Mäta utgående länkar (exit links) – QuickWin 4

Möjligheten att mäta utgående länkar är en av många viktig funktioner i ett webbstatistiksystem. Det kanske inte är den mest viktiga parametern när man ska välja ett webbstatistikverktyg men likafullt ett viktigt instrument i arbetet med att optimera webbplatsen med hjälp av webbanalys.

Vad är utgående länkar?
Utgående länkar eller exit links som de ofta heter i statistiksystemen är de länkar till webbplatser utanför din egen domän som du har på webbplatsen.

Vilka webbstatistiksystem har möjlighet att mäta utgående länkar?
Om man frågar många webbstatistiksystemsleverantörer om de har stöd för att mäta utgående länkar så är svaret ofta: Ja, det finns det. Det de ofta “glömmer” att nämna är att man måste tagga om länkarna för att detta ska fungera.

Mer avancerade webbstatistiksystem mäter utgående länkar out-of-the-box, det vill säga, du som webbredaktör behöver inte göra något för att insamlingen ska fungera.

I “mellansegmentet” bland webbstatistiksystem (om man talar om möjligheten att mäta utgående länkar) finns gruppen som beskrivits ovan – ja, det finns stöd, men man måste tagga om länkarna (detta innebär ett omfattande manuellt arbete eller kräver att man bygger om webbpubliceringssystemet, så att länkarna taggas med automatik).

Många enklare webbstatistiksystem har inget stöd alls för mätning av utgående länkar.

Möjligheten att mäta utgående länkar följer samma teknik som möjligheten att mäta nedladdade filer.

Vad använder man statistiken från utgående länkar till?
Du kan givetvis använde denna värdefulla statistik till många olika saker, men några av de viktigaste punkerna är förstås:

  • det är bra att veta vilka webbplatser du sänder trafik till från din webbplats
  • det är bra ur sökmotoroptimeringssynvinkel och PageRank synvinkel att veta vilka domäner du “läcker” länkkraft till och vilka sidor på din webbplats där dessa finns

Utgående länkar som en parameter vid val av statistikverktyg?
Möjligheten att mäta utgående länkar är med stor säkerhet inte den viktigaste parametern när man väljer webbstatistiksystem, men om den är det, så är det enklast att välja ett system där du inte behöver tagga upp länkarna manuellt (eller behöver bygga om något för att detta ska fungera).

Om du har frågor kring utgående länkar eller känner att du behöver stöd vid val av verktyg, skapande av rapporter för utgående länkar eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.