Webbanalys – hur du hittar svaren (del 3)

Svar på 10 vanliga webbanalysfrågor

I förra artikeln Webbanalys – hur du hittar svaren (del 2) gick vi igenom de olika menyerna. I den här artikeln ska vi berätta var du kan hitta svaren på 10 vanliga webbanalysfrågor.

Som vi belyst i tidigare artiklar är det viktiga att man ställer sig frågor och sätter sig in i den som behöver svar på webbanalysfrågans situation. Om jag vill nå rätt besökare/kunder måste jag tänka som mina besökare/kunder.

Vad är det de efterfrågar? Vad förväntar de sig av min site? Syns jag i de kanaler mina kunder finns i?

Man måste leta efter sambanden mellan de små och stora målen. De små målen ska leda till de stora. Läs mer om målens betydelse i artikeln Webbanalys – hur du hittar svaren (del 1).

(People photo created by pressfoto – www.freepik.com)

1. Var hittar jag information om mina besökare?

Under Audience kan du bl a hitta information om ålder, kön, geografiskt läge, vilka typer av enhet de besökte siten med och om de är nya eller återkommande besökare.

2. Hur ser jag om mina besökare klickar på mina annonser?

I menyn Acquisition >Source/Medium hittar du denna information. Det är viktigt att du har döpt dina kampanjer så att de är lätta att hitta. Ett tips är att ge dem utm-taggar. Google berättar mer om detta under https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/ . Du kan även läsa mer om utm-taggning i artikeln QuickWin: Tagga upp länkar och annonser till webbplatsen.

3. Vad är bounce rate och hur ska jag tolka det?

Bounce rate betyder att besökaren har varit inne på endast en sida och sedan lämnat siten. Många bedömer direkt en bounce som något negativt, men här ska man tänka efter. Om besökaren kommer till en sida som ger den all den information den behöver och sedan lämnar siten. Är det något negativt? Vi ska också komma ihåg att en session varar 30 minuter, vilket innebär att besökare kan vara på den sidan länge innan den lämnar den. Om sidan har objekt som besökaren kan interagera med, t ex ladda ner en pdf-fil, kan interaktionen med hjälp av extra-mätning göra så att det inte räknas som bounce. Kunden har gjort något precis som om de hade besökt en ny sida. Du ser din bounce rate bl a i menyn Behaviour >Overview.

Genom att lägga till extra-mätning kan man få ut mer information om besökaren har varit aktiv på sidan. Har besökaren gjort något på sidan, som vi har satt extra-mätning på, får Google Analytics ytterligare signaler och då räknas inte besöket längre som en bounce.

4. Hur ser jag att besökaren inte lämnat kassan innan de genomfört köpet?

Om de olika stegen kunden tar på väg till ett avslutande köp gör att url-adressen byts, t ex en produkt lagd i varukorgen:  www.abcforetag.se/produktkorg, gå till kassan: www.abcforetag.se/kassa och avslutat köp: www.abcforetag.se/tack-for-kopet, så kan du se flödet tydligt under meny Goal >Goal Flow. Om din url-adress är densamma från det att besökaren lagt produkt i korg till det att de avslutar köpet måste man skapa s.k. virtuella sidvisningar. Mer om detta kan man läsa i http://webbstatistiksystem.se/sa-skapar-man-en-virtuell-sidvisning-i-google-analytics/.

5. Hur många besöker min webbplats och hur länge stannar de på varje sida?

Här kan du hitta svaren i två olika menyer. Antalet besökare på min webbplats hittar du i menyn Acquisition >Overview och kolumnen Users. Denna kolumn visar både nya besökare och de som besökt din site förut. Tiden de stannar på varje sida hittar du under menyn Behaviour >Site Content >All Pages och kolumnen Avg. Time on Page.

6. Hur ser jag om det kommer trafik från sociala medier?

Lockar dina sociala medie-kampanjer trafik? Under menyn Acquisition >Social >Network Referrals ser du hur mycket varje kanal lockar trafik till din site. Du hittar även denna information under Acquistion >All Traffic. Google Analytics är uppbyggt så att du hittar en del information under flera menyer.

7. Vilka sidor är populärast som landningsida respektive utgångssida?

Börjar besökaren på den sida du helst vill att de ska börja sitt besök på? Lämnar de siten på en sida du trodde skulle väcka mer intresse och få besökaren att läsa fler sidor? Menyn Behaviour undermenyerna Landing Pages respektive Exit Pages ger dig svaren på detta. De vanligaste start- och slutsidorna kan ge dig ledtrådar om vilket innehåll besökaren är intresserad av.

8. Hur rör sig besökaren på min site?

Vilka sidor besöker man efter man har besökt t ex startsidan? Under menyn Behaviour >Behaviour Flow ser du vilken sida besökaren gick till efter landningssidan. I rullisten, där det står Landing Page, kan du sedan byta dimension t ex till Medium och t ex se vilka sidor som besökts av de som kommit från organisk trafik eller vilka sidor som besökts av de som klickat på annonser.

screenshot_behaviour_flow

9. Tar min site lång tid att ladda?

Prestandan för din site är enormt viktig ur många olika synvinklar. Är den för lång kommer det att påverka dina besök och, i slutänden, dina konverteringar. Hur snabb sidan är påverkar även din synlighet i externa sökmotorer. Googleanalyticsutbildning.se erbjuder mycket bra utbildningar inom sökordsoptimering, så kallad SEO. Det finns många sidor att undersöka/analysera sin laddningstid på, men även Google Analytics ger dig information om detta. Under menyn Behaviour >Site Speed >Overview ser du den genomsnittliga laddningstiden för din site, uppdelat på olika Browsers.

10. Mål

Eftersom vi har pratat mycket om mål handlar det avslutande tipset om mål i Google Analytics. För att kunna se detta måste du ha skapat ett mål. Detta görs i Admin >Property >Goal. Ett exempel skulle kunna vara att varje gång din besökare har köpt en produkt och tacksidan har kommit upp är url-adressen för tacksidan ett avslutat mål.

När du vill se hur många mål som genomförts ser du både under Conversions >Goals och under Acquisition >All traffic >Channels. I menyn Conversions har du en scrollist till vänster, där du kan välja att se olika mål. Under Acquasition har du scrollisten till höger i metrics-menyerna.

ga_logo_child

Som ni säkert börjar förstå finns det i det närmaste en outsinlig mängd information att få från Google Analytics. I den här artikeln har vi bara skrapat på ytan av alla möjligheter som finns i detta populära program. Vårt inledande tips, som vi nämnt tidigare, är att börja med målen och att ställa frågor så kommer du inleda ditt analysarbete i ”rätt ände”. Självklart behövs det kunskap för att bli en skicklig användare av Google Analytics, så utforska programmet så mycket ni kan. När man letar på internet finns det uppslag av kurser, men jag vill rekommendera er att gå in på https://googleanalyticsutbildning.se/ om ni söker erfarna och professionella kurser och workshops, både inom webbanalys, digital marknadsföring (SEM) och hur du förbättrar din ranking på de olika sökmotorerna (SEO).

I denna artikelserie har vi inte gått in på dimensions eller segment i Google Analytics. Kort kan sägas att med dimensions lägger man på mer information och med segment filtrerar man ut information, vilket kan göra svaren tydligare och dina analyser ännu vassare.