Vad betyder Unspecified i den hierarkiska rapporten i SiteCatalyst?

Webbstatistiksystemet SiteCatalyst från AdobeFrågan: Vad betyder Unspecified i den hierarkiska rapporten i SiteCatalyst? får jag ofta från olika SiteCatalystanvändare.

Den hierarkiska rapporten som finns i Adobe SiteCatalyst (tidigare Omniture) är en uppskattad rapport som visar statistiken per sida och nod på en webbplats.

Man “borrar sig ned” i strukturen genom att klicka på ett plustecken. Detta fungerar på samma sätt som trädstrukturen inne i EPiServers sidträd (för er som vet hur det fungerar). En liknande statistikrapport finns i det svenska statistiksystemet Vizzit där man kan se statistiken per sida och per gren med sidor.

Unspecified inne i Hierarchy rapporten

Rapporten finns under Site Content och heter ofta Hierarchy (men den kan finnas på andra ställen och heta andra saker eftersom detta är anpassningsbart i SiteCatalyst). Parametern bakom Hierarchyrapporten är oftast hier1 (men det kan vara hier2, hier3 etc.).

På grund av dess konstruktion så dyker ett speciellt ord upp i dessa rapporter när man borrar sig ned. Namnet är kanske lite olyckligt formulerat, men det är i alla fall Unspecified. Det är inget som är fel utan något helt normalt (namnet skulle nog kunna vara något annat). Nedan försöker jag illustrera med ett exempel hur detta uppkommer och vad det är för något.

I de allra flesta fall är det ”hemsidan” på respektive nivå som döljer sig bakom Unspecified.

I exemplet nedan har jag en enkel sidstruktur i tre nivåer med en sidvisning på varje nivå i den noden med sidor. Avgränsaren mellan olika nivåer kan vara olika tecken, i exemplet har vi använt | (pipe).

Sidvisning nr 1 på sidan A (”mammasidan” i noden, denna sida ligger alltså på nivå 1 i sidstrukturen).
Så här ser den tekniska implementeringen ut: s.hier1=”A”.

Sidvisning nr 2 på sidan B (som ligger på nivå 2 i sidstrukturen, sidan B är barn till sidan A och mamma till sidan C).
Så här ser den tekniska implementeringen ut s.hier1=”A|B”.

Sidvisning nr 3 på sidan C (som ligger på nivå 3 i sidstrukturen, sidan C är barn till sidan B och barnbarn till sida A).
Så här ser den tekniska implementeringen ut s.hier1=”A|B|C”.

I detta exempel, visar nivå 1 tre sidvisningar (page views) inne i Hierarchy rapporten i SiteCatalyst eftersom den är del av alla tre sidvisningarna. Om man klickar sig vidare ner i strukturen i Hierarchy rapporten så visar nivå två, två page views (sidvisning 2 och 3, det vill säga träffarna på sidorna B och C) och nivå tre en sidvisning (endast en sidvisning på sida C).

När man ”borrar sig ned” i hierarkin i rapporten i SiteCatalyst blir det en naturlig skillnad mellan nivå ett (med tre sidvisningar) och nivå två med två sidvisningar. Rapporten Hierarchy i SiteCatalyst är inställt för att kompensera detta och därför läggs “Unspecified” till. Unspecified får det antal som behövs för att summan ska stämma. Unspecified får alltså värdet 1.

Om all insamling har gått helt rätt till och alla sidor är implementerade på rätt sätt så visar Unspecified antalet sidvisningar på denna nods startsida/hemsida (detta är sida A i vårt exempel). Om det saknas taggning för hier1 (den parameter som bygger upp Hierarchy rapporten i SiteCatalyst) på någon sida eller om det blivit något fel i implementeringen på något sätt så kan siffrorna skilja sig åt lite (detta är normalt enklast att verifiera om man jämför med Pages rapporten).

När man borrar sig ned ytterligare ett steg i rapporten blir det på samma sätt en naturlig skillnad mellan nivå B (med två sidvisningar) och nivå C med tre sidvisningar. Därför läggs “Unspecified” till även i detta fall. Nu är dock Unspcified denna nods startsida/hemsida (det vill säga sida B).