Mäta de mest nedladdade dokumenten (filerna) – QuickWin nr 3

Många företag och organisationer tillhandahåller olika former av dokument på sin webbplats. I allmänhet läggs ett stort arbete ned på just dessa dokument (broschyrer, produktinformation, tjänsteinformation, rapporter, protokoll etc.) och det är därför mycket viktigt att mäta hur många gånger som dokumenten laddas ned.

Idag blir det dessutom vanligare och vanligare att man tillhandahåller material/information i andra format än bara text. Det rör sig då om till exempel filmer och ljudinnehåll. På många webbplatser tillhandahåller man till exempel instruktionsfilmer, filmer med teckenspråk, produktinformation etc. Detta material lägger man också ned stora resurser på och det är därför också högintressant att mäta.

I allmänhet vill man veta både vilka filer som laddas ned mest och om möjligt var man laddar ned filerna från, det vill säga vilken sida besökarna är på när man klickar på länken till dokumentet. Det är ju fullt möjligt att det är möjligt att komma åt filerna på flera ställen på webbplatsen och som webbredaktör eller ansvarig för dessa dokument så vill man veta var besökarna hittar filerna.

Webbstatistiksystemet sätter begränsingar
Det är långt ifrån alla webbstatistiksystem som har stöd för att enkelt mäta nedladdning av filer. Det är ännu färre som kan redovisa var besökarna har klickat på dokumentlänken.

Vissa system har inget stöd alls och i många andra måste man tagga upp dokumentlänkarna med en viss spårningskod för att trafikdatainsamling ska ske över huvud taget. I de mer avancerade systemen så fungerar insamlingen automatiskt, det vill säga man behöver inte lägga till spårningskod i alla dokumentlänkar för att insamling ska ske.

Om mätning av nedladde filer är viktigt för din verksamhet så måste du alltså ta reda på vilket stöd det aktuella systemet har för detta. Kom ihåg att det i allmänhet är krångligt eller åtminstone ganska resurskrävande att manuellt behöva tagga upp alla dokumentlänkar på din webbplats. Risken att man glömmer att tagga upp länkar ibland när det är bråttom är överhängande.

Webbstatistiksystem baserade på analys av webbserverloggar
I traditionella/äldre webbstatistiksystem där analys görs av webbserverns loggfiler (finns till exempel som en tjänst på många webbhotell) så finns ofta statistik över de mest nedladdade filerna.

I de mer moderna scriptbaserade systemen så är det, som nämnts ovan, inte självklart att mätning av nedladde filer ens går eller att man manuellt måste tagga upp länkar.

Är den gamla tekniken bättre? Nja, detta är en av väldigt få fördelar som webbserverloggsanalys har över den moderna scriptbaserade tekniken. I de mer avancerade och moderna webbstatistiksystemen finns denna funktionalitet out-of-the-box, så där har webbserverloggsanalysen i princip inga fördelar.

Läs mer om webbserverloggsanalys vs scriptbaserad insamlingsteknik.

Att välja rätt system
Om ni står i begrepp att välja ett nytt webbstatistiksystem kan det vara svårt att veta vilket system som har stöd för vilka funktioner, till exempel möjlighet att mäta vilka nedladdade dokument som är mest populära. En oberoende konsult som kan flera olika system kan svara på denna typ av frågor.

Om du känner att du har frågor kring nedladdade filer eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.