Webbstatistik som tjänst eller drifta själv?

Jag brukar prata om två huvudgrupper av system för webanalys och webstatistik, dels de där man analyserar loggfiler på en egen dator/server, det vill säga drifta själv, dels där man låter någon annan ta hand om analysen av loggfilerna, det vill säga att man köper webbstatistik som en tjänst.

Några webbstatistikleverantörer erbjuder båda alternativen, några få erbjuder webbstatistiksystem endast för egen drift, men lejonparten erbjuder endast webbstatistik som tjänst.  Om man vill ha många potentiella verktyg att välja mellan bör man alltså inte endast begränsa sina alternativ till egen drift. Det finns givetvis både för och nackdelar med båda alternativen.

Bland de mer avancerade webbstatistiksystemen är det idag endast några få, till exempel WebTrends, som erbjuder system för egen drift. I WebTrends fall har det traditionellt sätt varit billigare att drifta själv än att köpa webbstatistiken som tjänst, men det håller på att svänga. WebTrends själva säljer gärna (helst) webbstatistik som tjänst idag.

Att arbeta med webbstatistik och insamling av trafikdata är inte trivialt. Tvärtom – det är en ganska komplex procedur. Förr när man endast analyserade webbserverns loggfiler var det mycket enklare att drifta webbstatistiken själv. Idag är det dock helt andra krav på insamlingen (i de fall man arbetar med egenuppbyggda loggfiler). Tillgänglighetskraven på denna server/dessa servrar är minst lika höga som på webbservern/webbservrarna. Läs mer om webbanalys av webbserverloggfiler eller scriptuppbyggda loggfiler.

Om du väljer att drifta själv så är det alltså inte bara en server man ska ha hand om utan minst två. En insamlingsserver och en analysserver. Om man väljer att köpa webbstatistiken som tjänst slipper man helt enkelt allt sådant arbete, det vill säga ett mycket bekymmerslöst sätt att arbeta med webbstatistik och webbanalys.

Om du väljer att drifta själv får man stå för serverprogramvaror, webbstatistiksystemlicenser, inköp av hårdvara (bokföring och periodisering av detta), del i kylanläggningar, del i reservkraftsanläggningar och installationer. Löpande arbete är sedan uppgifter som övervakning, driftspersonal (är de tillgängliga dygnet runt?), kompetensutveckling, uppgraderingar (både för serverprogramvaror och webbstatistiksystem) etc.

Vad rekommenderar webbstatistiksystem.se?
Det är ytterst få organisationer vars verksamheter idag kräver att man driftar webbstatistiksystemet själv på grund av säkerhetsskäl, integritetsskäl eller något annat skäl. De allra flesta organisationer kan lugnt välja att köpa webbstatistiksystem som tjänst. Webbstatistiksystem.se rekommenderar i de allra flesta fall att satsa på att köpa ert webbstatistiksystem som en tjänst.

Frågor kring egen drift vs tänstealternativ?
Om du känner att du har frågor kring webbstatistiksystems driftsalternativ eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.