Unika besökare, besök och sidvisningar – hur mäter man?

De mest centrala begreppen i webbstatistiksammanhang kan sägas vara unika besökare, besök och antal sidvisningar. Om man ska hänga med på vad en webbstatistikrapport egentligen innebär eller om man har möjlighet att skapa egna rapporter i webbstatistikverktyget är det en mycket bra idé att veta vad dessa olika begrepp innebär.

Om man pratar nyckeltal och KPI:er (Key Performance Indicators) kring webbanalys och optimering så är unika besökare, besök och sidvisningar med hos de allra flesta. Många andra nyckeltal använder dessutom besökare, besök och sidvisningar på olika sätt.

För att krångla till det finns det en rad olika sätt att mäta och det finns dessutom olika definitioner av de olika begreppen. I vissa verktyg kan man till och med skapa egna definitioner. Detta gör det relativt svårt att jämföra olika verktygs trafikdata. Nedan diskuteras de olika begreppen och hur de förhåller sig till varandra.

Unika besökare

Begreppet unika besökare kallas ofta även för unika webbläsare. I de flesta system används dock unika besökare, eller bara besökare. När man pratar om unika besökare ska man alltid relatera till en specifik tidsperiod. Man är bara unik besökare en gång under en viss tidsperiod.

Tekniskt har man traditionellt använt IP-nummer för att prata om unika besökare. Problemet med detta är att många besökare surfar från från samma IP-adress, till exempel surfar många från stora företag från samma IP-nummer (varje företag kan sägas ha var sitt IP-nummer).

“Näst bäst” är att använda den så kallade agentsträngen i kombination med IP-nummer. Agentsträngen är enkelt förklarat en textsträng med information som talar om vilken kombination av webbläsare du har, operativsysten och eventuella plug-in:er.

Det absolut bästa sättet att kunna prata om unika besökare skulle vara att tvinga alla att logga in på webbplatsen (och att alla gjorde det), eftersom man då verkligen skulle kunna prata om unika besökare. En sådan lösning kommer man dock aldrig att kunna få på externa webbplatser… På företags och organisationers intranät är det dock annorlunda. Där är det vanligt att alla (eller i alla fall många) alltid är inloggade och då går det att mäta unika besökare. Jag brukar prata om unika användare i dessa fall.

Vad är det då det bästa sättet som används för att mäta antalet unika besökare på externa webbplatser? Jo, alla större webbstatistiksystem använder cookies, eller kakor som de kallas på svenska. En cookie är en textfil som lagras på din dator på en speciell plats. Genom att kontrollera om det finns en cookie kan webbstatistiksystemet avgöra om man är en återbesökare (det vill säga en återkommande besökare) eller ny besökare.

Om cookien finns sparad på din dator är du en återbesökare och om cookien inte finns på datorn så är du en ny besökare. Observera att olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari etc.) har olika cookies och att dessa sparas på olika ställen i din dator. Om du besöker webbplatsen med två olika webbläsare, till exempel Internet Explorer och Firefox, samtidigt från samma dator så är du alltså två olika besökare (ur webbstatistiksystemets synvinkel).

Om du använder samma webbläsare, till exempel Google Chrome, och använder flera flikar och besöker en webbplats samtidigt är du däremot bara en besökare. Webbläsaren “håller ihop” besöket/besökaren oavsett hur många flikar du använder samtidigt.

Hur mäter man unika användare på ett intranät då? Jo, då ska man skicka in besökarens användarnamn in till statistiksystemet. Olika webbstatistikverktyg har olika funktionalitet för detta och det är ingen standardfunktion (men många har stöd för det). Den bästa varianten är när statistiksystemet ersätter den vanliga unika-besökar-mätningen med unika-användare-mätning. Näst bäst är när man kan skicka in användarnamnen till statistiksystemet och där  räkna antalet unika användarnamn. Observera att man enligt licensvillkoren inte får skicka in personidentifierade data till vissa statistiksystem (tex Google Analytics).

Det finns olika typer av cookies. Man pratar om första-parts cookies och tredje-parts cookies. I denna artikel finns det inte utrymme för att diskutera skillnaden dem emellan och/eller de båda typernas för- och nackdelar. Det du behöver veta är att du (om du kan styra det) ska använda dig av en första-parts cookie och att det är din egen webbserver som ska sätta cookien.

Besök
Ett besök utgörs av en sammanhängande session eller sammanhängande klickström som varar en viss tidsperiod. Tidsperioden är oftast 30 minuter, men även andra tidsperioder förekommer. I vissa system kan man till och med ställa in hur lång tidsperioden ska vara själv.

Vad innebär det här egentligen då? Ett exempel är det enklaste sättet att förstå. Tänk dig att en besökare gör ett besök på din webbplats innan lunch. Besökaren lämnar datorn med din webbplats på skärmen. Lunchen varar mer än än 30 minuter. Besökaren kommer tillbaka efter lunchen och fortsätter att surfa på din webbplats. Detta innebär att besökaren har gjort två olika besök enligt statistikverktygets regler. Ett innan lunch och ett efter lunch. Han eller hon är dock bara en (unik) besökare.

Sidvisningar
Antal sidvisningar kanske inte är det mätetal som de flesta webbanalytiker använder dagligdags när man beskriver hur trafiken ser ut på webbplatsen. Det är ofta vanligare att prata om antal sidvisningar per besök, antal sidvisningar per kategori eller antal sidvisningar innan en konvertering infaller.

Antalet sidvisningar är dock mycket viktigt när man ska börja prata om priser för ett webbstatistikverktyg eftersom de flesta systemleverantörerna använder detta mått för att prissätta sina produkter.

En sidvisning är helt enkelt en visning av en webbsida där du har ett webbstatistikscript installerat och scriptet hinner köras innan besökaren hinner klicka vidare till nästa sida (det går normalt väldigt snabbt att ladda en sida (och webbstatistikscriptet). Om du analyserar webbserverns loggfiler kommer alla anrop till en sida med. Läs mer om webbanalys av egenuppbyggda loggfiler och webbserverns loggfiler.

Ett beskrivande exempel
Begreppen unika besökare, besök och antal sidvisningar brukar vara enklast att förstå genom att studera några exempel. Tänk dig en nedanstående scenarier. Alla besöken görs inom en och samma vecka:

  • Besökare A besöker webbplatsen alpha på måndag. Han tittar på tre (3) sidor och stänger sedan ned webbläsaren och går hem.
  • Besökare B besöker webbplatsen alpha på onsdag. Hon tittar på två (2) sidor och går sedan vidare till en annan webbplats och återkommer inte under tidsperioden.
  • Besökare A gör ett nytt besök på webbplatsen alpha på fredag. Han tittar denna gång på fyra (4) sidor. Han får sedan ett telefonsamtal som varar en kvart. Därefter fortsätter han och surfar vidare. Han tittar då på två (2) sidor till.

Ovanstående exempel ger följande information i en webbstatistikrapport för webbplatsen alpha där tidsperioden är en vecka (den aktuella veckan):

  • Unika besökare: 2 (dvs besökare A och B)
  • Besök: 3 (alla tre besöken var sammanhängade sessioner trots att det tredje besöket hade en paus mitt i sessionen)
  • Antal sidvisningar: 11 (3+2+4+2=11)

Vad rekommenderar webbstatistiksystem.se?
Om du har budget skaffa ett system som använder cookies för att mäta unika besökare. Antal besök och antal sidvisningar kan alla system mäta. Det finns många system idag som använder cookies, några är kostnadsfria. Se vår lista med olika statistikverktyg.

Som nämnts ovan är cookies en vetenskap i sig. Om man frågar en säljare från en webbstatistiksystemleverantör har antagligen alla stöd för första-parts cookies. Det finns dock en del viktiga skillnader mellan de olika cookie-typerna. Du ska använda ett system som använder sig av första-parts cookies och där din webbservern själv sätter cookien. Om du är osäker så kan det vara bra att rådfråga en oberoende konsult som kan berätta om de olika verktygens stöd för cookies.

Frågor kring unika besökare, besök och sidvisningar?

Känns det fortfarande krångligt med begreppen besökare, besök, sidvisningar (och det finns många fler…)? Det finns en hel del böcker man kan läsa, se våra boktips kring webbanalys/webbstatistiksystem. Om du hellre föredrar att gå en utbildning rekommenderas en anpassad utbildning inom webbanalys för dig och de närmaste kollegorna.

Nästa steg för att få till lite kontinuitet och verklig nytta av webbstatistiken är att analysera datan, det vill säga arbeta med webbanalys och optimering. Om du representerar ett företag eller organisation så rekommenderas webbråd (webbanalysmöten) där man sätter upp en struktur och kontinuerligt arbetssätt kring webbanalys och optimering.

Du kan även ställa frågor via vår kontaktsida eller lämna en kommentar nedan med en fråga.