Google Analytics och statistik inne i webbpubliceringsverktyget

Det är inte många veckor sedan Google släppte sitt API fritt till Google Analytics och vi skrev om det här på webbstatistiksystem.se. Som väntat tog det inte så lång tid innan det började “ploppa fram” olika spännande funktioner som använder Google Analytics API (programmeringsgränssnitt där man kan hämta och lämna data/statistik).

Webbstatistik inne i webbpubliceringsverktyget

EPiServer och WordPress är två mycket vanliga webbpubliceringsystem i Sverige idag. För båda dessa har det dykt upp program/plug-ins som gör det möjligt att hämta in statistiken in från Google Analytics till webbpubliceringssystemet.

Många andra publiceringssystem och bloggverktyg har samma utveckling. Det byggs väldigt många funktioner/program som gör det möjligt att se statistik inne i webbpubliceringssystemet.

Sedan tidigare har det funnits API:er för stora webbstatistiksystem som WebTrends och SiteCatalyst. Tyvärr har det dock inte utvecklats så många funktioner/plug-ins för dessa statistiksystem (inte ännu i alla fall).

EPiServer och webbstatistik inne i redigeringsgränssnittet

Tidigare har det funnits två statistiksystem utöver den inbyggda statistiken som funnits tills buds om man använder EPiServer och man har haft behov av att visa statistik inne i publiceringsverktyget. Dessa är Vizzit som funnits med sedan (cirka) version 4.2 och Xtractor (cirka) 4.5.

Den inbyggda statistiken som finns med i EPiServer är mycket enkel och det har aldrig varit EPiServers avsikt att bygga något “större”. Frågan är varför den finns överhuvudtaget…

Nu har EPiServer dock utvecklat en statistikmodul baserat på Google Analytics API som hämtar information från Google Analytics och visar upp denna inne i EPiServer.

Se statistik inne i WordPress

För WordPress (som bland annat denna webb/blogg är baserad på) har det länge funnits diverse program där man kan lägga in insamlingsscriptet utan att behöva koda något (både för Google Analytics och SiteCatalyst), men nu finns det även flera plug-ins med vars hjälp man kan se webbplatsens/bloggens statistik inne i redigeringsgränssnittet. Några av dessa listas nedan:

Det händer mycket bland WordPress plug-ins, och flera av dessa vidareutvecklas snabbt. Många av de ovanstående programmen har utfäst ännu fler funktioner inom kort, så det blir spännande att följa den utvecklingen.

Andra WordPress plug-ins som “bara” installerar Google Analytics (i alla fall just nu) och där man inte ser statistiken inne i redigeringsgränssnittet.

SiteCatalysts WordPress plug-in heter Omniture Plugin For WordPress. Det är också av varianten där man bara installerar sidkoden.

Frågor kring webbpubliceringssystem och webbstatistik?

Om du har frågor kring till exempel EPiServer eller WordPress (eller något annat publiceringssystem) och webbstatistik, hör av dig via kontaktsidan.