Posts Tagged ‘webtrends’

SiteCensus avvecklas- påverkar KIA Index

I dagarna avslöjades det att statistikjätten Nielsen avvecklar sitt eget mätverktyg SiteCensus. Eftersom Nielsen och SiteCensus var en av de relativt få mätleverantörer som är med i KIA Index så kommer det naturligtvis få följder eftersom det är många stora webbplatser som är beroende av att kunna visa upp sig på KIA index för annonsörer.

Läs mer…

1 comment  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2013-02-15 kl 20:14

Kategorier: Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , ,

Så ser man en webbplats och/eller statistikverktygs privacy policy

I samband med den nya skärpta lagen om cookies (cookielagen) blev aktuell (18 maj) och togs i bruk (gäller från den 1 juli) har kraven på att ha en bra och korrekt privacy policy ökat.

Webbstatistikföretagen har alltid pekat på den redan fungerande “infrastrukturen” för säkerhet/integritet istället för att införa en massa krångliga lagar som EU har gjort nu och som Sverige tillämpar. I den nya lagen måste man till exempel beskriva alla cookies som används på webbplatsen. Privacy policy är en viktig del i den infrastrukturen och den borde användas även framöver.

I en privacy policy ska man beskriva alla sätt som en organisation/webbplats samlar in, använder och hanterar en kunds/besökares data. Detta påminner alltså om de tidigare och nuvarande reglerna som gäller för webbplatser (läs cookielagen). Det hade ju varit rätt smart om man kunde fotsätta att använda den befintliga infrastruktuen för denna information…

Det är nog inte speciellt många i Sverige som vet att det finns något som heter privacy policy och än mindre hur man kan läsa den. I den här artikeln belyser vi privacy policy lite närmare och hur man tar fram den.

Hur kan man se en webbplats och/eller statistikverktygs privacy policy?

Om man till exempel besöker microsoft.se, så sätts det en del cookies. Microsoft använder webbstatistiksystemet WebTrends. Här kan man dels läsa Microsofts egna privacy policy och en privacy policy från WebTrends (se bilder nedan).

Bli inte förvånad om en webbplats inte har en privacy policy alls, det är vanligt att man inte har det.

I exemplen nedan kommer bilderna från webbläsaren Internet Explorer 8 (det ser ut på nästan samma sätt i Internet Explorer 9).

Klicka fram privacy policy i menyn

Börja med att klicka fram menyalternativet Webpage Privacy Policy under Safety i den så kallade command bar menyn (se bild ovan).

Så ser man privacy policy på Microsofts webbplats

Man får då upp dialogrutan för privacy policy. Här scrollar man fram den privacy policy man vill läsa. Så här ser Microsofts egna privacy policy ut (i alla fall början på den).

Microsofts privacy policy

Microsofts privacy policy

Om man scrollar lite längre ned i listan med cookies som sätts på Microsofts webbplats hittar man även cookies från deras webbstatistiksystem (WebTrends).

WebTrends privacy policy på Microsofts webbplats

Om man klickar upp denna (markera och klicka på Summary) så kan man se WebTrends motsvarande Privacy Policy text.

Privacy policy text från WebTrends på Microsofts webbplats

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2011-07-24 kl 00:00

Kategorier: Allmänt, Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , ,

Så hittar man ikonen för SiteCatalysts ClickMap funktion i Internet Explorer

Webbstatistikprogrammet SiteCatalyst från Adobe/Omniture har en uppskattad funktion eller kanske man ska säga annorlunda sätt att se statistiken. Den kallas för ClickMap och innebär att man lägger på ett grafiskt gränssnitt ovanpå den vanliga webben så att man ser vilka länkar besökarna klickar mest på under en given tidsperiod.

Motsvarande funktion i WebTrends heter SmartView och i Google Analytics In-Page Analytics. I fallet med SiteCatalyst så ligger ClickMap funktionaliteten i en så kallad ActiveX komponent som man installerar i sin webbläsare (Internet Explorer/Firefox). WebTrends SmartView använder samma typ av teknik medan In-Page Analytics i Google Analytics en annan typ av teknik som inte kräver en ActiveX komponent.

Jag får ofta frågor från användare som inte hittar själva ikonen för att starta igång SiteCatalysts ClickMap funktion och det beror oftast på att man inte visar de så kallade Command bar ikonerna och/eller att man har lite för många sådana ikoner (så att de döljs av en liten pil). Denna lilla bloggpost är till för er 🙂

Om du vet att du har gjort klar installationen av ClickMap och din webbläsare ser ut så här (bilderna nedan kommer från Internet Explorer 8):

Inga Command Bar ikoner visas

Så gå in under View/Toolbars i menyraden och lägg till Command Bar (se bild nedan).

Lägg till ikoner för Command Bar

Då visas Command Bar ikonerna i webbläsaren (se exempel nedan).

Problemet är att man inte ser alla Command Bar ikonerna i detta fall. Detta visualiseras i Internet Explorer med >> ikonen längst ut till höger. Klicka på >> ikonen och där ser man SiteCatalysts ClickMap ikon (se bild nedan).

Så hittar du ClickMap ikonen för SiteCatalyst i Internet Explorer

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2011-07-14 kl 00:56

Kategorier: Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , , , ,

On-line verktyg för att testa RegEx villkor

I olika webbstatistikverktyg som till exempel WebTrends och Google Analytics använder man RegEx villkor/RegEx uttryck för att filtrera fram statistik/rapporter. RegEx är kraftfullt och det går att göra mycket, men det kan vara svårt att få fram ett korrekt RegEx uttryck.

Som hjälpmedel kan man använda olika verktyg för att testa sina RegEx villkor. Det finns både klientverktyg man kör på sin dator och webbtjänster. Ett bra verktyg av den senare kategorin kan man hitta här: www.gskinner.com/RegExr/.

 

 

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2011-05-17 kl 23:08

Kategorier: Nyheter, Rekommendationer   Taggar: , ,

Extra viktigt att använda förstapartscookies om man vill mäta mobil trafik

I och med att den mobila trafiken blir en allt större del av den totala trafiken på många webbplatser ökar behoven kring mätning av just mobil trafik. Vi ser fler och fler rapporter i många webbstatistiksystem som lyfter fram mobil trafik. I Adobes SiteCatalyst finns det till exempel inte mindre än ett drygt tjugotal rapporter.

Mobila webbläsare extra “känsliga” mot tredjepartscookies

Det som många kanske inte känner till är att många mobila enheter/telefoner har en mycket låg acceptansnivå för tredjepartscookies jämfört med vanliga webbläsare. Detta betyder att om man vill mäta mobil trafik och olika nyckeltal där webbstatistiksystemet är beroende av att kunna sätta en cookie (till exempel antal besök och besökare) så behöver man se till att webbstatistiksystemet använder sig av förstapartscookies.

Förstapartscookies i olika webbstatistikverktyg

Google Analytics använder sig av förstapartscookies som default, men i andra system som till exempel SiteCatalyst och WebTrends är tredjepartscookies default. Här behöver man använda sig av CNAME pekare för att sätta en förstapartscookie.

Hör av dig via kontaktsidan om du är osäker på om ditt webbstatistiksystem använder tredjepartscookies eller förstapartscookies.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2011-02-13 kl 23:46

Kategorier: Nyheter, Rekommendationer   Taggar: , , , ,

Google Analytics nu bland webbstatistiksystemen med API

Många har väntat på att Google ska släppa API:et till Google Analytics som idag är ett av de mest använda webbstatisksystemen i världen. Sedan tidigare har andra systemleverantörer och webbstatistiksystem som SiteCatalyst från Omniture och WebTrends haft färdiga och bra API:er.

API står för Application Programming Interface och att det släpps fritt betyder att man öppnar för externa program att hämta den data som finns i den egna databasen. I det här fallet betyder det till exempel att en mobilapplikation skulle kunna hämta data från Google Analytics och visa det i ett externt program i mobilen.

Ett annat exempel skulle kunna vara att man bygger en funktions om hämtar ut valda nyckeltal från Google Analytics och att man visar trafikdatan på ett snyggt och överskådligt sätt på olika dataskärmar på kontoret eller på webbplatsen (till exempel receptionen om man vill skryta lite för sina besökare).

Nu finns det alltså möjlighet för alla i världen som har kunskap och lust att utveckla funktionaliteten i Google Analytics. Med stor säkerhet kommer det att dyka upp mycket intressanta tillägg och program som ökar tillgängligheten till Google Analytics.

Tekniskt fungerar API att man ställer frågor over HTTP och att man kommer åt datan via XML.

Här finns lite olika exempel på tillämpningar och länkar till själva dokumentationen för Google Analytics API.

1 comment  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-06-15 kl 12:00

Kategorier: Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , ,

Många använder inte potentialen i statistikverktyg som Google Analytics och webbanalys

De allra flesta webbplatser har idag ett webbstatistikverktyg implementerat men en nyligen släppt undersökning visar att svenska organisationer och företag är bland de sämsta i Europa att använda sig av webbanalys (se mer på dagensmedia.se). Svenskarna är inte dåliga på att implementera statistikverktyg, men där stannar processen upp.

Google Analytics väljs i många fall utan utvärdering av andra webbstatistiksystem

I och med att Google Analytics har en mycket attraktiv licensmodell så installeras detta statistikverktyg på en stor mängd webbplatser. Problemet är att man bara installerar Google Analytics och så händer det inte så mycket mer.

Allt för ofta implementeras ett verktyg för att sedan användas då och då för att se hur många besökare man haft. Visst kan det vara roligt att se hur många besök man haft på webbplatsen, men om din organisation inte kan identifiera varför trafikvolymerna förändras så får man inte ut så mycket av sitt webbstatistiksystem.

Det har blivit allt för vanligt att man bara installerar ett statistikprogram och sedan inte lägger den energi eller de resurser som krävs för att kunna dra nytta av den värdefulla informationen.

Identifiera nyckeltal och mål (KPIer)

Ett bättre tillvägagångssätt är att börja med att identifiera och utvärdera vad som ska mätas på webbplatsen. Man måste hitta de nyckeltal och mål som finns med webbplatsen, innan man går vidare. Sedan väljer man verktyg efter hur statistikverktyget kan leverera svaren på de analysfrågor som man har inom organisationen, den budget man har etc. (vilket i många fall blir Google Analytics eftersom man attraheras av licensmodellen).

Därefter implementeras statistikverktyget på ett sådant sätt så att man kan samla in det man vill mäta. Detta kräver i många fall anpassningar i det webbpubliceringssystem (till exempel EPiServer, WordPress etc.) som man använder. Google Analytics kan mäta mycket men har en del begränsningar om man jämför med andra statistiksystem där man inte är beroende av url/titel som till exempel SiteCatalyst, Sitestat och WebTrends.

Kontrollera att du kan mäta och analysera uppsatta nyckeltal och mål

Efter att den tekniska implementeringen är klar görs en verifiering/kontroll så att all statistik ser bra ut och stämmer. I normala fall blir det några ”korrekturrundor” innan allt fungerar som det är tänkt och det är enkelt för dig som webbanalytiker att ta fram de rapporter och analysera webbstatistiken.

Är det för sent att göra rätt?

Om du redan har installerat Google Analytics eller något annat statistiksystem (SiteCatalyst, Sitestat, WebTrends etc.), men har missat de centrala delarna i att identifiera nyckeltal och mål med webbplatsen, så är det inte ”kört”.

Det går att backa tillbaka och arbeta fram era KPIer som du behöver för att följa upp och mäta er digitala närvaro. Om du känner att ni inte orkar/hinner med eller att ni behöver stöd av kompetens så ta hjälp av en konsult som har ett tydligt fokus på kunskapsöverföring.

Iconvert är ett exempel på ett företag som håller utbildningar/workshops inom webbanalys och flera webbstatistiksystem (utbildning Google Analytics, utbildning SiteCatalyst).

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-04-30 kl 13:14

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , ,

Hur tar man reda på hur många besökare en viss webbplats har?

Vi får ofta den här typen av frågor. Du har en webbplats eller en webbtjänst som du vill marknadsföra på något sett eller så vill du kunna nå webbplatser/bloggar inom en viss nisch för att kanske kunna inleda ett samarbete av någon form, till exempel få dem intresserade och därmed skriva om din produkt/tjänst.

Den här artikeln rör alltså inte hur man ska mäta sin egna webbplats. Om du har denna typ av behov finns många andra artiklar i arkivet som du kan läsa eller se länkar längre ned på sidan. Om du representerar ett företag eller organisation så läs mer om webbråd, vilket är kontinuerliga webbanalysmöten där man går igenom nyckeltal/KPI:er och mål kring webbplatser och/eller digitala kampanjer.

Nedan listas några av de vanligaste källorna som finns i Sverige idag.

KIA Index

KIA Index är en lista med de mest besökta webblatserna i Sverige. KIA står för Kommitten för Internetannonsering.  KIA Index är alltså KIAs lista/index och är ingen fulltständig lista med alla webbplatser i Sverige. Alla som är med i listan är där frivilligt.

För att komma med ska statistik från ditt webbstatistiksystem skickas över till KIA Index. Numera tar KIA-index ut en avgift för att vara med och synas.

KIA Index tillhandahåller trafikdata från cirka 400 webbplatser och nätverk av sajter med samordnad annonsplatshantering. KIA Index uppdateras normalt varje onsdag. Då publiceras föregående veckas statistik.

För att kunna skicka data till KIA Index måste webbplatsägaren ha ett godkänt webbstatistiksystem med godkända och tillförlitliga mätmetoder. De verktyg som för närvarande är godkända är:

Tidigare verktyg/leverantörer

  • Nedstat – Sitestat [ComScore köpte Nedstat tidigare]
  • Omniture – HBX Analytics [Marknadsförs och säljs inte längre av Adobe]

Verktyg med villkor

 

Via ett samarbete med SIS Index, se nedan, kan man numera även använda webbstatistiksystemet Google Analytics (man får inte ha över 100 000 unika besök i veckan eller ingå i ett nätverk). Google Analytics ansågs tidigare inte ingå i gruppen av webbstatistiksystem som klarade de krav som KIA hade, men man har lättat på reglerna.

Mer artiklar om KIA index.

Till KIA index.

SIS-index

SIS index är en svensk tjänst som publicerar besöks- och trafikinformation för webbplatser.  SIS står för Svensk Internettrafik. Här finns drygt 500 webbplatser som har gemensamt att de använder statistikprogrammet Google Analytics.

Tjänsten erbjuder sajtägare att kostnadsfritt publicera och nå ut med sin besöksstatistik. Varje tisdag presenteras färsk besöksstatistik från medverkande sajter samt generella trender i olika kategorier.

Till SIS index.

Fler statistikkällor för bloggar och sociala medier

Det finns flera olika bloggportaler som tillhandahåller statstik från bloggar som är registrerade på en viss bloggportal. Siffror bör dock inte ses som officiella då de ofta är felaktiga (på grund av mindre tillförlitliga mätmetoder).  Några av de större bloggportalerna med denna typ av statistik är:

Tailsweep.se – Visar besökare, besök och sidvisningar per vecka

Bloggtoppen.se – Visar statistik från bloggar i form av besök och sidvisningar.

Bloggportalen.se – Statistiken anger besök per IP-adress och timme de senaste 7 dygnen.

Vad rekommenderar vi?

För att kontrollera statistik rekommenderar vi i första hand att ni använder er av KIA-index som är en aktör som funnits under längre tid.  SIS-index är en nyare tjänst.

Om webbplatsen inte finns med eller om det är svårt att hinna

Finns sajten du vill annonsera på/samarbeta med inte med i någon av indexen så gå direkt till annonsören eller ta hjälp av en oberoende konsult som kan hjälpa dig få fram rätt siffror och/eller identifiera vilka webbplatser inom den specifika nischen som du behöver.

Mäta hur många besökare min webbplats/blogg har

Om du har en webbplats och/eller blogg och vill veta hur många besökare den har så behöver du installera ett webbstatistiksystem. Här finns en lista över stora och små webbstatistiksystem, flera av dessa är kostnadsfria. Om du representerar ett företag/organisation och behöver råd kring val av webbstatistiksystem så ta hjälp av en oberoende konsult inom området.

 

2 comments  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-03-16 kl 14:05

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Web Analytics Wednesday möte den 24 november

Den 24 november hålls nästa Web Analytics Wednesday möte i Sverige – på en måndag. Mötet hålls i konferensdelen på det nyöppnade Clarion Hotel Sign Stockholm kl 17.30. Senaste mötet hölls i Gamla stan i våras.

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och diskutera läget på webbanalysmarknaden med likasinnade. Under mötet serveras en del mat och dryck. Självklart finns Iconverts medarbetare inom webbanalys och internetmarknadsföring på plats om du vill diskutera något med oss.

Mötet sponsras av webbanalysföretagen Nedstat och WebTrends.

Anmälan till mötet.

1 comment  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-11-14 kl 10:38

Kategorier: Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , ,

Geografisk data i webbstatistiksystem

I så gott som alla webbstatistiksystem finns det geografisk data om varifrån besökarna surfar ifrån i form av länder, städer och län. Denna information är inte speciellt rättvisande i Sverige, men den kan i alla fall ge en viss idé om varifrån besökarna surfar ifrån.

Varför blir trafikdatan missvisande?

Den information som webbstatistiksystemen kan “spela in” är varifrån besökaren surfar ifrån, det vill säga den dator man faktiskt surfar via. Då pratar jag inte om din egna dator utan den ISP (Internet Service Provider, tex Telia, Telenor, Bredbandsbolaget, ComHem etc.) eller företag/organisation (tex Volvo, Försäkringskassan, Skatteverket) som du surfar via när du är ute på Internet.

Den är lokaliseringen av denna server som hamnar i webbstatistiken. I Sverige brukar det vara minst 50% av besökarna som är från Stockholm. Visserligen är Stockholm den största staden i Sverige, men att en lokal webbplats som riktar sig till en lokal målgrupp utanför huvudstaden har siffror runt 50% för Stockholmsbesökare är såklart inte så troligt. Det beror som nämnts ovanför på att besökarna surfar via en dator som står i Stockholmsregionen.

Går det att komma runt problemen med missvisande geografisk data?

Det går inte att komma ifrån problemen med missvisande geografisk data på något enkelt sätt. Om man använder sig av ett mer avancerat webbstatistikverktyg som till exempel Omniture SiteCatalyst, WebTrends eller Sitestat från Nedstat så kan man samla in geografisk data som till exempel postnummer, postadress och adress om man har någon form av formulär på webbplatsen där man har fält för detta.

Enkätsystem kopplade till webbstatistiksystem

Ytterligare ett sätt att samla in geografisk (och egentligen all typ av demografisk data) är att använda sig av externa enkätsystem. Vissa webbstatistikleverantörer som till exempel Omniture (Omniture Survey) har egna enkätverktyg som är kopplade till webbstatistiksystemet (SiteCatalyst) eller så kan man integrera externa enkätsystem med webbstatistiken.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-09-22 kl 13:16

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , , ,

Next Page »