatistiken? Detta är givetvis en mycket svår fråga och svaret beror av vilken typ av webbplats du har, om du arbetar med digitala kampanjer, sökmotoroptimering och andra trafikdrivande aktiviteter, vilka “mål” du har på webbplatsen, det vill säga om du säljer eller bara informerar på webbplatsen och en mängd andra faktorer.

Vilket webbstatistikverktyg du använder ställer givetvis begränsningar på vilka nyckeltal som är aktuella för er webbplats också. I ett mer avancerat verktyg kan man i prinip mäta vad som helst, medan man i enklare verktyg är mer begränsad till enklare och mer standardiserade nyckeltal.

Begränsningar i webbstatistiksystemet
I de mer avancerade verktygen kan man själv bestämma vilken data man vill skicka in till systemet, medan man i enklare system endast samlar in standarddata. Normalt är det så i ett webbstatistiksystem att ju mer data man kan skicka in, desto mer avancerade analyser kan man göra.

Viktiga nyckeltal
Några nyckeltal/mätetal är dock intressanta att mäta och följa upp för i princip alla webbplatser. Man kan likna dem vid någon form av “lägsta gemensamma nämnare”. Bland dessa finns:

Att mäta och följa upp dessa nyckeltal kontinuerligt kommer att ge dig som webbplatsansvarig mycket viktig insyn i hur din webbplats fungerar och vad olika aktiviteter ger för effekt.

För dig som arbetar mycket med sökmotoroptimering finns också flera olika nyckeltal som är viktiga att mäta och analysera för att följa effekterna av ditt arbete inom detta område. Läs mer om nyckeltal för uppföljning av sökmotoroptimeringsarbete.

Mer specifika nyckeltal
Ovanstående nyckeltal eller KPI:er (Key Performance Indicators) som man ofta säger i webbstatistikbranschen är standardnyckeltal. Exempel på mer specifika eller webbplatsberoende nyckeltal är:

  • Försäljning/Omsättning
  • Anmälningar (till prenumerationer, seminarier, kurser, events etc.)
  • Inloggningar
  • Användande av olika former av tjänster/funktioner
  • Beställningar
  • Kundförfrågningar
  • Mötesbokningar
  • Kommentarer

Vilka nycketal som är aktuella för din webbplats varierar så klart efter verksamhet, teknisk plattform och många andra faktorer. Gemensamt för alla webbplatser är dock att man har någon form av mål/konverteringar som man vill att besökaren ska genomföra. Det är dessa som du/ni ska mäta.

Hur ofta ska man mäta?
Webbstatistiksystemet samlar in data hela tiden. Den aktuella frågan är egentligen hur ofta man ska kontrollera och följa upp statistiken. Detta beror också på hur viktigt webbanalysarbetet är för dig och er organisation. Givetvis får man ut mer av webbanalysen om man arbetar med kontinuerligt/oftare.

Har man dessutom investerat i ett mer avancerat webbstatistiksystem så är det i princip “tjänstefel” om man inte arbetar aktivt med webbanalysarbete eftersom det kan förbättra webbplatsen och bidra till verksamhetens mål på många olika sätt (spara pengar, tjäna pengar, styra marknadsföring, generera mer trogna besökare, öka antalet nedladdningar etc.).

Men tillbaka till frågan – hur ofta ska man kontrollera statistiken? Man bör åtminstone arbeta på månadsbasis och om det finns resurser oftare – gärna på veckobasis. Om man har bristande kompetens eller inte hinner med själv, så kan man överväga att ta in hjälp utifrån, det vill säga anlita en konsult som kan hjälpa till med webbanalys och rapportframtagning.

Ofta handlar det om att man sätter upp möten/webbråd där man arbetar med webbstatistiken aktivt för att dra nytta av den gjorda investeringen och för att spara/tjäna pengar/resurser. iConvert är exempel på en sådan konsult.

Frågor kring nyckeltal och webbstatistik?
Om du känner att du har frågor kring nyckeltal och webbstatistik eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.