Posts Tagged ‘SiteCatalyst’

Nyheter och uppdateringar i SiteCatalyst (version 15.5)

Innan sommaren släppte Adobe en ny version av sitt statistikverktyg SiteCatalyst (version 15.5). Nedan beskrivs några av de nya funktionerna, verktyg och förbättringar som kom med i den releasen.

Jämföra två segment mot varandra

En av de absolut bästa nya funktionerna i version 15.5 av SiteCatalyst är att man nu kan jämföra data från två olika segment mot varandra i en och samma vy.

I tidigare versioner av 15 kunde användare skapa upp flera olika segment. Man kunde dock inte jämföra segmenten mot varandra på ett effektivt sätt. Nu kan användare till exempel se hur beteendet för besökare som använder Smartphones med mindre skärmar skiljer sig mot besökare som använder en surfplatta med större skärm. Eller se besökare från betald söktrafiks beteende jämfört med organisk söktrafik etc.

För att jämföra två segment väljer man det första segmentet i ”drop-down-menyn” och sedan det andra segmentet genom att klicka på ”Compare to Segment”.

Förbättringar i ”Current Data”

Det har gjorts förbättringar i ”Current Data” funktionen i SiteCatalyst. Användarna kan nu sätta på och stänga av möjligheten att se data som ännu inte hunnits bearbetas av Adobe Analytics. Data visas med så lite som 10 minuters fördröjning. Detta kan vara till stor nytta för till exempel nyhetssajter, bloggar med mera där publiceringstempot är högt och snabba beslut behöver tas.

Klicka bara på current-data länken så laddas rapporten om och du ser den allra senaste statistiken. Korrelationer fungerar inte när man använder current-data funktionen.

Ny version ute av “AppMeasurement for JavaScript” – ersättare till s_code

Adobe har tagit fram en mindre (21 kb istället för 33 kb) och väsentligt snabbare version av biblioteket för insamling (tidigare hette den centrala js-filen s_code). Den nya mättekniken ska vara 3-7 gånger snabbare än den tidigare versionen (H.25) enligt Adobe.

Biblioteket finns tillgängligt i “Code Manager” inne i administratörsläget i SiteCatalyst. Den nya versionen har tagits fram för att fungera bättre på till exempel mobilsajter.

Den nya versionen har inbyggt stöd för flera vanliga så kallade ”plug-ins”. När man arbetar med den nya tekniken så är det mer man får fylla i som administratör själv som tidigare ”serverades” klart från ”code manager”, så håll tungan rätt i mun vid ett eventuellt byte.

Utökade inställningar i report suites

Administratörer kan nu sätta på och stänga av följande funktionalitet för en eller flera rapportsviter i administartörsläget:

General > General Account Settings

Traffic > Traffic Variables

 • Pathing på custom traffic variabler

Conversion > Success Events

 • Participation på custom events
 • Unique Event Recording (event serialization)

Conversion > Conversion Variables

Förbättrade filtreringsmöjligheter i rapporter

Vissa förändringar har gjorts i filtreringsfältet som finns i de flesta rapporterna. Man kan fortfarande använda specialtecken om man använder den mer avancerade filtreringen. Men det vanliga filtreringsfältet erbjuder nu följande val:

 • Lika med
 • Innehåller en av
 • Börjar med
 • Slutar med

Alla tidigare bokmärkta sökningar fortsätter att fungera som innan.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: eriknettelbrandt - 2013-09-09 kl 10:17

Kategorier: Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , ,

Uppdateringar i Adobe SiteCatalyst 15.4

Under den senaste tiden har det släppts ett antal ”underhållsversioner” (eng. Maintenance Releases) som har innehållit en hel del bra förbättringar av Adobes statistikverktyg SiteCatalyst (under namnändring till Adobe Analytics). Alla dessa har släppts under SiteCatalyst 15.4. Nedan listas några av dessa förändringar.

Korrelera mellan alla trafikparametrar

Tidigare var man begränsad till ett visst antal korrelationer mellan utvalda parametrar. Det som ingick som default tidigare för ett insamlingskonto var 5 stycken 5-vägs och 15 st 2-vägskorrelationer. Denna begränsning är nu borttagen så respektive trafikparameter kan korreleras med alla andra trafikparametrar utan att några inställningar behöver göras.

Som en direkt följd av detta har Data Correlation delen inne i admingränssnittet helt tagits bort eftersom den inte längre behövs.

Detta är en väldigt bra förändring för de kunder som haft många olika trafikparametrar och där man vill gräva sig ned och korrelera olika rapporter/nyckeltal.

Omvandla till gemener

Alla trafikparametrar för alla insamlingskonton (reports suites) kan nu ställas in så att versaler automatiskt omvandlas till gemener.

Detta är bra i till exempel sökfrasrapporter för den interna sökmotorn där man kan få flera olika varianter för samma ord (om versaler och gemener blandas).

Exempel

 • Webbstatistiksystem
 • webbstatistiksystem
 • WebbstatistikSystem

Tidigare skulle detta innebära tre rader i sökfrasrapporten, men efter ändringen så blir det bara en rad (webbstatistiksystem).

Denna nya funktionalitet kan endast aktiveras av ClientCare. Man kan bestämma per parameter eller alla parametrar för hela insamlingskontot.

Utökning av fallbackmetod för att beräkna unikheten av en besökare

Tidigare fanns en permanent cookie (s_vi) i SiteCatalyst och om inte den kunde sättas så användes ip-nummer i kombination med agentsträngen som fallbackmetod för att bestämma om en besökare var unik eller inte (återbesökare eller ny besökare).

Detta har utökats med ytterligare en fallback-cookie. Om s_vi cookien inte kan sättas av någon anledning så använder SiteCatalyst ytterligare en cookie som heter s_fid. Denna cookie är en förstapartscookie med ett unikt id nummer och den lever i två år.

Om varken s_vi cookien eller s_fid cookien inte kan sättas så används även fortsättningsvis ip-nummer i kombination med agentsträngen som fallbackmetod.

Denna ändring ger förbättringar av beräkningarna för nyckeltalet besökare (unique visitor i SiteCatalyst), speciellt för webbplatser där man använder tredjepartscookies eftersom dessa blockeras oftare än förstapartscookies.

Egna namn för ”processing rules”

Nu kan man döpa processing rules till egna namn vilket gör det enklare att komma ihåg och klassificera dem.

Last touch justering kring sökmotorer

Förändring innebär att konverteringar krediteras till den senaste händelsen vid besök från sökmotorer. Exempel: Om man besöker webbplatsen först via en köpt Google AdWords annons och senare under samma besök via naturligt/organisk sök så kommer den senare (alltså den naturliga söken) krediteras för besöket.

Internet Explorer 6 stödet försvinner

IE6 stöds inte längre i rapportgränssnittet (insamling för IE6 fungerar som tidigare).

SiteCatalyst 15 default

Det tog ett bra tag men nu är SiteCatalyst 15 default vid inloggning.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: eriknettelbrandt - 2013-05-29 kl 22:11

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , , , ,

SiteCensus avvecklas- påverkar KIA Index

I dagarna avslöjades det att statistikjätten Nielsen avvecklar sitt eget mätverktyg SiteCensus. Eftersom Nielsen och SiteCensus var en av de relativt få mätleverantörer som är med i KIA Index så kommer det naturligtvis få följder eftersom det är många stora webbplatser som är beroende av att kunna visa upp sig på KIA index för annonsörer.

Här på bloggen har vi tidigare tagit upp vad KIA Index är, men för er som inte är bekanta med det så kan man sammanfatta det med att det är ett index med officiell besöksstatistik för webbplatser. Denna statistik är sen fritt fram för annonsörer att använda och ha som underlag när man planerar sina annonsinvesteringar.

Det är därför många företag och webbplatser som är beroende av att synas på KIA Index. Att vara med i den listan gör att det blir enklare att sälja reklamplats (till exempel banners).  ”Alla” som köper upp annonsyta tittar som regel på KIA Index. Ju mer trafik en webbplats har desto mer intressant blir man i allmänhet i reklamköparnas ögon.

För att komma med i KIA Index krävs det att man betalar en mindre avgift, men en förutsättning är att man har ett godkänt mätsystem. Dessa är

 

Nu kommer alltså SiteCensus läggas ner och tas bort från listan. Detta lämnar ju deras befintliga kunder i något av ett dilemma, då de nu måste hitta och bestämma sig för ett nytt statistikverktyg, som dessutom ska leverera statistik till KIA. Som ni förstår finns det alltså inte så många att välja mellan och nu kommer troligtvis statistikverktygsleverantörerna ha huggsexa om de mest trafikerade siterna.

Problemet för båda parter är dock att webbplatsägarna har mycket trafik och statistiksystemsleverantörerna har prislistor som till stor del är beroende av antal sidvisningar. Det blir med andra ord ganska höga licensavgifter och det är många webbplatsägare som inte kan motivera de avgifterna bara för att vara med på KIA Index. Vi får se om det kommer någon leverantör som skapar ett erbjudande för just KIA Index så att det går att komma in där utan att betala fullprisvarianten av licenserna…

1 comment  Artikelförfattare: nils.hellquist - 2013-02-15 kl 20:14

Kategorier: Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , ,

Enhanced Link Attribution i Google Analytics – skilj mellan länkar i In-Page Analytics/På din sida analys

var pluginUrl =
‘//www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js’;
_gaq.push(['_require', 'inpage_linkid', pluginUrl]);

Så ser det ut (se mer nedan hur du implementerar den). De här två raderna kod kan göra analysen av hur besökare navigerar på en sida på din webbplats mycket enklare och bättre om du har flera länkar till samma destinationssida/målsida.

I andra statistikverktyg som till exempel Adobe SiteCatalyst har denna funktionalitet funnits i många år, men nu bockar alltså Googles utvecklingsteam av ytterligare en funktion som man saknat och som funnits hos konkurrenterna.

In-Page Analytics i Google Analytics

Google Analytics har under en längre tid haft In-Page Analytics (på din sida-analys på svenska) som en del i Google Analytics utbud av rapporter. In-Page Analytics kan sägas vara en grafisk representation av statistiken ”påmålad” på din webbplats. Det är ett mycket avdramatiserat sätt att tillgodogöra sig statistik och är lämpligt för alla typer av redaktörer/marknadsförare etc., även de som kan vara lite ”rädda” för tabeller och rapporter i webbstatistiksystemet.

Tanken med In-Page Analytics är att visa vilka länkar på en sida som besökarna klickar på och hur ofta, och man kan även utläsa målvärden och intäkter som genererats via en länk. Även ifall det har varit en användbar rapport så har har den haft brister.

In Page Analysis GA

Det största problemet som många har upplevt har varit att statistiken inte har varit exakt för varje länk på en sida, eftersom att man bara har mätt klick utifrån vilka URLer de leder till och inte vilken specifik länk som faktiskt har klickats på.

Ponera exempelvis att sida A har två olika länkar, länk 1 och länk 2, som går till sida B. På sida A klickade 100 besökare på länk 1, 50 besökare på länk 2 och totalt var det 1 000 klick. Eftersom GA alltså inte kunde skilja mellan länk 1 och 2, utan bara se hur många klick URLen till sida B fått, så står det i rapporten att både länk 1 och 2 stått för 15% av alla klick. Det korrekta hade alltså varit att visa 10% för länk 1 och 5% för länk 2.

När du är inne i In-Page Analytics rapporten och vill se hur många som klickat på en specifik länk som kan man till exempel hoovra/ställa muspekaren över länk. Då visas mer information och däribland hur många som klickat på en länk.

Ett annat problem var att man saknade statistik för sådant som inte var ”vanliga” länkar, såsom knappar och annat som triggas med JavaScript. Detta försvårar naturligtvis optimeringsarbetet och gör det svårt att veta vilken layout och navigering som faktiskt funkar bäst på din site.

Enhanced Link Attribution

Då Google kände av behovet av en bättre, mer exakt analys har de nu släppt Enhanced Link Attribution som ska åtgärda problemen med In-Page Analytics. In-Page Analytics fungerar enbart med hjälp av Google Analytics standard script, men vill man nu börja använda enhanced link attribution, som på svenska kallas förbättrad länktillskrivning, behöver man genomföra två mindre förändringar.

För det första behöver man implementera två rader kod och placera dem i Google Analytics-scriptet, enligt nedan.

var _gaq = _gaq || [];
var pluginUrl =
‘//www.google-analytics.com/plugins/ga/inpage_linkid.js’;
_gaq.push(['_require', 'inpage_linkid', pluginUrl]);
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXX-Y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);

Efter att det är implementerat går du till Admin > Egendomsinställningar/Property Settings i Analytics-kontot. Där behöver man klicka i rutan för enhanced link attribution/förbättrad länktillskrivning och spara de nya inställningarna. Efter det är det klart, och Google  Analytics kommer att börja samla in den nya datan.

Förbättrad länktillskrivning

In Page Analytics använder då en kombination av elementID och URLer, vilket kommer att lösa de flesta problem men inte alla. Det kommer fortfarande att finnas problem med att identifiera ifall någon klickade på ett element, t.ex. om man går bakåt, refreshar sidan osv. Rapporten kommer i de fallen visa intervaller för hur många klick ett element troligtvis har haft. Läs gärna mer om det på Googles support.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: nils.hellquist - 2013-02-07 kl 15:22

Kategorier: Nyheter, QuickWins, Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , ,

Så taggar du dina länkar i nyhetsbrev skickade från epostmarknadsföringsverktyget Apsis

Apsis är ett av de dominerande företagen på marknaden för e-postmarknadsföring i Sverige med sitt nyhetsbrevsverktyg APSIS PRO. I Apsis nyhetsbrevssystem finns det en hel del statistik som till exempel hur många prenumeranter som klickar på länkar och hur många som öppnar brevet (kallas Unika öppningar, tekniskt är detta att man öppnar bilderna i nyhetsbrevet som prenumeranten fått skickat till sin e-postklient).

Exempel på annan statistik i nyhetsbrevsverktyg

 • Antal studsar
 • Antal mottagare som har klickat på en länk i brevet (aktiva prenumeranter)
 • Antal avregistreringar som ett visst utskick orsakat
 • Öppningar av brev i förhållande till tid efter utskick

Det här är såklart bra statistik och den ska man arbeta med som administratör och e-postmarknadsansvarig. Statistiken som finns i Apsis liknar många andra konkurrerande nyhetsbrevsverktyg.

Om man använder nyhetsbreven som ”inkastare” till en webbplats eller någon annan form av webbtjänst så måste man dock tagga upp länkarna i nyhetsbrevet med webbstatistikverktygets ”taggar” (läs mer om ”grundteorin för taggning i artikeln QuickWin: Tagga upp länkar och annonser till webbplatsen). Nedan beskriver vi hur man taggar länkar i APSIS PRO.

Så taggar du länkar i APSIS PRO

Gå in på fliken Konto och Extern statistik. Det finns ett antal webbstatistikverktyg som Apsis byggt in stöd för. Dessa är:

Grundinställningar för taggning av nyhetsbrev i APSIS PRO

Grundinställningar för taggning av nyhetsbrev i APSIS PRO

Man kan även skapa en egen så kallad grupp. I exemplet ovan är den som heter SiteCatalyst skapad extra. Detta är bra eftersom man använder egna kampanjparametrar i Adobe SiteCatalyst.

Observera att man ska klicka i checkboxen Aktiverad och sedan klicka i Spara. Om man inte klickat i denna checkbox så är inte taggningen aktiverad och du kan inte anpassa dina taggar efter varje utskick (se längre ned hur det går till).

 

Aktivera det webbstatistiksystem som du vill använda tillsammans med APSIS PRO

Aktivera det webbstatistiksystem som du vill använda tillsammans med APSIS PRO

I Google Analytics som många andra använder är det ett antal fasta kampanjparametrar (utm_source, utm_medium, utm_content och utm_campaign) som gäller till skillnad från Adobe SiteCatalyst. Apsis har fyllt i några av dem som default (se ovan). Du använder de parametervärden som du vill ha som grundvärden.

Grundtaggning för Adobe SiteCatalyst i APSIS PRO

Grundtaggning för Adobe SiteCatalyst i APSIS PRO

Ovan visas det fält som används i detta exempel och SiteCatalyst. De fält som används ändrar man sedan om man vill i själva e-postutskicket (lämpligen fyller man i någon form av grundvärde ovan och sedan kompletterar man med något som identifierar det specifika utskicket mer).

Förtydliga utskicket/nyhetsbrevet med mer information

Förtydliga utskicket/nyhetsbrevet med mer information

Gå sedan till ditt nyhetsbrev och klicka på fliken Inställningar. En bit ned hittar man Extern statistik och det webbstatistikverktyg som du aktiverat. Här kan du komplettera grundvärdet du fyllt i ovan med något mer specifikt som identifierar just detta nyhetsbrev bland andra i ditt webbstatistikverktyg.

 

 

 

 

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: eriknettelbrandt - 2013-01-02 kl 13:06

Kategorier: Nyheter, Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , , , , ,

Adobe ”brandar” om sin webbanalyssystem, SiteCatalyst blir Adobe Analytics

Adobe Marketing Cloud

Adobe Marketing Cloud

Adobe tar ett steg till i att inkorporera och stuva ihop sina olika förvärv inom webbanalys, webbpublicering och optimering. Produkterna i det som hittills kallats Adobe Digital Marketing Suite byter nu namn till Adobe Marketing Cloud.

Inne i SiteCatalyst och på Adobes hemsida har inte så mycket förändrats ännu. När man loggar in så har dock Adobe Digital Marketing Suite bytts ut mot Adobe Marketing Cloud.

Fem olika paket i Adobe Marketing Cloud

Adobe Marketing Cloud ska i sin tur innehålla fem olika paket. Dessa ska kallas

 • Adobe Analytics
 • Adobe Target
 • Adobe Social
 • Adobe Media Optimizer
 • Adobe Experience Manager

Paketen innehåller alla de olika system som hittills har marknadsförts under olika namn. Se menybilden här intill med de olika verktygen som alltså ännu inte paketerats om.

Adobe har köpt på sig många system under de senaste åren. Mycket kraft har lagts på att integrera de olika verktygen och att omorganisera Adobe tillsammans med de olika organisationerna som förvärvats. Nu har man kommit så långt att man även stuvar om bland systemen och slår ihop några av dem.

Vilka som slås ihop är inte riktigt klart, eller i alla fall inte officiellt. Att SiteCatalyst blir en av grundpelarna i Adobe Analytics är nog dock ganska troligt. Likheten med Googles webbstatistikverktygs namn blir därmed slående…

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: eriknettelbrandt - 2012-10-25 kl 08:52

Kategorier: Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

QuickWin: Tagga upp länkar och annonser till webbplatsen

Det är numera standard att i de flesta webbstatistikverktyg kunna se vilken domän besökare till din webbplats kommer ifrån. Men när du själv skapar kampanjer och lägger upp länkar i nyhetsbrev, på Facebook, Twitter, annonser eller på andra platser utanför din egen site är det väldigt bra att få lite mer detaljerad kunskap om dessa länkar.

Visst, du kan se hur många besökare som kommit från till exempel Facebook under en viss period och på så sätt få ett hum om hur det gått för dina kommunikationsinsatser där. Men hade det inte varit mycket bättre att se statistiken för varje enskild länk du lagt upp och/eller har möjlighet att skilja ut dina länkar som du lagt upp själv kontra alla länkar som alla andra skapat upp? På så sätt kan du se vilka kanaler som funkar bra och vilket innehåll dina följare på exempelvis Facebook tycker om och vill veta mer om, men också vad de inte tycker om. På så sätt får du bättre kunskap om målgruppen och kan anpassa ditt budskap därefter.

Genom att tagga dina länkar kan du enkelt få den här informationen, och det är lättare än vad man tror.

Vad är en tagg?

En tagg är, rent praktiskt, en snutt som man förlänger en URL med. Denna innehåller en eller flera variabler med värden som du väljer, och när någon klickar på en URL till din site med en sådan snutt så känner koden för ditt webbstatistiksystem av det och skickar in datan.

Istället för att bara kunna se hur många besökare kommer från exempelvis Twitter kan du nu se att 128 personer klickade från länken du lade upp på Twitter i förrgår som handlade om er nya produkt. Du kan (och bör!) nu även ta detta steget längre och jämföra besökarna från en viss domän och en viss länk mot konverteringar och beteende på sidan för att se hur och var du ska fördela dina resurser för att få bäst Return on Investment (ROI).

Tagga länkar för SiteCatalyst.

Att tagga länkar för SiteCatalyst är enkelt. Det svåra är egentligen bara att komma igång. När du vet vilken URL du vill länka så lägger du bara till ?cmpe= (eller någon annan parameter som ni har bestämt ska användas (detta är en inställning i SiteCatalyst)) och efter likhetstecknet så lägger du till den informationen du känner är nödvändig för att identifiera länken. Det kan exempelvis se ut såhär:

www.dindomän.se/exempelsida/?cmpe=nyhetsbrev-29aug-ProduktX_lanseras

och då kommer ”nyhetsbrev-29aug-ProduktX_lanseras” att synas under Campaign Tracking i SiteCatalyst.

Exempel på en Tracking Code-rapport i SiteCatalyst.

 

I SiteCatalyst finns även möjlighet att använda sig av andra metoder för kampanjtaggning där man kan tanka upp kompletterande information via tex Excel till olika kampantaggars parametervärden. Ett ”hemligt” parametervärde tex ””xyz123″ kan ”förses med mer data som till exempel kampanjnamn, storlek, format, term, ansvarig chef/avdelning, källa, artikelnr, kampannr etc. Här finns i princip inga begränsningar i hur mycket extra data man vill ladda upp till SiteCatalyst.

Den ovanstående taggningsmetoden är dock enkel att komma igång med och räcker för de allra flesta. Här krävs inga uppladdningar med mer information utan det är bara att gå in i rapporten och påbörja uppföljning/optimering.

Som du förstår är det viktigt att ha en struktur för hur du och eventuella medarbetare bygger upp dessa taggar så att det ser någorlunda lika ut i rapporten och man slipper detektivarbete för att lista ut vilken länk som är vilken. Att använda en ”prefix-struktur” gör det enkelt att filtrera fram alla kampanjer av en viss typ.

Tagga länkar för Google Analytics

Att tagga för Google Analytics innehåller några fler steg, men är nästan lika lätt. Ta länken du vill tagga och surfa till Googles URL Builder. Här finns det ett fördefinierat formulär du kan använda för att bygga din taggningsstruktur och få ut så mycket data som möjligt. Efter att du matat in den URL du vill länka till kan du välja mellan att fylla i följande variabler:

 • Campaign Source (obligatorisk). Här ska du fylla i det som ska stå som källa, alltså domänen du planerar att lägga länken på.
 • Campaign medium (obligatorisk). Detta fyller du i ifall du vill ange vilket medium det gäller, t.ex. email, cpc, banner etc. Obs, använd inte cpc i tex Facebook annonser eftersom Google Analytics då fångar upp detta som sökordstrafik och detta kommer in i dessa rapporter
 • Campaign Term. Används vid betald trafik för att veta vilket sökord som gäller för en annons.
 • Campaign Content. Används vid betald trafik för att särskilja olika annonser med länkar till samma URL.
 • Campaign Name (obligatorisk). Detta använder du får att namnge en kampanj, nyhetsbrev eller vad det nu är. I exemplet ovan skulle det alltså vara ”ProduktX lanseras”

Google URL Builder

I Google Analytics kommer datan in under Campaign-rapporten (Traffic Sources>Sources>Campaigns). Där kan du enkelt ändra och filtrera på de olika parametrarna Campaign, Source, Medium, etc. och få detaljerad statistik för hur användarna från de olika länkarna beter sig.
Campaigns i Google Analytics

Har man för vana att använda förkortningstjänster såsom bit.ly så går det fortfarande bra att använda taggning. Skapa bara en taggad URL först, med URL Builder eller cmpe,  och förkorta denna sedan.

 

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: nils.hellquist - 2012-10-08 kl 11:18

Kategorier: Digitala kampanjer, Nyheter, QuickWins, Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , ,

Nya funktioner/rapporter/fixar i senaste versionen av Adobe SiteCatalyst (15.4)

Nedan redovisas några av nyheterna i den senaste versionen Av Adobe SiteCatalyst

Ny rapporter i SiteCatalyst 15.4

Mobile Carrier Report – Denna rapport hittar man under Visitor Profile > Technology. Mobile Carrier rapporten visar det företag som är ”wireless service provider” (Telenor, TeliaSonera, 3, Tele2 etc.).

Uppdaterade rapporter i SiteCatalyst 15.4

Connection Types Report – Denna rapport hittar man under Visitor Profile > Technology. Rapporten Connection Types inkluderar numera mobil trafik. Om man tittar i denna rapport idag finns ”Mobile Carrier” med som ett alternativ.

Rapporter tillbaka (sedan 14.9 versionen av SiteCatalyst)

Så kallade Rollup-konton (insamlingskonton som innehåller två eller flera separata insamlingskontons trafik) är numera tillbaka i SiteCatalyst. Rollup-konton med upp till 50 separata insamlingskonton kan aktiveras direkt av en administratör i adminläget i SiteCatalyst. Om man skulle ha fler än 50 konton behöver man ta vägen via supporten.

Förbättrat stöd för att hantera Internet Explorers så kallade Compatibility Mode

Om du har tyckt att mängden besökare som har Internet Explorer 7 har varit alldeles för hög kan det ha berott på funktionen Compatibility Mode som finns i Internet Explorer. När man kör Internet Explorer i compatibility mode, så rapporterar Internet Explorer 8 and Internet Explorer 9 att user agenten är Internet Explorer 7 (och detta har samlats in av SiteCatalyst som att webbläsaren var Internet Explorer 7).

I och med releasen av SiteCatalyst 15.4 (19 juli i år) så hanteras detta med automatik av Adobe SiteCatalyst. Besökare som använder Internet Explorer 8 och Internet Explorer 9 rapporteras som rätt webbläsare även om compatibility mode är aktiverat.

Om du haft många besökare som kört med compatibility mode aktiverat kommer man att se en ganska stor förändring i fördelningen av browsers.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: eriknettelbrandt - 2012-09-24 kl 15:15

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , , , ,

Nyheterna i SiteCatalyst 15.3

Under våren och sommaren har Adobe gjort uppdateringar i sitt statistiksystem SiteCatalyst. Bland de stora förändringarna/tilläggen finns följande funktioner.

Nedanstående rapporter har kommit tillbaka till version 15 (fanns tidigare i 14.9):

 • Pages Not Found
 • Pathfinder
 • Full Path
 • Path Length
 • Original Entry
 • Days Before First Purchase
 • All Search Page Ranking Reports
 • Visitor State

Nya rapporter kring automatiserad trafik (bots). Man kan aktivera ett regelbundet uppdaterat filter och se statistik på hur mycket dessa robotar/spindlar besöker webbplatsen. Väl insamlad kan man segmentera trafik som orsakas av robotar av diverse typer (tex övervakningstjänster). Rapporterna ligger under SiteMetrics/Bots och heter Bots respektive Bot Pages.

Nyckeltalet Visits/besök finns numera som standard på alla så kallade custom insigths (propX) parametrar. Detta betyder att det är möjligt att lägga till visits i alla rapporter under Custom Traffic inne i SiteCatalysts rapportgränssnitt.

För alla insamlingskonton som skapas efter den 26 april 2012 så behöver man inte bygga egna funktioner för att omvandla inkommande trafik till gemener/små bokstäver. För tidigare skapade insamlingskonton/report suites så är det ingen förändring.

 • props 1-75
 • pagename
 • server
 • channel (site sections)
 • download links
 • exit links
 • custom links

Bounce Rate nyckeltalet som har funnits på Pages rapporten (mest besökta sidor) i SiteCatalyst 15 finns numera på alla commerce rapporter. Detta gäller även Entries och Exits. Dessa finns på alla commerce rapporter.

Total Time Spent nyckeltalet finns sedan Sitectalyst 15.3 tillgängligt på traffic och commerce rapporterna. Nyckeltalet Total time spent visar det totala antalet sekunder som alla besökare har spenderat på den aktuella sidan.

Möjligt att se ett segments definition (villkor för filter) direkt i menyn där man väljer segment.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: eriknettelbrandt - kl 14:35

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Nyheter, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , ,

Livet som webbanalytiker enklare med Shortcuts (GA) och Bookmarks (SiteCatalyst)

En grundsten i många webbanalytikers eller webbstrategers arbete är att kontinuerligt ta fram nyckeltal i statistikverktygen och bokföra dessa i olika listor eller dokument. Antingen är det  något man har för internt bruk eller som underlag för möten med klienter, men oavsett  är detta en förutsättning för att kunna se hur statistiken för nyckeltalen förändras över tid. Hur ska man annars veta ifall du gjort ett bra jobb?

Många känner nog också igen att  default-inställningarna för rapporterna ofta inte räcker till. Månad efter månad, vecka efter vecka måste man gå djupare och filtrera, segmentera, ändra ordning eller vyer. Google presenterade i dagarna Shortcuts som gör det möjligt att spara (de flesta) inställningarna man gjort. Sätt bara upp rapporten precis så som du vill ha den, klicka på Shortcuts i ”Utility bar” (se bilden), namnge den och spara.

Placeringen av Shortcuts-knappen

Du hittar sedan dina nya shortcuts under den nya Shortcuts-menyn under Home. På Overview finner du alla som du sparat och kan enkelt hantera dem härifrån.

Shortcutsmenyn

 

Klickar man sen på respektive shortcut kommer man till rapporten precis så som man sparat den, även om Google påpekar att man ibland kan behöva justera tidsperioden. Som du märker har rapportens titel även ändrats till namnet på din shortcut, i fallet nedan ”404-filtrering på Pages”.

Såhär ser den nya Shortcuts-rapporten ut

Har man haft många fall där man behövt gå in i Google Analytics och göra ändringar för varje gång så kommer detta naturligtvis som en väldigt välkommen nyhet, då man vet hur resurskrävande det kan vara.

Shortcuts heter Bookmarks i SiteCatalyst

Å andra sidan kan alla ni flitiga SiteCatalyst-användare konstatera att detta är ytterligare en funktion som Google Analytics anammat från just SiteCatalyst (och kanske några ytterligare system). Där har man nämligen sedan länge kunnat sätta upp sina rapporter och spara dem som Bookmarks, som fyller exakt samma funktion. Google Analytics är alltså duktiga på att implementera sådant användarna gillar med SiteCatalyst som man inte själva har, och dessutom går det ofta ganska snabbt. Frågan är när Adobe ska vakna och implementera sådant som är bra med Google Analytics i samma takt som Google plockar godbitarna ur SiteCatalyst?

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: nils.hellquist - 2012-09-03 kl 10:38

Kategorier: Nyheter, Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , ,

Avantime erbjuder webbråd, strukturerade webbanalysmöten där man går igenom mål och nyckeltal och optimerar webbplatsen och konverteringsflöden

Nästa sida »