Globala nyckeltal och jämförelsetal från Google Analytics

I inställningarna för Google Analytics kan man kryssa i att man vill/inte vill dela data med andra. Google sammanställer data från de som har anmält att de kan tänka sig att dela med sig av sin statistik. Idag är det hundratusentals webbplatser som gör detta (Google verkar inte vilja specificera mer än så).

Från alla dessa webbplatser har Google tagit fram generell statistik som det eventuellt kan vara intressant att jämföra/benchmarka sina egna nyckeltal/KPIer med.

Nyckeltalen nedan gäller för tidsperioden 1 november 2010 – till 1 februari 2011.

Övergripande nyckeltal

Allmänna och generella nyckeltal.

 • Pages/visit – 4,5
 • Average time on site – 5:23
 • Bounce rate – 47,0%

Nyckeltal trafikkällor

Fördelning mellan olika trafikkällor.

 • Direct – 36,8%
 • Referral – 19,4%
 • Search Engines – 28,0%
 • Other – 15,8%

Vanligaste Operativsystemen

Fördelning mellan olika operativsystem.

 • Windows – 84,8%
 • Macintosh – 5,2%
 • Linux – 0,7%
 • Other – 9,3%