Posts Tagged ‘webbstatistiksystem’

Vilka nyckeltal ska man mäta och jämföra med över tid?

Detta är en av de vanligaste frågorna jag får. Vilka nyckeltal ska man mäta och hur ofta ska man kontrollera webbstatistiken? Detta är givetvis en mycket svår fråga och svaret beror av vilken typ av webbplats du har, om du arbetar med digitala kampanjer, sökmotoroptimering och andra trafikdrivande aktiviteter, vilka “mål” du har på webbplatsen, det vill säga om du säljer eller bara informerar på webbplatsen och en mängd andra faktorer.

Vilket webbstatistikverktyg du använder ställer givetvis begränsningar på vilka nyckeltal som är aktuella för er webbplats också. I ett mer avancerat verktyg kan man i prinip mäta vad som helst, medan man i enklare verktyg är mer begränsad till enklare och mer standardiserade nyckeltal.

Begränsningar i webbstatistiksystemet
I de mer avancerade verktygen kan man själv bestämma vilken data man vill skicka in till systemet, medan man i enklare system endast samlar in standarddata. Normalt är det så i ett webbstatistiksystem att ju mer data man kan skicka in, desto mer avancerade analyser kan man göra.

Viktiga nyckeltal
Några nyckeltal/mätetal är dock intressanta att mäta och följa upp för i princip alla webbplatser. Man kan likna dem vid någon form av “lägsta gemensamma nämnare”. Bland dessa finns:

Att mäta och följa upp dessa nyckeltal kontinuerligt kommer att ge dig som webbplatsansvarig mycket viktig insyn i hur din webbplats fungerar och vad olika aktiviteter ger för effekt.

För dig som arbetar mycket med sökmotoroptimering finns också flera olika nyckeltal som är viktiga att mäta och analysera för att följa effekterna av ditt arbete inom detta område. Läs mer om nyckeltal för uppföljning av sökmotoroptimeringsarbete.

Mer specifika nyckeltal
Ovanstående nyckeltal eller KPI:er (Key Performance Indicators) som man ofta säger i webbstatistikbranschen är standardnyckeltal. Exempel på mer specifika eller webbplatsberoende nyckeltal är:

 • Försäljning/Omsättning
 • Anmälningar (till prenumerationer, seminarier, kurser, events etc.)
 • Inloggningar
 • Användande av olika former av tjänster/funktioner
 • Beställningar
 • Kundförfrågningar
 • Mötesbokningar
 • Kommentarer

Vilka nycketal som är aktuella för din webbplats varierar så klart efter verksamhet, teknisk plattform och många andra faktorer. Gemensamt för alla webbplatser är dock att man har någon form av mål/konverteringar som man vill att besökaren ska genomföra. Det är dessa som du/ni ska mäta.

Hur ofta ska man mäta?
Webbstatistiksystemet samlar in data hela tiden. Den aktuella frågan är egentligen hur ofta man ska kontrollera och följa upp statistiken. Detta beror också på hur viktigt webbanalysarbetet är för dig och er organisation. Givetvis får man ut mer av webbanalysen om man arbetar med kontinuerligt/oftare.

Har man dessutom investerat i ett mer avancerat webbstatistiksystem så är det i princip “tjänstefel” om man inte arbetar aktivt med webbanalysarbete eftersom det kan förbättra webbplatsen och bidra till verksamhetens mål på många olika sätt (spara pengar, tjäna pengar, styra marknadsföring, generera mer trogna besökare, öka antalet nedladdningar etc.).

Men tillbaka till frågan – hur ofta ska man kontrollera statistiken? Man bör åtminstone arbeta på månadsbasis och om det finns resurser oftare – gärna på veckobasis. Om man har bristande kompetens eller inte hinner med själv, så kan man överväga att ta in hjälp utifrån, det vill säga anlita en konsult som kan hjälpa till med webbanalys och rapportframtagning.

Ofta handlar det om att man sätter upp möten/webbråd där man arbetar med webbstatistiken aktivt för att dra nytta av den gjorda investeringen och för att spara/tjäna pengar/resurser. iConvert är exempel på en sådan konsult.

Frågor kring nyckeltal och webbstatistik?
Om du känner att du har frågor kring nyckeltal och webbstatistik eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-02-19 kl 22:22

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , , , ,

Mäta den interna sökmotorn – QuickWin nr 1

Det finns många olika saker man kan mäta med ett bra webbanalyssystem. Många av dessa är enkla att införa och ger stora möjligheter att förbättra webbplatsen – QuickWins med andra ord.

Den interna sökmotorn är ett ofta försummat optimeringsverktyg som man kan samla in information ifrån till ert webbstatistiksystem. Det är normalt en enkel åtgärd att skicka in informationen från webbplatsen till ert webbstatistiksystem. Att mäta trafiken från den interna sökmotorn är ett exempel på funktion som man kan mäta om man kan skicka in egen data till webbstatistiksystemet och om det går att skapa egna rapporter i webbstatistikverktyget.

Flera interna sökmotorer har inbyggda statistikfunktioner som ger ungefär samma sak, men många har det inte alls eller ganska dåliga sådana. Några av fördelarna med att ha statistik från den interna sökmotorn i din webbstatistik är att man har all statistik samlad på ett och samma ställe samt att man kan korsköra den traditionella webbstatistiken (till exempel försäljningsstatistik) med statistiken från den interna sökmotorn.

Intern sökmotor vs extern sökmotor
Den interna sökmotorn är den sökmotor som ni har på er egna webbplats. Den ska inte förväxlas med externa sökmotorer (Google, Yahoo, Sesam etc.) och extern sökmotoroptimering. Alla webbanalyssystem mäter trafiken från externa sökmotorer (till exempel externa sökfraser, externa sökord, total trafik från sökmotorer, trafik från olika sökmotorer etc.), vilket också är en av de viktigaste källorna för att arbeta vidare med den “totala” optimeringen på webbplatsen.

Exempel på interna sökmotorlösningar är inbyggda sökmotorer i webbpubliceringssystemet (EPiServer, Polopoly, Joomla, Mambo, Typo3 etc.), SiteSeeker, UltraSeek, SharePoint Search, Google Mini och Google GSA.

Vilken information ger den interna sökmotorn?
Den interna sökmotorn ger mycket viktig information om det som era besökare söker efter på er webbplats, dels mängden sökningar (både lyckade och misslyckade), men framförallt vilka sökfraser era besökare använder. Det kanske viktigaste av allt är att mäta vilka sökfraser era besökare gör som inte ger träffar, det vill säga det besökarna letar efter, men inte hittar.

Dessa rapporter bör en vaken webbplatsägare studera kontinuerligt och komplettera webbplatsen med det som man vill att besökarna ska få träff på. Vanligt är till exempel att man behöver lägga till vanliga stavfel och synynomer som besökarna använder, men som man av olika anledningar inte har skrivit om på sin webbplats (vilket betyder att man inte kan hitta detta via den interna sökmotorn).

I allmänhet kan man lägga in mer meta data till den interna sökmotorn som gör att besökarna hittar det de ska. Att få externa sökmotorer att hitta (indexera) material som ger bra och rätt trafik är i allmänhet svårare (läs mer om sökmotoroptimering).

Vilka system kan mäta den interna sökmotortrafiken?
I mer avancerade webbstatistiksystem som till exempel HBX Analytics, WebTrends och SiteCatalyst (läs mer om olika webbstatistiksystem) är det normalt enkelt att mäta trafiken från den interna sökmotorn. När dessa system implementeras ska man se till att mäta trafiken från den interna sökmotorn.

I enklare system som LiveSTATS och AWStats går det normalt inte att mäta den interna sökmotortrafiken.

Hjälp med att mäta den interna sökmotorn
Om ni har bristande webbanalysresurser och inte kan/hinner implementera en lösning som gör att ni kan mäta trafiken från er interna sökmotorlösning så ta kontakt med en webbanalyskonsult som kan hjälpa er. Att investera i ett bra webbanalyssystem och sedan inte använda dess styrkor (till exempel möjligheten att mäta den interna sökmotorn) är lite av resursslöseri.

Om du känner att du har frågor kring mätning av den interna sökmotorn eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-12-29 kl 16:52

Kategorier: Nyckeltal/KPI, QuickWins, Rekommendationer   Taggar: , , ,

Att använda webbanalys för att mäta genomslag av digitala kampanjer

Alla som arbetar med en webbplats och lägger ned tid och resurser på innehållet vill i allmänhet att så många som möjligt ska ta del av webbplatsens material.

Att attrahera besökare till sin webbplats är en konst och det finns många olika sätt/metoder. Grundkravet är att man har ett tillräckligt intressant innehåll som kan intressera potentiella besökare. Bland de vanligaste metoderna att attrahera besökare till din webbplats hör:

 • Nyhetsbrev
 • Köpta sökord (PPC, pay-per-click)
 • Bannerkampanjer
 • Affiliatesystem
 • Organisk sökmotortrafik (sökmotoroptimering)
 • Köpta länkar

Vissa metoder/kampanjtyper kostar pengar, vissa andra kostar “bara” tid, kunskap och resurser. Vissa metoder/kampanjtyper ger mycket trafik snabbt (till exempel bannerkampanjer), vissa andra metoder är mer långsiktiga och ger trafik på sikt (till exempel sökmotoroptimering). Många webbplatsägare arbetar med många olika metoder. De som har pengar använder i allmänhet många olika metoder.

Hur ska man få reda på vilka kampanjer och/eller kampanjtyper som ger mest?
Ett dilemma för alla webbplatsägare som arbetar med digitala kampanjer som ett verktyg för att driva trafik till sin webbplats är att ta reda på vilka kampanjer och/eller kampanjtyper som ger mest effekt. Som tur är så kan man mäta detta. De allra flesta webbstatistiksystem har idag stöd för kampanjmätning.

Hur mäter man digitala kampanjer – respons och konvertering?
Genom att lägga till en liten kodsnutt i länken som leder till din webbplats kan man identifiera besökaren som har responderat på en kampanj. Besökaren kan därmed identifieras som en respondent. Detta kan man säga är det första steget i mätning av kampanjer.

Att veta hur många som responderar på en kampanj är viktig information för en webbplatsägare eller marknadsförare. Nästa steg är att mäta hur många som konverterar, det vill säga en besökare som blir kund, medlem, anmäler sig till något, laddar ned något etc. Kombinationen att veta hur många som responderar på en kampanj och hur många som faktiskt konverterar är mumma för vilken marknadschef eller försäljningschef som helst.

I allmänhet har alla webbplatser, även de som inte säljer något on-line, några tydliga konverteringsprocesser. Att mäta denna typ av konverteringar är alltså också möjligt på samma sätt som om man säljer saker/tjänster på webbplatsen.

Om en kund inte köper (konverterar) efter att ha responderat men sedan återvänder – vad händer?
Det finns väldigt många saker som kan hindra en besökare som har responderat på en kampanj att fullfölja till exempel ett köp och därmed konvertera till kund. Man kanske inte hade kreditkortet tillgängligt eller så var man tvungen att gå och laga mat eller vad som helst. Om besökaren sedan återkommer om någon dag eller kanske en vecka och sedan genomför köpet och därmed konverterar – vad händer då?

I mer avancerade webbstatistiksystem som till exempel HBX Analytics, WebTrends och SiteCatalyst (läs mer om olika webbstatistiksystem) är detta inget problem. När en besökare responderar på en kampanj (klickar på något med en kampanjkod i sig) sparas denna information i en cookie (läs mer om cookies och webbstatistik). Om besökaren sedan återkommer vid ett senare tillfälle och då konverterar kommer webbstatistiksystemet ihåg detta och din kampanj konverterar (en konvertering tillgodoräknas på kampanjen).

Vad händer när en besökare har responderat på fler än en kampanj – vilken kampanj tillgodoräknas konverteringen?
Det är fullt möjligt att en besökare responderar på fler än en kampanj (till exempel klickar på en banner och ett köpt sökord). Vilken kampanj som tillgodoräknas kampanjen beror lite på vilket webbstatistiksystem som man har. Det vanligaste är att det är den sista kampanjen som man responderade på som tillgodoräknas konverteringen. I vissa system kan man själv ställa in om man vill att det ska vara den första kampanjen, alla kampanjer eller den sista kampanjen som ska tillgodoräknas.

Möjlighet att skapa rapporter som visar kampanjerna översiktligt
Det är en sak att det går att mäta era digitala kampanjer med webbstatistikverktyget. Minst lika viktigt är att det går att ta fram rapporter som översiktligt visar hur mycket respons och konverteringar som respektive kampanj genererar. Möjligheten att skapa egna rapporter och jobba med kampanjhantering i verktyget är viktiga delar i ett webbstatistiksystem för användare som arbetar mycket med digitala kampanjer.

Hjälp med kampanjhantering och mätning av kampanjer
Om ni lägger mycket tid och resurser på olika typer av digitala kampanjer så “måste” man mäta dessa så att man kan styra kampanjbudgeten till de kampanjer och/eller kampanjtyper som ger mest effekt. Om man har bristande kompetens eller inte hinner med själv kan man ta hjälp av en webbanalyskonsult.

Om du känner att du har frågor kring kampanjmätning eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-11-29 kl 21:39

Kategorier: Digitala kampanjer, Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , , , , , ,

Förstapartscookie eller tredjepartscookie?

I förra artikeln “Unika besökare, besök och sidvisningar – hur mäter man?” diskuteras bland annat begreppet Unika besökare/unika webbläsare, det vill säga hur många som egentligen besöker en webbplats. Ett antal olika metoder att mäta unika besökare diskuterades, bland annat cookies. Cookies räknas som det bästa sättet att beräkna unika besökare.

Vad är en cookie?
En cookie, eller kaka, är en liten fil med en viss uppsättning information som sparas på en besökares dator på en specifik plats, när han/hon besöker en webbplats. Om en besökare återvänder till samma webbplats och om besökarens cookie inte har raderats av någon anledning kan sajten “känna igen” besökaren.

Med hjälp av denna information avgör man alltså om besökaren är en återbesökare eller om han/hon är där för första gången. Webbstatistiksystemet kan därmed i sina rapporter tala om hur många unika besökare webbplatsen har, hur många som är återbesökare etc. under en viss tidsperiod.

Mer än unika besökare
I webbstatistiksammanhang kan man även lagra mer information om besökaren i cookies. Mer avancerade webbstatistiksystem har denna funktionalitet. Man kan till exempel lagra information om vilka som är kunder eller prospects eller har besökt en viss del av webbplatsen och hur dessa användagrupper surfar omkring på webbplatsen, konverterar etc.

Cookies används även till en rad olika saker utöver traditionell webbstatistik, vanligt är till exempel att man lagrar inställningar i cookies, som gör det enklare för besökaren att navigera, köpa/sälja eller liknande.

Olika typer av cookies
Det finns två typer av cookies som används för att beräkna antalet unika besökare – förstapartscookies och tredjepartscookies.

Definition förstapartscookie
Alla cookies har en avsändare i form av ett domännamn. En förstapartscookie är en cookie där cookien har samma domännamnsavsändare som webbplatsen, det vill säga att cookien sätts av webbplatsen som användaren besöker.

Definition tredjepartscookie
En tredjepartscookie är en cookie där avsändaren kommer från en annan domän än den som användaren besöker. Cookien har alltså en domännamnsavsändare som skiljer sig från den url som webbplatsen har.

En och sammma tredjepartscookie kan därmed användas av flera olika webbplatser som samarbetar för att utröna hur webbplatsbesökarna surfar mellan webbplatserna i nätverket. För de allra flesta webbplatser som inte är med i någon form av nätverk är detta dock helt ointressant. Det enda som de allra flesta vill veta är antalet unika besökare.

Problem med tredjepartscookies
Tills i våras har det i spelat så stor roll vilken typ av cookie som webbstatistiksystemet har använt. Den 1 mars hände dock något…

Säkerhetsföretaget Lavasoft uppdaterade den 1 mars 2007 sina filter i ett program som heter Adaware och började då blockera tredjepartscookies. Adaware används även i större säkerhetsprogram från F-secure. Dessa säkerhetsprogram används av bland annat Telia.  När Adaware uppdaterades blev de kunder som surfade via Telia (och andra iSPer som också använde F-secures program) inte längre mätbara. Eftersom Telia är en dominerade aktör i Sverige fick detta stort genomslag.

Alla de statistikverktyg som använde sig av tredjepartscookies fick från och med detta datum stora problem att redovisa tillförlitliga siffror för de rapporter som bygger på cookies – det viktigaste nyckeltalet är unika besökare.

Om cookies, i detta fall tredjepartscookies, blockeras sätts inte cookien på besökarens dator. Det finns alltså inget sätt att avgöra om besökaren är unik eller inte. Varje nytt besök räknas därför som en unik besökare. Detta ger helt felaktig statistik (alldeles för höga siffror för unika besökare) och skapar stora trovärdighetsproblem för webbplatser.

De som drabbas värst är de webbplatser där man lever på att sälja annonsplats, eftersom annonsplatsköparna inte kan lita på de siffror som presenteras.

Anledningen till att tredjepartscookies började blockeras var att Lavasoft anser att tredjepartscookies ungergräver webbplatsbesökarnas integritet.

Vilket webbstatistiksystem ska man välja?
Om du står i begrepp att välja ett webbstatistiksystem eller om det är viktigt att du har tillförlitlig statistik så ska du välja ett system som använder cookies för att beräkna unika besökare. Cookien ska vara av typen förstapartscookie.

Webbstatistikerktyg som brukar följa med i webbhotell och gratisverktyg som Google Analytics använder sig inte alls av cookies eller i bästa fall av tredjepartscookies. Med ett sådant verktyg kan man alltså aldrig få tillförlitlig statistik. Rapporterna kan användas som trendverktyg, men inte för mer tillförlitliga syften.

Om du fortfarande är osäker på vilken typ av cookie, eller rättare sagt vilka webbstatistikverktyg som stödjer vad, kan det vara bra att diskutera vidare med en oberoende konsult om vad som är bäst för din verksamhet.

Frågor om cookies och unika besökare?
Om du känner att du har frågor kring cookies och/eller hur man mäter unika besökare, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-08-12 kl 14:16

Kategorier: Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , ,

Möjlighet att föda webbstatistiksystem med data från webbsidor?

Vad innebär detta? Jo, ett webbstatistiksystem där man har möjlighet att skicka in egen data från webbsidan ger dig som webbanalytiker helt andra förutsättningar att skapa och analysera den trafikdata som samlas in från webbplatsen.

I många fall är det en förutsättning för att man ska kunna ta fram och analysera de rapporter som man önskar. Det kanske låter lite krångligt, men för en webbutvecklare/alternativt tillsammans med en konsult som arbetar med webbanalys är det normalt sätt inget som är svårt.

Det som man kan analysera och skapa rapporter utifrån i ett enklare verktyg (eller ett avancerat verktyg där man bara har gjort en standardinstallation) är normalt sätt urlen och/eller sidans titel (det som är sidans Title, det som står i blått längst upp i webbläsaren).

I många fall är urlen helt oanvändbar eftersom man där använder dynamiska urler. Detta är fallet för många webbplatser som byggts baserat på ett webbpubliceringssystem som använder dynamiska urler (EPiServer fram till version 4.51, Litium, Polopyly, SiteVision etc.).

Ett exempel på en dynamisk url kan se ut som följer: DNet/jsp/polopoly.jsp?d=570. I ett rapportgränssnitt inne i ett webbstatistiksystem skulle denna typ av sida säga lite eller inget om den aktuella sidan. Det är även svårt eller omöjligt att  skapa egna rapporter, till exempel rapporter där man vill dela upp webbplatsen i olika grupper och analysera dessa var för sig.

Att analysera och tolka rapporter där man istället för sidans url ser sidans titel är i allmänhet bättre, eftersom man i bästa fall ser/vet vilken sida det rör sig om. För små webbplatser med ett litet antal sidor räcker med stor säkerhet detta, men för webbplatser där man har mer segmenteringsbehov och webbanalysbehov behöver man mer möjligheter till analys och uppföljning.

Vad är lösningen?
Om man har lite mer behov av analysmöjligheter behöver man välja ett verktyg där man kan skicka in egen data till webbstatistiksystemet. Detta ger helt andra möjligheter att tolka och skapa egna rapporter.

Tillsammans med till exempel en webbanalyskonsult går man igenom de webbanalysbehov man har inom organisationen. Detta “översätts” sedan till ett antal parametrar och trafikdata som samlas in från era webbsidor. Innehållet samlas in av webbstatistiksystemet och finns sedan tillgängligt där för vidare analys. I slutändan innebär detta att ni som användare i systemet kan skapa och ta ut de rapporter som ger er svar på de optimerings- och användarfrågor som ni vill ha svar på.

Det finns inte några möjligheter att genomföra denna typ av analyser när en webbserverloggfil analyseras. Man måste använda en loggfil uppbyggd av script som placeras på webbplatsen. Läs mer om olika loggfiler.

Exempel på verktyg där det är möjligt att skicka data till är HBX Analytics, WebTrends, ClientStep och SiteCatalyst. Exempel på verktyg där man inte kan skicka in egen data till är ClickTracks, LiveSTATS, AWStats och Google Analytics. Läs mer om olika webbstatistikverktyg.

Frågor kring möjligheten att skicka data till webbstatistiksystemet?
Om du känner att du har frågor kring inskick av data eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-05-22 kl 20:17

Kategorier: Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , ,

Möjlighet att skapa egna rapporter?

Att skapa egna specialanpassade rapporter är en av “vattendelarna” som skiljer ett avancerat webbanalysverktyg från ett enklare webbstatistiksystem. Det kan till exempel röra sig om möjligheten att ta fram rapporter för en speciell del av webbplatsen som analyseras eller att kombinera olika filter/rapporter för att se hur en specifik användargrupp använder webbplatsen.

“Tyvärr” för dig som ska investera i ett webbstatistiksystem så innebär möjligheten att skapa egna rapporter även en dyrare prislapp på statistiksystemet. Enklare system har helt enkelt inga eller mycket begränsade funktioner för att ta ut egna rapporter.

Den uppsättning av rapporter som finns i ett enklare system, till exempel LiveSTATS eller AWStats (läs mer om olika webbstatistiksystem), är av typen “standardrapporter”. Med standardrapporter menar jag rapporter som finns i “alla” system och som är enkelt att plocka fram från en loggfil. Det rör sig till exempel om rapporter för unika besökare, besök, sidvisningar, genomsnittlig besökstid, mest använda operativsystem, sökfraser (använda i externa sökmotorer), mest besökta sidor, mest användare webbläsare etc.

Om du bedriver en verksamhet där du känner att dina analysbehov sträcker sig utanför ovanstående exempel på enklare och generella rapporter så bör du överväga ett mer avancerat verktyg där man kan skapa egna anpassade rapporter.

Man ska dock komma ihåg att om man investerar i ett mer avancerat verktyg där man ska ta fram egna rapporter, så krävs det mer av den personal som ska arbeta med statistiksystemet. I och med att det blir mer specialanpassat så ökar kraven på att lära sig mer funktionalitet i webbstatistiksystemet.

Ett alternativ till att själv arbetar med systemet (eller dina kollegor) är givetvis att man ber en konsult om stöd och hjälp. Vilket som passar er organisation bäst beror givetvis på en mängd olika faktorer (hur ofta statistik ska tas fram, tillgången till egna resurser, hur van man är att arbeta med konsulter etc.).

Hur funktionaliteten ser ut för att ta fram mer avancerade rapporter, eller egentligen möjligheten att ta fram svar på de analysbehov man har inom den egna organisationen skiljer sig en hel del åt mellan olika verktyg.

100% anpassade rapporter
I de fall man verkligen vill ha helt specialanpassade rapporter är man ofta hänvisad till Microsoft Excel (och eventuella plug ins från webbstatistiksystemleverantören), det vill säga att man exporterar ut data till Excel och där tar fram rapporter. I Excel kan man i princip utforma rapporter som man önskar, här finns det mycket stora möjligheter att utforma specialanpassade rapporter.

Inbyggd funktionalitet i webbstatistiksystemet
I flera system finns det också möjligheter att via drill down funktioner borra sig ned i befintlig data och/eller lägga på diverse filter för att ta fram de rapporter/analyser som svarar mot de analysbehov man har för tillfället.

Den första typen av rapporter (Excelvarianten) lämpar sig ofta för automatisk distribution till olika mottagare. Det är alltså statistika rapporter som används för uppföljning/kontroll.

Den andra typen av webbanalysfunktionalitet lämpar sig mer för tillfällen där man mer aktivt söker svar på olika analysbehov, det vill säga där man mer aktivt/proaktivt försöker optimera arbetsprocesser, trafikflöden, konverteringsprocesser etc.

Vad ska man välja – möjlighet att skapa egna rapporter eller inte?
Ja, det man kan säga är att man måste se på sin egen organisation och de analysbehov man står inför. Har man stora analysbehov och stora behov av egna specialanpassade rapporter, eller om man vet att man har det inom den närmaste framtiden, bör man investera i ett verktyg med bra funktionalitet för att skapa egna statistikrapporter.

Man kan även börja med ett enklare verktyg och sedan när själva arbetsprocesserna kring webbstatistik och webbanalys har “satt sig” i organisationen, så kan man uppgradera till ett mer avancerat verktyg.

Om du är osäker på vad som passar er organisation bäst vad gäller webbstatistikfunktionalitet så kan det vara en bra idé att prata igenom olika systems funktionalitet med en oberoende part, till exempel ett företag som arbetar med många olika webbstatistiksystem.

Frågor kring möjligheten att skapa egna rapporter?
Om du känner att du har frågor kring möjligheter att skapa egna rapporter i webbstatistiksystemet eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-04-07 kl 15:57

Kategorier: Rekommendationer   Taggar: , , ,

Webbstatistiksystem.se ser världens ljus

Välkommen till Webbstatistiksystem.se, en blogg som har som målsättning att ge bra tips om och kring webbstatistiksystem och webbanalys.

Om du känner att du har frågor kring webbstatistiksystem eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

bloggkartan.se

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-01-30 kl 17:35

Kategorier: Allmänt   Taggar: ,

« Previous Page