Sitestat

Webbanalysverktyget SiteStat från NedstatWebbstatistiksystemet Sitestat från holländska Nedstat är ett populärt och snabbt växande statistikverktyg. Nederländska Nedstat har ett starkt fokus på den europeiska marknaden med lokal representation i Sverige (Stockholm). På hösten 2010 köptes Nedstat av amerikanska comScore.

Sitestat tillhör de mer avancerade verktygen på webbstatistikmarknaden, med stora möjligheter att mäta och analysera i princip allt på din webbplats. Bland de stora styrkorna kan nämnas att alla kunder (ingår i grundfunktionaliteten) har möjlighet att segmentera den insamlade trafikdatan på alla tillgängliga parametrar.

Nedstat har med Sitestat varit extra starka inom mätning av TV, film och mobila klienter och har tagit stora kunder inom dessa områden.

Andra europeiska webbstatistiksystem som satsar på den europeiska marknaden är franska Analyzer, tyska WebTrekk och finska Snoobi.