Webbanalys – hur du hittar svaren (del 2)

Vilken information kan jag få från Google Analytics?

I förra artikeln Wegbbanalys – hur du hittar svaren (del 1) berättade vi om vikten av att börja i rätt ände och sätta upp mål och prioriterade nyckeltal innan man börjar sitt webbanalysarbete .  I den här artikeln ska vi berätta hur du kan få vilken information du vill bara du ställer rätt frågor. Och att du har ”taggat” din site rätt (det vill säga implementerat den mätning du behöver för att kunna stödja ditt webbanalysarbete).

Taggarna är de som samlar in och levererar data till Google Analytics, data som du sedan ger dig underlag för analys. Mycket kort beskrivet är en tag ett stycke JavaScript-kod, som läggs in på ett specifikt ställe på varje sida i din HTML-script för siten. Man kan antingen lägga in denna Java-Script kod manuellt eller kan man ta hjälp av program som t ex Google Tag Manager, som gör det automatiskt. Vi kommer berätta mer om Google Tag Manager i en annan artikel. Känner du att du vill ha mer information direkt rekommenderar jag en utbildning i Google Tag Manager https://googleanalyticsutbildning.se/workshops-google-analytics/matning-via-google-tag-manager-workshop/.

Google Analytics har placerat navigeringsmenyerna i vänsterkanten. De är kategoriserade i ett A-B-C-system och vi ska ge dig exempel en mängd viktig information du kan få från dessa menyer.


A – Acqusition – hur besökaren kommer till din site.

Vilka kanaler använder besökarna när de kommer till siten? Har de kommit via organiska kanaler som t ex Google, Bing eller Yahoo eller kanske kommit via betalda kanaler, som t ex att ha klickat på annons eller en länk från e-mailutskick? Här får du information om vilka sociala kanaler som genererat trafik eller vilka av dina kampanjer som lockar mest besökare.

Denna information är enormt viktig för att kartlägga vilka kanaler du ska satsa extra på. Om du får mycket besök via t ex organisk kanal som Bing kanske du ska börja annonsera där för att driva på ännu mer trafik. Du kan också se om du får önskad utdelningen på din betalda trafik.
Här får du också mycket viktig sökinformation, om du använder verktyget Google Search Console och har kopplat det till Google Analytics. Då kan t ex se vilka söktermer som besökarna använder och vilken genomsnittlig ranking de olika söktermerna får i den organiska trafiken.


B – Behaviour – vad besökaren gör på din site.

Här hittar du information om vad besökaren gör på din site.  Vilka sidor som har besökts mest, hur länge de har stannat på de olika sidorna eller hur länge hela besöket varade? Du kan även få information om vilka söktermer besökaren använder mest när de söker inne på din site?

När du vet dina besökares beteende på siten kan du se om ditt innehåll intresserar besökaren eller om du behöver justera layout för att göra det lättare för den att hitta på siten.

Ofta tittar man på mätvärdet bounce rate (översatt till avvisningsfrekvens på svenska) för att bedöma hur intressant eller, kanske rättare sagt, hur ointressant siten är för besökaren. Bounce rate innebär att besökaren har varit inne på endast en sida och sedan lämnat siten utan att besöka någon annan sida eller gjort något på den sidan, som att trycka på någon knapp eller dylikt.


C – Conversion – uppfyller besökaren dina mål?

Som vi nämnde tidigare ska man alltid sätta upp mål. Här kan du mäta resultaten av dessa mål. Själva uppsättningen av målen gör man i Admin-menyn. Vi kommer inte gå in, i detalj, på hur man sätter upp mål, men kan kort nämna att man delar upp målen i fyra olika kategorier:

Destination: Man når en ny url-adress efter ett klick. Ett exempel kan vara ett avslutande klick kommer man till en tack-sida.

Duration: När man bestämmer att målet uppnås efter en viss tid, som att man t ex tillbringar mer än tre minuter på en blogg-sida.

Pages/Screen per session: Besökaren tittar på ett visst antal sidor per session. Målet uppnås om besökaren t ex går in på mer än fyra sidor per session.

Event: Besökaren triggar ett utvalt event. Detta kan t ex vara att besökaren trycker på en specifik knapp på sidan, som inte byter url-adress.

Med rätt uppsatta mål ser du tydligt att du är på rätt väg eller om du gör något fel. Ser du att du inte når upp till målen ska du börja ställa dig själv frågor om vad det kan bero på. Är det utseendet på siten? Kan det vara fel i script på sidan? Är det för att vi inte ligger tillräckligt högt i organiska sökningar? Behöver vi annonsera? De flesta svaren hittar du genom att analysera data i Google Analytics.


Audience och Real-Time

Slutligen har vi två minst lika viktiga menyer till, Audience och Real-Time.

Audience ger dig information om vem besökaren är. Du kan bl a få information om ålder, kön, geografisk placering och vilken typ av enhet som besökaren använder när de besöker siten.

I menyn Real-Time kan du se vad besökaren gör just i den stund den är inne på siten. Har du t ex skapat en extramätning på ett event kan du se när besökaren aktiverar eventet.


I nästa artikel berättar vi om 10 vanliga frågor och var du hittar svar i Google Analytics.