Posts Tagged ‘webtrends’

Mäta den interna sökmotorn – QuickWin nr 1

Det finns många olika saker man kan mäta med ett bra webbanalyssystem. Många av dessa är enkla att införa och ger stora möjligheter att förbättra webbplatsen – QuickWins med andra ord.

Den interna sökmotorn är ett ofta försummat optimeringsverktyg som man kan samla in information ifrån till ert webbstatistiksystem. Det är normalt en enkel åtgärd att skicka in informationen från webbplatsen till ert webbstatistiksystem. Att mäta trafiken från den interna sökmotorn är ett exempel på funktion som man kan mäta om man kan skicka in egen data till webbstatistiksystemet och om det går att skapa egna rapporter i webbstatistikverktyget.

Flera interna sökmotorer har inbyggda statistikfunktioner som ger ungefär samma sak, men många har det inte alls eller ganska dåliga sådana. Några av fördelarna med att ha statistik från den interna sökmotorn i din webbstatistik är att man har all statistik samlad på ett och samma ställe samt att man kan korsköra den traditionella webbstatistiken (till exempel försäljningsstatistik) med statistiken från den interna sökmotorn.

Intern sökmotor vs extern sökmotor
Den interna sökmotorn är den sökmotor som ni har på er egna webbplats. Den ska inte förväxlas med externa sökmotorer (Google, Yahoo, Sesam etc.) och extern sökmotoroptimering. Alla webbanalyssystem mäter trafiken från externa sökmotorer (till exempel externa sökfraser, externa sökord, total trafik från sökmotorer, trafik från olika sökmotorer etc.), vilket också är en av de viktigaste källorna för att arbeta vidare med den “totala” optimeringen på webbplatsen.

Exempel på interna sökmotorlösningar är inbyggda sökmotorer i webbpubliceringssystemet (EPiServer, Polopoly, Joomla, Mambo, Typo3 etc.), SiteSeeker, UltraSeek, SharePoint Search, Google Mini och Google GSA.

Vilken information ger den interna sökmotorn?
Den interna sökmotorn ger mycket viktig information om det som era besökare söker efter på er webbplats, dels mängden sökningar (både lyckade och misslyckade), men framförallt vilka sökfraser era besökare använder. Det kanske viktigaste av allt är att mäta vilka sökfraser era besökare gör som inte ger träffar, det vill säga det besökarna letar efter, men inte hittar.

Dessa rapporter bör en vaken webbplatsägare studera kontinuerligt och komplettera webbplatsen med det som man vill att besökarna ska få träff på. Vanligt är till exempel att man behöver lägga till vanliga stavfel och synynomer som besökarna använder, men som man av olika anledningar inte har skrivit om på sin webbplats (vilket betyder att man inte kan hitta detta via den interna sökmotorn).

I allmänhet kan man lägga in mer meta data till den interna sökmotorn som gör att besökarna hittar det de ska. Att få externa sökmotorer att hitta (indexera) material som ger bra och rätt trafik är i allmänhet svårare (läs mer om sökmotoroptimering).

Vilka system kan mäta den interna sökmotortrafiken?
I mer avancerade webbstatistiksystem som till exempel HBX Analytics, WebTrends och SiteCatalyst (läs mer om olika webbstatistiksystem) är det normalt enkelt att mäta trafiken från den interna sökmotorn. När dessa system implementeras ska man se till att mäta trafiken från den interna sökmotorn.

I enklare system som LiveSTATS och AWStats går det normalt inte att mäta den interna sökmotortrafiken.

Hjälp med att mäta den interna sökmotorn
Om ni har bristande webbanalysresurser och inte kan/hinner implementera en lösning som gör att ni kan mäta trafiken från er interna sökmotorlösning så ta kontakt med en webbanalyskonsult som kan hjälpa er. Att investera i ett bra webbanalyssystem och sedan inte använda dess styrkor (till exempel möjligheten att mäta den interna sökmotorn) är lite av resursslöseri.

Om du känner att du har frågor kring mätning av den interna sökmotorn eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-12-29 kl 16:52

Kategorier: Nyckeltal/KPI, QuickWins, Rekommendationer   Taggar: , , ,

Webbstatistik som tjänst eller drifta själv?

Jag brukar prata om två huvudgrupper av system för webanalys och webstatistik, dels de där man analyserar loggfiler på en egen dator/server, det vill säga drifta själv, dels där man låter någon annan ta hand om analysen av loggfilerna, det vill säga att man köper webbstatistik som en tjänst.

Några webbstatistikleverantörer erbjuder båda alternativen, några få erbjuder webbstatistiksystem endast för egen drift, men lejonparten erbjuder endast webbstatistik som tjänst.  Om man vill ha många potentiella verktyg att välja mellan bör man alltså inte endast begränsa sina alternativ till egen drift. Det finns givetvis både för och nackdelar med båda alternativen.

Bland de mer avancerade webbstatistiksystemen är det idag endast några få, till exempel WebTrends, som erbjuder system för egen drift. I WebTrends fall har det traditionellt sätt varit billigare att drifta själv än att köpa webbstatistiken som tjänst, men det håller på att svänga. WebTrends själva säljer gärna (helst) webbstatistik som tjänst idag.

Att arbeta med webbstatistik och insamling av trafikdata är inte trivialt. Tvärtom – det är en ganska komplex procedur. Förr när man endast analyserade webbserverns loggfiler var det mycket enklare att drifta webbstatistiken själv. Idag är det dock helt andra krav på insamlingen (i de fall man arbetar med egenuppbyggda loggfiler). Tillgänglighetskraven på denna server/dessa servrar är minst lika höga som på webbservern/webbservrarna. Läs mer om webbanalys av webbserverloggfiler eller scriptuppbyggda loggfiler.

Om du väljer att drifta själv så är det alltså inte bara en server man ska ha hand om utan minst två. En insamlingsserver och en analysserver. Om man väljer att köpa webbstatistiken som tjänst slipper man helt enkelt allt sådant arbete, det vill säga ett mycket bekymmerslöst sätt att arbeta med webbstatistik och webbanalys.

Om du väljer att drifta själv får man stå för serverprogramvaror, webbstatistiksystemlicenser, inköp av hårdvara (bokföring och periodisering av detta), del i kylanläggningar, del i reservkraftsanläggningar och installationer. Löpande arbete är sedan uppgifter som övervakning, driftspersonal (är de tillgängliga dygnet runt?), kompetensutveckling, uppgraderingar (både för serverprogramvaror och webbstatistiksystem) etc.

Vad rekommenderar webbstatistiksystem.se?
Det är ytterst få organisationer vars verksamheter idag kräver att man driftar webbstatistiksystemet själv på grund av säkerhetsskäl, integritetsskäl eller något annat skäl. De allra flesta organisationer kan lugnt välja att köpa webbstatistiksystem som tjänst. Webbstatistiksystem.se rekommenderar i de allra flesta fall att satsa på att köpa ert webbstatistiksystem som en tjänst.

Frågor kring egen drift vs tänstealternativ?
Om du känner att du har frågor kring webbstatistiksystems driftsalternativ eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-03-05 kl 20:26

Kategorier: Rekommendationer   Taggar: , , ,

« Previous Page