Uppdateringar i Adobe SiteCatalyst 15.4

Under den senaste tiden har det släppts ett antal “underhållsversioner” (eng. Maintenance Releases) som har innehållit en hel del bra förbättringar av Adobes statistikverktyg SiteCatalyst (under namnändring till Adobe Analytics). Alla dessa har släppts under SiteCatalyst 15.4. Nedan listas några av dessa förändringar.

Korrelera mellan alla trafikparametrar

Tidigare var man begränsad till ett visst antal korrelationer mellan utvalda parametrar. Det som ingick som default tidigare för ett insamlingskonto var 5 stycken 5-vägs och 15 st 2-vägskorrelationer. Denna begränsning är nu borttagen så respektive trafikparameter kan korreleras med alla andra trafikparametrar utan att några inställningar behöver göras.

Som en direkt följd av detta har Data Correlation delen inne i admingränssnittet helt tagits bort eftersom den inte längre behövs.

Detta är en väldigt bra förändring för de kunder som haft många olika trafikparametrar och där man vill gräva sig ned och korrelera olika rapporter/nyckeltal.

Omvandla till gemener

Alla trafikparametrar för alla insamlingskonton (reports suites) kan nu ställas in så att versaler automatiskt omvandlas till gemener.

Detta är bra i till exempel sökfrasrapporter för den interna sökmotorn där man kan få flera olika varianter för samma ord (om versaler och gemener blandas).

Exempel

  • Webbstatistiksystem
  • webbstatistiksystem
  • WebbstatistikSystem

Tidigare skulle detta innebära tre rader i sökfrasrapporten, men efter ändringen så blir det bara en rad (webbstatistiksystem).

Denna nya funktionalitet kan endast aktiveras av ClientCare. Man kan bestämma per parameter eller alla parametrar för hela insamlingskontot.

Utökning av fallbackmetod för att beräkna unikheten av en besökare

Tidigare fanns en permanent cookie (s_vi) i SiteCatalyst och om inte den kunde sättas så användes ip-nummer i kombination med agentsträngen som fallbackmetod för att bestämma om en besökare var unik eller inte (återbesökare eller ny besökare).

Detta har utökats med ytterligare en fallback-cookie. Om s_vi cookien inte kan sättas av någon anledning så använder SiteCatalyst ytterligare en cookie som heter s_fid. Denna cookie är en förstapartscookie med ett unikt id nummer och den lever i två år.

Om varken s_vi cookien eller s_fid cookien inte kan sättas så används även fortsättningsvis ip-nummer i kombination med agentsträngen som fallbackmetod.

Denna ändring ger förbättringar av beräkningarna för nyckeltalet besökare (unique visitor i SiteCatalyst), speciellt för webbplatser där man använder tredjepartscookies eftersom dessa blockeras oftare än förstapartscookies.

Egna namn för ”processing rules”

Nu kan man döpa processing rules till egna namn vilket gör det enklare att komma ihåg och klassificera dem.

Last touch justering kring sökmotorer

Förändring innebär att konverteringar krediteras till den senaste händelsen vid besök från sökmotorer. Exempel: Om man besöker webbplatsen först via en köpt Google AdWords annons och senare under samma besök via naturligt/organisk sök så kommer den senare (alltså den naturliga söken) krediteras för besöket.

Internet Explorer 6 stödet försvinner

IE6 stöds inte längre i rapportgränssnittet (insamling för IE6 fungerar som tidigare).

SiteCatalyst 15 default

Det tog ett bra tag men nu är SiteCatalyst 15 default vid inloggning.