Posts Tagged ‘skapa rapporter’

Rapportering och uppsättning av mål för KPI:er (Key Performance Indicators)

Att mäta nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators) över tid och att sätta upp mål för dessa nyckeltal är en viktig och avgörande del i en webbanalytikers vardag.

Om man själv kan sätta upp rapporter i webbstatistiksystemet som mäter dina viktiga nyckeltal och därmed väsentligt förenklar detta arbete kan man spara en hel del tid och därmed frigöra mer tid åt annat viktigt analysarbete.

Mäta nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators)
Först måste man bestämma vilka nyckeltal man vill mäta. Detta har ventilerats i en annan artikel på webbstatistiksystem.se. Läs mer om Vilka nyckeltal ska man mäta och jämföra med över tid? Man måste även ha stöd för att sätta upp egna rapporter och för att ha full frihet kunna föda statistiksystemet med egen data.

Sätta upp mål för nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators)
Andra steget är att sätta upp mål. Målen kanske du själv sätter upp eller så har du/ni krav från verksamheten att nå vissa mål. Exempel på mål:

 • försäljningen ska öka det närmaste året
 • den nya digitala kampanjen ska nå en viss volym
 • antalet nyhetsbrevsprenumeranter måste fördubblas
 • antalet nya medlemmar ska öka med 10% per månad resten av året
 • anmälningarna till våra seminarier måste öka med 50%
 • antalet kommentarer som besökarna lämnar på våra artiklar ska öka

Rapportering – möter vi våra mål?
I webbstatistiksystemet bör man först kunna ange sina mål och sedan i rapportform se om man möter de uppsatta målen eller om inte klarar av att nå målen. Om det senare inträffar så har man i allmänhet möjlighet att sätta in nya åtgärder för att nå målen (förändra innehåll i erbjudandet, lägga till mer trafikdrivande funktionalitet etc.).

Stöd i webbstatistiksystemen
De flesta statistikverktyg har inte stöd för ovanstående rapporteringsfunktionalitet. I många enklare webbstatistiksystem får man nöja sig med att mäta standardnyckeltal som till exempel unika webbläsare, besök och sidvisningar.

I mer avancerade verktyg kan man mäta olika former av konverteringar/händelser på webbplatsen (antalet anmälningar, antal köp, antalet beställningar etc.).

I de mest kompletta verktygen kan man mäta i princip vad om helst samt även sätta upp mål och i rapportform se om man inte når/överstiger de uppsatta målen.

Stöd med rapporteringsarbetet
Man kan tro att varje företag/organisation vet exakt vilka mål man har med en webbplats. Det känns ju som en självklarhet. Vad ska man ha en webbplats till om man inte vet vad man vill uppnå?

Har ni tydliga mål med webbplatsen och om ja – mäter ni detta? Var inte orolig, du behöver inte känna dig ensam om du inte svarar ja på de båda frågorna. Det är få som gör detta…

Kontakta en oberoende konsult om det känns som om ni behöver hjälp med att sätta upp mål och mäta dessa eller om ni vill titta på olika verktyg som har stöd för målmätning.

Om du känner att du har frågor kring mål/rapporter eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-05-28 kl 06:21

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , ,

Att använda webbanalys för att mäta genomslag av digitala kampanjer

Alla som arbetar med en webbplats och lägger ned tid och resurser på innehållet vill i allmänhet att så många som möjligt ska ta del av webbplatsens material.

Att attrahera besökare till sin webbplats är en konst och det finns många olika sätt/metoder. Grundkravet är att man har ett tillräckligt intressant innehåll som kan intressera potentiella besökare. Bland de vanligaste metoderna att attrahera besökare till din webbplats hör:

 • Nyhetsbrev
 • Köpta sökord (PPC, pay-per-click)
 • Bannerkampanjer
 • Affiliatesystem
 • Organisk sökmotortrafik (sökmotoroptimering)
 • Köpta länkar

Vissa metoder/kampanjtyper kostar pengar, vissa andra kostar “bara” tid, kunskap och resurser. Vissa metoder/kampanjtyper ger mycket trafik snabbt (till exempel bannerkampanjer), vissa andra metoder är mer långsiktiga och ger trafik på sikt (till exempel sökmotoroptimering). Många webbplatsägare arbetar med många olika metoder. De som har pengar använder i allmänhet många olika metoder.

Hur ska man få reda på vilka kampanjer och/eller kampanjtyper som ger mest?
Ett dilemma för alla webbplatsägare som arbetar med digitala kampanjer som ett verktyg för att driva trafik till sin webbplats är att ta reda på vilka kampanjer och/eller kampanjtyper som ger mest effekt. Som tur är så kan man mäta detta. De allra flesta webbstatistiksystem har idag stöd för kampanjmätning.

Hur mäter man digitala kampanjer – respons och konvertering?
Genom att lägga till en liten kodsnutt i länken som leder till din webbplats kan man identifiera besökaren som har responderat på en kampanj. Besökaren kan därmed identifieras som en respondent. Detta kan man säga är det första steget i mätning av kampanjer.

Att veta hur många som responderar på en kampanj är viktig information för en webbplatsägare eller marknadsförare. Nästa steg är att mäta hur många som konverterar, det vill säga en besökare som blir kund, medlem, anmäler sig till något, laddar ned något etc. Kombinationen att veta hur många som responderar på en kampanj och hur många som faktiskt konverterar är mumma för vilken marknadschef eller försäljningschef som helst.

I allmänhet har alla webbplatser, även de som inte säljer något on-line, några tydliga konverteringsprocesser. Att mäta denna typ av konverteringar är alltså också möjligt på samma sätt som om man säljer saker/tjänster på webbplatsen.

Om en kund inte köper (konverterar) efter att ha responderat men sedan återvänder – vad händer?
Det finns väldigt många saker som kan hindra en besökare som har responderat på en kampanj att fullfölja till exempel ett köp och därmed konvertera till kund. Man kanske inte hade kreditkortet tillgängligt eller så var man tvungen att gå och laga mat eller vad som helst. Om besökaren sedan återkommer om någon dag eller kanske en vecka och sedan genomför köpet och därmed konverterar – vad händer då?

I mer avancerade webbstatistiksystem som till exempel HBX Analytics, WebTrends och SiteCatalyst (läs mer om olika webbstatistiksystem) är detta inget problem. När en besökare responderar på en kampanj (klickar på något med en kampanjkod i sig) sparas denna information i en cookie (läs mer om cookies och webbstatistik). Om besökaren sedan återkommer vid ett senare tillfälle och då konverterar kommer webbstatistiksystemet ihåg detta och din kampanj konverterar (en konvertering tillgodoräknas på kampanjen).

Vad händer när en besökare har responderat på fler än en kampanj – vilken kampanj tillgodoräknas konverteringen?
Det är fullt möjligt att en besökare responderar på fler än en kampanj (till exempel klickar på en banner och ett köpt sökord). Vilken kampanj som tillgodoräknas kampanjen beror lite på vilket webbstatistiksystem som man har. Det vanligaste är att det är den sista kampanjen som man responderade på som tillgodoräknas konverteringen. I vissa system kan man själv ställa in om man vill att det ska vara den första kampanjen, alla kampanjer eller den sista kampanjen som ska tillgodoräknas.

Möjlighet att skapa rapporter som visar kampanjerna översiktligt
Det är en sak att det går att mäta era digitala kampanjer med webbstatistikverktyget. Minst lika viktigt är att det går att ta fram rapporter som översiktligt visar hur mycket respons och konverteringar som respektive kampanj genererar. Möjligheten att skapa egna rapporter och jobba med kampanjhantering i verktyget är viktiga delar i ett webbstatistiksystem för användare som arbetar mycket med digitala kampanjer.

Hjälp med kampanjhantering och mätning av kampanjer
Om ni lägger mycket tid och resurser på olika typer av digitala kampanjer så “måste” man mäta dessa så att man kan styra kampanjbudgeten till de kampanjer och/eller kampanjtyper som ger mest effekt. Om man har bristande kompetens eller inte hinner med själv kan man ta hjälp av en webbanalyskonsult.

Om du känner att du har frågor kring kampanjmätning eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-11-29 kl 21:39

Kategorier: Digitala kampanjer, Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , , , , , ,

Att använda webbanalys för att följa upp sitt sökmotoroptimeringsarbete

Idag blir det mer och mer vanligt att både företag och organisationer aktivt använder sökmotoroptimering för att driva trafik till sin webbplats. Man uppskattar denna målinriktade kundgrupp, eftersom den i allmänhet är relativt konverteringsbenägen (det vill säga lätt att få som kund, få att anmäla sig till nyhetsbrev, ladda ned något från webbplatsen etc.).

Naturlig sök vs PPC
I denna artikel diskuteras endast organisk eller naturlig sökmotoroptimering, det vill säga träffar från sökmotorernas sökresultatlistor som bygger på indexering av er webbplats webbsidor. Uppföljning av köpta sökord (Pay Per Click, PPC) är ett annat mycket intressant område och kampanjform.

Extern sökmotortrafik vs intern sökmotortrafik
Man ska hller inte förväxla extern sökmotortrafik med intern sökmotortrafik. I denna artikel diskuteras endast mätning av trafiken till er webbplats från externa sökmotorer (Google, Yahoo, Sesam, Eniro etc.). Att mäta trafiken och de sökfraser som besökarna använder i den interna sökmotorn är också en viktig optimeringskälla. Läs mer om mätning av intern sökmotortrafik.

Möjlighet att mäta
Som med alla typer av “kampanjer” så vill man i allmänhet mäta effekten av sitt arbete/det man betalar för. Webbstatistiksystemet bör alltså ha funktioner/rapporter så att man kan följa upp hur arbetet fortlöper. Har man aldrig arbetat aktivt med sökmotoroptimering kommer man med stor säkerhet snabbt se resultat. Om man verkar inom en bransch med stor konkurrens blir sökmotoroptimeringsarbetet mer långsiktigt eftersom det är svårt att uppnå snabba resultat. Dock kvarstår behovet att mäta och följa upp sina sökmotoroptimeringsinsatser.

Vanliga rapporter som kan användas för uppföljning
Alla webbstatistiksystem har rapporter som kan användas för att följa upp sitt sökmotoroptimeringsarbete. Vissa har mycket bra stöd och andra har mindre rapporter som kan användas för uppföljning. Exempel på rapporter som de flesta verktyg har är:

 • sökordsfraser (i externa sökmotorer)
 • sökord
 • sökordsfraser per sökmotor
 • refererande urler
 • refererande domäner
 • ingångssidor

Sökmotoroptimeringsarbete är i allmänhet (ska vara) ett långsiktigt arbete. Det tar normalt några månader innan man kan börja se frukten av sitt arbete. Därför måste man i webbstatistiksystemet ha bra funktioner för att se uppföljningsrapporterna under lång tid och gärna med trendgrafer. En bra tidsperiod är till exempel 12-18 månader. Det måste också finnas möjlighet att se en total summering av respektive rapportområde eftersom uppföljningen då blir enklare och mer effektiv.

Mer avancerade uppföljningsrapporter
Andra exempel på rapporter som är mycket bra att använda för att mäta och följa upp sitt sökmotoroptimeringsarbete är:

 • rapporter som visar hur mycket trafik som kommer från sökmotorer totalt sätt
 • rapporter som visar hur stor del av den totala trafiken som kommer från sökmotorer
 • rapporter som visar hur stor del av trafiken som kommer från kataloger
 • rapporter som visar hur många sökord som används för att hitta din webbplats
 • rapporter som visar antalet unika ingångssidor
 • rapporter som visar de mest populära ingångssidor

Alla ovanstående nämnda rapporter skvallrar snabbt om hur ert sökmotoroptimeringsarbete fortlöper. De bör visa en uppåtgående trend.

Vad finns i olika webbstatistiksystem?
I många mer avancerade webbstatistikverktyg som till exempel HBX Analytics, WebTrends och SiteCatalyst kan man tanka ut data och skapa egna rapporter. Där kan man alltså skapa ovanstående rapporter. I andra webbstatistiksystem som till Xtractor finns denna typ av rapporter klara i verktyget. I det sistnämnda finns dessutom en rad andra mycket användbara sökmotoroptimeringsverktyg som till exempel:

 • rapporter som per sökord visar konkurrensen per sökord
 • rapporter som visar er sökresultatplacering per sökord i en rad olika sökmotorer
 • rapporter som visar Google PageRank
 • rapporter som visar storleken på respektive sida
 • rapporter som visar hur många gånger och i vilka informationsobjekt som respektive sökord förekommer
 • rapporter som visar antalet ingångar från externa sökmotorer

Vad finns i sökmotoroptimeringsverktyg?
Ovanstående rapporter återfinns i normala fall endast i sökmotoroptimeringsverktyg som WebPosition och Web CEO. I de sistnämnda verktygen finns dock inga rapporter för traditionell webbstatistik.

Extern hjälp med webbstatistik och sökmotoroptimering
Om du arbetar med extern hjälp inom webbanalys och webbstatistik och/eller sökmotoroptimering så bör du använda en konsult som arbetar inom båda områdena eftersom dessa båda områden går “hand i hand” och eftersom du antagligen vill mäta hur ditt sökmotoroptimeringsarbete fortgår.

Om sökmotoroptimering är ett viktigt område för er webbplats i arbetet med att driva trafik till webbplatsen så bör det vara med i listan på funktioner som ska finnas i ert webbstatistikverktyg. Om man väljer ett mer avancerat webbstatistikverktyg som inte har färdiga rapporter för uppföljning och inte själv har tid/den kompetens som behövs bör man välja en konsult som har kunskaper inom båda områdena.

Frågor kring sökmotoroptimering och webbanalys?
Om du känner att du har frågor kring sökmotoroptimering och webbanalys eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

1 comment  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-06-30 kl 16:00

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , , , ,

Möjlighet att skapa egna rapporter?

Att skapa egna specialanpassade rapporter är en av “vattendelarna” som skiljer ett avancerat webbanalysverktyg från ett enklare webbstatistiksystem. Det kan till exempel röra sig om möjligheten att ta fram rapporter för en speciell del av webbplatsen som analyseras eller att kombinera olika filter/rapporter för att se hur en specifik användargrupp använder webbplatsen.

“Tyvärr” för dig som ska investera i ett webbstatistiksystem så innebär möjligheten att skapa egna rapporter även en dyrare prislapp på statistiksystemet. Enklare system har helt enkelt inga eller mycket begränsade funktioner för att ta ut egna rapporter.

Den uppsättning av rapporter som finns i ett enklare system, till exempel LiveSTATS eller AWStats (läs mer om olika webbstatistiksystem), är av typen “standardrapporter”. Med standardrapporter menar jag rapporter som finns i “alla” system och som är enkelt att plocka fram från en loggfil. Det rör sig till exempel om rapporter för unika besökare, besök, sidvisningar, genomsnittlig besökstid, mest använda operativsystem, sökfraser (använda i externa sökmotorer), mest besökta sidor, mest användare webbläsare etc.

Om du bedriver en verksamhet där du känner att dina analysbehov sträcker sig utanför ovanstående exempel på enklare och generella rapporter så bör du överväga ett mer avancerat verktyg där man kan skapa egna anpassade rapporter.

Man ska dock komma ihåg att om man investerar i ett mer avancerat verktyg där man ska ta fram egna rapporter, så krävs det mer av den personal som ska arbeta med statistiksystemet. I och med att det blir mer specialanpassat så ökar kraven på att lära sig mer funktionalitet i webbstatistiksystemet.

Ett alternativ till att själv arbetar med systemet (eller dina kollegor) är givetvis att man ber en konsult om stöd och hjälp. Vilket som passar er organisation bäst beror givetvis på en mängd olika faktorer (hur ofta statistik ska tas fram, tillgången till egna resurser, hur van man är att arbeta med konsulter etc.).

Hur funktionaliteten ser ut för att ta fram mer avancerade rapporter, eller egentligen möjligheten att ta fram svar på de analysbehov man har inom den egna organisationen skiljer sig en hel del åt mellan olika verktyg.

100% anpassade rapporter
I de fall man verkligen vill ha helt specialanpassade rapporter är man ofta hänvisad till Microsoft Excel (och eventuella plug ins från webbstatistiksystemleverantören), det vill säga att man exporterar ut data till Excel och där tar fram rapporter. I Excel kan man i princip utforma rapporter som man önskar, här finns det mycket stora möjligheter att utforma specialanpassade rapporter.

Inbyggd funktionalitet i webbstatistiksystemet
I flera system finns det också möjligheter att via drill down funktioner borra sig ned i befintlig data och/eller lägga på diverse filter för att ta fram de rapporter/analyser som svarar mot de analysbehov man har för tillfället.

Den första typen av rapporter (Excelvarianten) lämpar sig ofta för automatisk distribution till olika mottagare. Det är alltså statistika rapporter som används för uppföljning/kontroll.

Den andra typen av webbanalysfunktionalitet lämpar sig mer för tillfällen där man mer aktivt söker svar på olika analysbehov, det vill säga där man mer aktivt/proaktivt försöker optimera arbetsprocesser, trafikflöden, konverteringsprocesser etc.

Vad ska man välja – möjlighet att skapa egna rapporter eller inte?
Ja, det man kan säga är att man måste se på sin egen organisation och de analysbehov man står inför. Har man stora analysbehov och stora behov av egna specialanpassade rapporter, eller om man vet att man har det inom den närmaste framtiden, bör man investera i ett verktyg med bra funktionalitet för att skapa egna statistikrapporter.

Man kan även börja med ett enklare verktyg och sedan när själva arbetsprocesserna kring webbstatistik och webbanalys har “satt sig” i organisationen, så kan man uppgradera till ett mer avancerat verktyg.

Om du är osäker på vad som passar er organisation bäst vad gäller webbstatistikfunktionalitet så kan det vara en bra idé att prata igenom olika systems funktionalitet med en oberoende part, till exempel ett företag som arbetar med många olika webbstatistiksystem.

Frågor kring möjligheten att skapa egna rapporter?
Om du känner att du har frågor kring möjligheter att skapa egna rapporter i webbstatistiksystemet eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-04-07 kl 15:57

Kategorier: Rekommendationer   Taggar: , , ,