Posts Tagged ‘skapa egna rapporter’

Möjlighet att skapa översiktsrapporter (dashboards)

En översiktsrapport är en rapport som kombinerar en mängd andra underliggande rapporter till en och samma rapport på ett översiktligt sätt – en översiktsrapport. På engelska kallas denna typ av rapporter ofta för dashboards (instrumentpanel).

Att det finns bra översiktsrapporter gör webbstatistikverktyget mer användbart. Om webbstatistiksystemet har stöd för att skapa egna översiktsrapporter är det förstås ändå bättre.

Möjlighet att skapa egna rapporter
Att man kan skapa egna  rapporter har diskuterats i en egen artikel på webbstatistiksystem.se, detta är en mycket viktig funktion i ett webbstatistiksystem eftersom det skapar mycket flexibilitet. Man kan svara på många fler av verksamhetens frågor om man kan skapa egna webbstatistikrapporter.

Vilka nyckeltal ska man man ha med i en översiktsrapport?
Ja, det är såklart helt beroende av vilka analysbehov man har, men vanliga nyckeltal i en övergripande översiktsrapport är till exempel:

Om man kan skapa egna översiktsrapporter så kan förstås utformningen av innehållet variera i det oändliga, men vanligt är att man tar fram rapporter för olika KPI:er (Key Performance Indicators), digitala kampanjer, segment (kategorier, funktioner etc.) av webbplatsen eller att man tar fram rapporter för att stödja olika satsningar till exempel arbetet med sökmotoroptimering. Läs mer om vanliga nyckeltal i webbstatistiksammanhang.

Vilka verktyg har bra dashboardfunktionalitet?
I allmänhet har de mer avancerade webbanalysverktygen (till exempel SiteCatalyst, WebTrends, Nedstat) mycket bättre dashboardfunktionalitet är enklare statistiksystem. Funktionerna och möjligheterna skiljer sig åt en hel del.

Om du känner att du har frågor kring översiktsrapporter eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-06-29 kl 21:01

Kategorier: Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , ,

Webbanalys – ett kontinuerligt arbete med webbstatistik

Webbanalys är svårt. Det är svårt att veta vad man ska mäta, hur man ska mäta, om det är relevanta siffror och korrekt trafikdata man samlar in, svårt att veta vad som är normalt, svårt att få loss resurser etc.

I mitt arbete som webbanlytiker möter jag olika varianter av alla dessa svårigheter varje dag. Det ser olika ut hos olika organisationer, alla företag/organisationer har olika behov, men man har alla en eller flera av ovanstående problem.

Det som gör mig mest “ledsen” när jag är ute hos olika uppdragsgivare är när man har investerat (ibland ganska stora pengar) i ett webbstatistiksystem och sedan inte använder det till det man ska använda det till, det vill säga använda det till att attrahera trafik, förstå besökarna och förvandla/konvertera besökarna till lojala återbesökare och/eller kunder/medlemmar/prenumeranter etc. (något som innebär att de uppfyller målet/målen med er webbplats, vad det nu är).

Hur gör man för att dra mest nytta av sitt webbstatistiksystem?
Kontinuitet. Man måste arbeta regelbundet med webbanalys för att det ska ge bra effekt. Det behöver inte vara något jätteavancerat, börja i liten omfattning (om ni inte gjort något tidigare). Det behöver inte innebära arbete varje dag, men det behöver vara regelbundet.

Sätt upp ett möte. Vi kallar det ofta för webbråd. Varannan vecka, varje månad, varannan månad, en gång per kvartal, kanske en gång i halvåret (om du har en statistik webbplats och det inte “händer” så mycket) . Det viktiga är att det blir av.

Innehåll under ett webbråd
Under mötet går ni igenom webbstatistiken, kontrollera era kampanjer, vilka sidor är mest populära, vilka dokument laddas ned mest, vilka söktermer används för att komma till er webbplats, vilka söktermer används i den interna sökmotorn, vilka ingångssidor är vanligast, ökar trafiken från externa sökmotorer, vilka länkar/puffar klickar besökarna på etc. och vad det nu är som är viktigt för er att mäta på er webbplats.

Innan mötena drar igång måste man bestämma sig för vad man ska mäta. Detta är en fråga för sig och en ganska svår fråga. Börja dock i liten skala och utöka/förfina efter hand.

Olika webbstatistikverktyg är olika bra på att mäta olika saker. För att vara maximalt flexibel behöver du ett verktyg du kan skapa egna rapporter och kan skicka in egen data från webbplatsen.

Vilka ska vara med på ett webbråd?
Deltagare under webbrådet bör till exempel vara marknadschefer, kampanjansvariga, webbplatsansvariga och innehållsansvariga beroende på uppgifter och ansvarsområden. Ibland kan även mer tekniskt orienterade medarbetare vara med, till exempel om kampanjer/kampanjwebbplatser ska planeras. Webbstatistik och webbanalys är inte en IT-fråga.

Om man har resurser kan det vara en bra idé att anlita en extern part också för att få lite “expertkompetens” och “know-how” hur man gör på andra företag och organisationer. Att låna metoder och idéer över branscher och “benchmarka” andra är ofta mycket bra sätt att lära sig. Avantime är en oberoende konsult med mångårig erfarenhet av webbstatistik och webbanlys, kampanjuppföljning, sidoptimering etc.

Vilka företag och organisationer är mest framgångsrika inom webbanalys?
De företag och organisationer som arbetar kontinuerligt och målinriktat med webbstatistik och webbanalys är ofta de företag som är marknadsledare och tjänar/sparar med pengar på webbanalys. Dessa företag och organsiationer gissar inte – de vet.

De vet vilka kampanjer som ger mest nya kunder/säljer bäst, de vet vilket innehåll som är det mest intressanta, de vet om sökmotoroptimeringsarbetet ger resultat, de vet vilka nya prospects som besökt webbplatsen, de förstår webbplatsens trafik och konverterar flest besökare till kunder.

Är det svårt att bli framgångsrik inom webbanalys?
Nej, egentligen inte. Det krävs dock kontinuitet och ett målinriktat och ihärdigt arbete. För att klättra snabbt uppåt på kompetensstegen så kan det vara bra att ta hjälp utifrån. Anlita någon som hjälper och stödjer er och där arbetet präglas av en stark kompetensöverföring.

Om ni inte kan eller vill (inte har interna resurser), kan man lägga ut mer av webbanalysarbetet på en konsult. Avantime är ett exempel på en konsult som har flera uppdragsgivare där konsultbolaget bidrar med sitt kunnande inom webbanalys och där kunden koncenterar sig på sina specialistområden.

Frågor kring webbanalys
Om du känner att du har frågor kring webbanalys och processerna kring webbanalys eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

1 comment  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-03-24 kl 15:49

Kategorier: Rekommendationer   Taggar: , ,