Vad är nytt i version 15 av SiteCatalyst?

Webbstatistiksystemet SiteCatalyst från AdobeDet är en stor uppdatering som görs av SiteCatalyst i och med version 15 av webbstatistikverktyget. Den viktigaste förändringen är att hela datastrukturen byggts om och att all data numera ligger helt oaggregerat. Detta möjliggör en rad stora förbättringar och möjligheter för alla SiteCatalystanvändare. Nedan redogör jag för några av mina favoritförändringar i SiteCatalyst 15 (det finns mer).

Nya segmenteringsmöjligheter

Tidigare hade Adobe tilläggsprodukten Discover där man kan göra alla möjliga varianter av segmentering. Nu har mycket segmenteringsfunktionalitet byggts in i SiteCatalyst. Discover finns dock kvar som produkt och de som är vana vid det verktyget lär nog fortsatta att använda det.

För dig som körde HBX Analytics (och sedan flyttades över till SiteCatalyst) är segmentering kanske inget nytt. Man kunde köpa till olika paket med segmenteringsfunktioner och segmentera sin data/rapporter.

I SiteCatalyst 15 har detta alltså byggts in som en standardfunktion (som inte kostar extra). Du skapar ett segment via någon form av villkor/filter och kan sedan applicera segmentet på valfritt insamlingskonto.

Sidvisningar, besök och unika besökare tillgängligt i (nästan) alla rapporter

I tidigare versioner av SiteCatalyst har antalet trafikparametrar och rapporter som man kunde lägga till besök och unika besökare begränsat (man kunde köpa till extra). De flesta hade endast sidvisningar, besök och unika besökare i rapporten med mest besökta sidor. Nu finns detta med som standard för de allra flesta parametrar.

Standardnyckeltal för bounces och bounce rate

I version 15 av SiteCatalyst finns det numera två nya nyckeltal bounces (ensidesbesök) och bounce rate (avvisningsfrekvens). Dessa nyckeltal (och många andra) kunde man själv skapa tidigare med funktionen Calculated Metrics inne i SiteCatalyst, men nu finns de alltså som standard

Full subrelations

I SiteCatalyst finns något som heter eVars. Dessa populerar man med textmaterial från till exempel webbpubliceringssystemet (EPiServer, SharePoint, WordPress, Joomla, Drupal eller liknande) eller webbshopen.

I SiteCatalyst 15 kan man bryta ned alla eVars med varandra. På “SiteCatalystska” har nu alla eVars Full subrelations, förut kunde man bara välja Basic subrelations.

Administratörer kan logga in som enskilda användare

Detta förenklar support och hjälp till slutanvändare. Genom en ny funktion i SiteCatalyst 15 kan en administratör logga in som en enskild användare (utan att be om denne användares lösenord) och se vilka inställningar som han/hon gjort.

Administratörer kan sätta defaultvärden på rapportnivå

Tdigare (SiteCatalyst version 14) kunde en administratör sätta att rapporter skulle få upp till tre olika defaultvärden (till exempel att en rapport som refererrande domäner skulle få försäljningsvärde och antal event av typ X och typ Y). Detta gällde sedan hela insamlingskontot (report suite) och alla rapporter.

I SiteCatalyst 15 kan en administratör bestämma detta per rapport.