Så ställer man in så googlebot ignorerar parametrar i urler

Googlebot heter Googles sökmotorrobot/sökmotorspindel som är ute och indexerar världens webbplatser kontiunerligt. Googlebot följer länkar mellan webbplatser och inom webbplatser. Den “smaskar” i sig det mesta, ibland är den lite “för bra” och man kan råka ut för att den även indexerar sidor med kampanjparametrar.

Kampanjparametrar standard för att mäta digitala kampanjer

I alla stora webbstatistiksystem använder man sig av en eller flera parametrar för att tagga upp sina digitala kampanjer för att sedan följa upp dem och mäta genomslag (click-throughs) och konverteringar.

Det är när googlebot följer dessa kampanjtaggade länkar som det kan bli fel. Om man till exempel har en domän som heter kampanjsajten.se och har en kampanjparameter som heter cmp, då kan en kampanjtaggad länk se ut ungefär så här: kampanjsajten.se/grym-landningssida.aspx?cmp=kampanj-vinter.

Man har alltså en landningssida som heter kampanjsajten.se/grym-landningssida.aspx och denna man vill man så klart att den ska indexeras av Google. Men ibland blir det så att googlebot hittar och Google istället indexerar kampanjsajten.se/grym-landningssida.aspx?cmp=kampanj-vinter. Detta är inte önskvärt ur flera synvinklar:

  • Kampanjstatistiken kan bli helt fel (eftersom man kan klicka på kampanjen från Googles sökmotorindex)
  • Urlen ser lite skum ut och kan “skrämma” besökaren
  • Man får två sidor med samma innehåll (duplicate content)

Ingen fara om du använder Google Analytics

Om man använder sig av Google Analytics behöver man inte vara orolig för detta eftersom Googlebot har instruerats att ignorera Google Analytics egna kampanjparametrar utm_source, utm_medium, utm_term, utm_content och utm_campaign.

Om man använder andra webbstatistiksystem som till exempel WebTrends, SiteCatalyst, Snoobi, WebTrekk eller Sitestat så behöver man dock se upp.

Använd Google Webmaster Tools för att ställa in att googlebot ska igonerar kampanjtaggar

För att undvika att kampanjtaggar (eller andra parametrar) indexeras av Google så kan man använda Google Webmaster Tools och funktionen Site Configuration/Settings/Parameter handling (eller på svenska Webbplatskonfiguration/Inställningar/Hantering av parametrar).

Google listar här de parametrar som den har hittat. Du kan ställa in hur du vill att Google ska indexera de hittade parametrarna och du kan även lägga till egna parametrar, till exempel dina kampanjparametrar.