Vilken typ av cookie använder Google Analytics och andra webbstatistikverktyg?

Cookies, eller kakor som vissa säjer på svenska, är centrala komponenter i alla stora webbstatistikverktyg. När man pratar om unika besökare eller unika webbläsare (som är ett mer korrekt namn) så är cookies centrala i processen att bestämma om en besökare är unik eller inte.

Förstapartscookies vs tredjepartscookies

En förstapartscookie är en cookie som sätts av den egna domänen. Om man har webbplatsen www.domänx.se så är det alltså denna domän som sätter cookien. För fler definnitioner och skillnader mellan förstapartscookies och tredjepartscookies läs vidare i artikeln Förstapartscookie eller tredjepartscookie?.

Det viktiga i diskussionen kring om en besökare är unik eller inte är att se till att ditt webbstatistiksystem använder sig av förstapartscookies. Anledningen till detta är att tredjepartscookies blockeras oftare än förstapartscookies.

Om det inte finns någon cookie är det svårare för webbstatistikverktyget att bestämma om besökaren är unik eller och därmed blir siffrorna i statistikprogrammet sämre och mindre tillförlitligare. I allmänhet får man högre siffror än man borde ha eftersom besökaren räknas som ny vid varje besök.

Google Analytics använder förstapartscookies

Statistikverktyg som till exempel SiteCatalyst och HBX Analytics från Adobe använder tredjepartscookies som default i sina system. Det finns så klart stöd för förstapartscookies men det kräver att man sätter upp en så kallad CNAME pekare (vilket i och för sig inte är något svårt eller krångligt, men det måste göras).

Google Analytics använder sig också av förstapartscookies, men man behöver inte göra något själv för att detta ska fungera.  Frågan som många kanske undrar är hur Google Analytics kan sätta en förstapartscookie när det inte finns någon CNAME pekare/DNS alias som hjälper till för att sätta cookien från den egna domänen.

Det finns också flera webbstatistikverktyg där man inte kan använda förstapartscookies alls, här används tredjepartscookies eller andra lösningar med ip-nummer (och eventuell agentsträng).

Hur kan Google Analytics sätta en förstapartscookie?

Jo, det finns två sätt som man kan använda för att sätte en förstapartscookie. Den första har vi redan nämnt och det är att använda en CNAME pekare. Den andra metoden är den som Google Analytics använder och det är en teknik som bygger på att sidkodsscriptet skapar en cookie och att cookiens värde skickas till insamlingsmaskinerna. På detta sätt skapas cookien inne i webbplatsen och den blir därmed en förstapartscookie.

Säkerställ att du använder förstapartscookies

Cookies är inte en optimal lösning för att bestämma om en besökare är unik eller inte,  men det är den bästa tekniken som finns på externa webbplatser. Om man är noga med att ha tillförlitlig data (eller så tillförlitlig som det går att ordna till med rimliga medel), så ska du se till att ditt webbstatistiksystem använder förstapartscookies.

Om du är osäker på hur ditt webbstatistiksystem använder cookies (eller om det gör det alls) så hör av dig via kontaktsidan.