Webbstatistikverktyget Google Analytics godkänt av KIA

Statistikverktyget Google Analytics är nu trots tekniska svagheter godkänt av KIA-index. Det har sedan april 2008 funnits en “konkurrerande” lista som just har listat webbplatser som endast har använt Google Analytics. Den nya listan kallas SIS-index.

Många misstänker att KIA har känt av den nya konkurrensen och nu gör alltså KIA-index och SIS-index gemensam sak. SIS-index kommer att agera “underleverantör” och leverera data trafikdata till KIA-index.

Fortfarande svagheter

De tekniska och organisatoriska svagheter som Google Analytics fortfarande har och som tidigare gjort att Google Analytics inte godkänts av KIA-index ser man alltså “mellan fingrarna” med för att kunna fortsätta fungera som “svensk standard” och som naturlig plats att gå till om man vill ha en överblick av Sveriges största webbplatser ur trafikvolymsynvinkel (i alla fall de webbplatser som vill synas på listan).

Fortfarande begränsningar

KIA-index släpper inte i Google Analytics helt i finrummet, inte än i alla fall. Man har satt upp några begränsningar.  Webbplatserna som bara vill använda statistiksystemet Google Analytics får som mest ha 100 000 unika besökare.

Om man ser på den nuvarande KIA-index listan och tar vecka 41 som exempel så är 335 webbplatser/nätverk med. Av dessa är det 106 stycken som har mer än 100 000 unika webbläsare inrapporterat.

Det får av “mättekniska skäl” heller inte vara ett nätverk av webbplatser (på KIA-index finns det ett antal nätverk av webbplatser) som använder sig av Google Analytics. Webbplatserna som skickar sin data via SIS-index får heller inte ingå som delsajter i ett nätverk som publiceras på KIA-index  genom andra mätleverantörer.

Tidigare godkända leverantörer

De tidigare godkända leverantörerna av webbstatistiksystem listas nedan. Många av dessa kan leverera tillförlitlig statistik via äkta förstapartscookies.

Av ovanstående mätsystemsleverantörer är Sitestat nyast på listan. HBX Analytics ägs numera av Omniture. Verktyget finns kvar och supporteras, men nyutvecklingen har avstannat. De flesta av de tidigare HBX Analytics kunderna har migrerat över till SiteCatalyst.

Tidigare fanns även Instadia ClientStep med på listan av godkända leverantörer. Även detta företag har köpts av Omniture och de flesta kunderna har migrerat över till Omniture SiteCatalyst.

Google erbjuder ej den medverkan och service i mätningen som man får från betalda mätleverantörer. De fyra övre webbstatistiksystemen i listan erbjuder mest funktionalitet ur webbanalyssynvinkel.

På webbstatistiksystem.se har vi tidigare skrivit om KIA-index. Läs mer under Hur bär man sig åt för att komma med i KIA Index?

Frågor om webbstatistikprogram och KIA-index?

Hör av dig till webbstatistiksystem.se via vår kontaktsida så hjälper vi till så fort vi kan.