Posts Tagged ‘sidvisningar’

Möjlighet att skapa översiktsrapporter (dashboards)

En översiktsrapport är en rapport som kombinerar en mängd andra underliggande rapporter till en och samma rapport på ett översiktligt sätt – en översiktsrapport. På engelska kallas denna typ av rapporter ofta för dashboards (instrumentpanel).

Att det finns bra översiktsrapporter gör webbstatistikverktyget mer användbart. Om webbstatistiksystemet har stöd för att skapa egna översiktsrapporter är det förstås ändå bättre.

Möjlighet att skapa egna rapporter
Att man kan skapa egna  rapporter har diskuterats i en egen artikel på webbstatistiksystem.se, detta är en mycket viktig funktion i ett webbstatistiksystem eftersom det skapar mycket flexibilitet. Man kan svara på många fler av verksamhetens frågor om man kan skapa egna webbstatistikrapporter.

Vilka nyckeltal ska man man ha med i en översiktsrapport?
Ja, det är såklart helt beroende av vilka analysbehov man har, men vanliga nyckeltal i en övergripande översiktsrapport är till exempel:

Om man kan skapa egna översiktsrapporter så kan förstås utformningen av innehållet variera i det oändliga, men vanligt är att man tar fram rapporter för olika KPI:er (Key Performance Indicators), digitala kampanjer, segment (kategorier, funktioner etc.) av webbplatsen eller att man tar fram rapporter för att stödja olika satsningar till exempel arbetet med sökmotoroptimering. Läs mer om vanliga nyckeltal i webbstatistiksammanhang.

Vilka verktyg har bra dashboardfunktionalitet?
I allmänhet har de mer avancerade webbanalysverktygen (till exempel SiteCatalyst, WebTrends, Nedstat) mycket bättre dashboardfunktionalitet är enklare statistiksystem. Funktionerna och möjligheterna skiljer sig åt en hel del.

Om du känner att du har frågor kring översiktsrapporter eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-06-29 kl 21:01

Kategorier: Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , ,

Hur bär man sig åt för att komma med i KIA Index?

KIA Index är en lista med de mest besökta webblatserna i Sverige. KIA står för Kommitten för Internetannonsering.  KIA Index är alltså KIAs lista/index och är ingen fulltständig lista med alla webbplatser i Sverige. Alla som är med i listan är där frivilligt. För att komma med ska statistik från ditt webbstatistiksystem skickas över till KIA Index.

Det är många företag och webbplatser som är beroende av att synas på KIA Index. Att vara med i den listan gör att det blir enklare att sälja reklamplats (till exempel banners).  “Alla” som köper upp annonsyta tittar som regel på KIA Index. Ju mer trafik en webbplats har desto mer intressant blir man i allmänhet i reklamköparnas ögon.

Var finns KIA Index?
Den officiella KIA Index topplistan visas på Sveriges Annonsörer webbplats www.annons.se/kia. Sveriges Annonsörer är en intresseorganisation för Sveriges reklamköpare och har cirka 460 medlemsföretag. Hälften av den totala investerinsbudgeten rörande all reklam som säljs i landet kommer från denna grupp med företag.

KIA Index tillhandahåller trafikdata från drygt 300 webbplatser samt ett drygt 30-tal nätverk av sajter med samordnad annonsplatshantering. KIA Index uppdateras normalt varje onsdag. Då publiceras föregående veckas statistik.

De viktigaste nyckeltalen/mätetalen som publiceras på KIA Index är unika besökare/unika webbläsare, besök och antal sidvisningar. Läs mer om dessa nyckeltal och hur de definieras.

Du måste ha ett godkänt webbstatistiksystem
För att få skicka in en webbplats statistik till KIA Index så måste man använda ett godkänt system. Idag finns det ett antal olika webbstatistiksystem som är godkända. Dessa är:

Alla dessa verktyg har moderna sätt att samla in och analysera data. Tillförlitligheten kan anses som hög. Alla bygger på analys av trafikdata som samlas in med hjälp av script (läs mer om olika former av analys) och alla är tjänstelösningar (läs mer om tjänst vs programvara).

I januari 2007 köptes företaget Instadia med webbstatistiksystemet ClientStep av det amerikanska företaget Omniture. Under våren 2007 lät Omniture meddela att ClientStep ska stängas ned i juni 2008. Om du funderar att köpa ClientStep för att komma med i KIA Index, så är det alltså ingen långsiktig lösning.

KIA Index och Nordic Internet Index
KIA Index har en större “släkting” som heter Nordic Internet Index (NII).  Nordic Internet Index listar till skillnad från KIA Index webbplatser från alla nordiska länder. Du hittar Nordic Internet Index på webbplatsen www.ecentric.org som sammanställer och administrerar listan.

Vad kostar det att vara med på KIA Index?
Att vara med på KIA Index var länge kostnadsfritt. Numera tas en administrativ avgift ut. Det är alltså inte gratis att komma med i KIA Index längre.

De system som är godkända för att leverera statistik till KIA Index och Nordic Internet Index är de system som listats ovan (HBX AnalyticsClientStep, WebTrends, SiteCatalyst, Site Census och Insight XE). Alla systemens licensmodeller bygger på antal sidvisningar, det vill säga det totala antalet sidvisningar som din webbplats genererar per år (läs mer om olika definitioner av nyckeltal).

Årsavgiften för något av dessa system understiger mycket sällan några tiotusentals kronor per år. Ju mer sidvisningar webbplatsen har, desto dyrare blir årsavgiften. Den kostnaden måste givetvis vägas mot vad det kan vara värt att synas på KIA index och på så sätt göra det enklare att sälja annonsplats på sin webbplats.

Frågor om KIA index?
Om du känner att du har frågor kring KIA Index eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-09-28 kl 19:32

Kategorier: Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , ,

Unika besökare, besök och sidvisningar – hur mäter man?

De mest centrala begreppen i webbstatistiksammanhang kan sägas vara unika besökare, besök och antal sidvisningar. Om man ska hänga med på vad en webbstatistikrapport egentligen innebär eller om man har möjlighet att skapa egna rapporter i webbstatistikverktyget är det en mycket bra idé att veta vad dessa olika begrepp innebär.

Om man pratar nyckeltal och KPI:er (Key Performance Indicators) kring webbanalys och optimering så är unika besökare, besök och sidvisningar med hos de allra flesta. Många andra nyckeltal använder dessutom besökare, besök och sidvisningar på olika sätt.

För att krångla till det finns det en rad olika sätt att mäta och det finns dessutom olika definitioner av de olika begreppen. I vissa verktyg kan man till och med skapa egna definitioner. Detta gör det relativt svårt att jämföra olika verktygs trafikdata. Nedan diskuteras de olika begreppen och hur de förhåller sig till varandra.

Unika besökare

Begreppet unika besökare kallas ofta även för unika webbläsare. I de flesta system används dock unika besökare, eller bara besökare. När man pratar om unika besökare ska man alltid relatera till en specifik tidsperiod. Man är bara unik besökare en gång under en viss tidsperiod.

Tekniskt har man traditionellt använt IP-nummer för att prata om unika besökare. Problemet med detta är att många besökare surfar från från samma IP-adress, till exempel surfar många från stora företag från samma IP-nummer (varje företag kan sägas ha var sitt IP-nummer).

“Näst bäst” är att använda den så kallade agentsträngen i kombination med IP-nummer. Agentsträngen är enkelt förklarat en textsträng med information som talar om vilken kombination av webbläsare du har, operativsysten och eventuella plug-in:er.

Det absolut bästa sättet att kunna prata om unika besökare skulle vara att tvinga alla att logga in på webbplatsen (och att alla gjorde det), eftersom man då verkligen skulle kunna prata om unika besökare. En sådan lösning kommer man dock aldrig att kunna få på externa webbplatser… På företags och organisationers intranät är det dock annorlunda. Där är det vanligt att alla (eller i alla fall många) alltid är inloggade och då går det att mäta unika besökare. Jag brukar prata om unika användare i dessa fall.

Vad är det då det bästa sättet som används för att mäta antalet unika besökare på externa webbplatser? Jo, alla större webbstatistiksystem använder cookies, eller kakor som de kallas på svenska. En cookie är en textfil som lagras på din dator på en speciell plats. Genom att kontrollera om det finns en cookie kan webbstatistiksystemet avgöra om man är en återbesökare (det vill säga en återkommande besökare) eller ny besökare.

Om cookien finns sparad på din dator är du en återbesökare och om cookien inte finns på datorn så är du en ny besökare. Observera att olika webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari etc.) har olika cookies och att dessa sparas på olika ställen i din dator. Om du besöker webbplatsen med två olika webbläsare, till exempel Internet Explorer och Firefox, samtidigt från samma dator så är du alltså två olika besökare (ur webbstatistiksystemets synvinkel).

Om du använder samma webbläsare, till exempel Google Chrome, och använder flera flikar och besöker en webbplats samtidigt är du däremot bara en besökare. Webbläsaren “håller ihop” besöket/besökaren oavsett hur många flikar du använder samtidigt.

Hur mäter man unika användare på ett intranät då? Jo, då ska man skicka in besökarens användarnamn in till statistiksystemet. Olika webbstatistikverktyg har olika funktionalitet för detta och det är ingen standardfunktion (men många har stöd för det). Den bästa varianten är när statistiksystemet ersätter den vanliga unika-besökar-mätningen med unika-användare-mätning. Näst bäst är när man kan skicka in användarnamnen till statistiksystemet och där  räkna antalet unika användarnamn. Observera att man enligt licensvillkoren inte får skicka in personidentifierade data till vissa statistiksystem (tex Google Analytics).

Det finns olika typer av cookies. Man pratar om första-parts cookies och tredje-parts cookies. I denna artikel finns det inte utrymme för att diskutera skillnaden dem emellan och/eller de båda typernas för- och nackdelar. Det du behöver veta är att du (om du kan styra det) ska använda dig av en första-parts cookie och att det är din egen webbserver som ska sätta cookien.

Besök
Ett besök utgörs av en sammanhängande session eller sammanhängande klickström som varar en viss tidsperiod. Tidsperioden är oftast 30 minuter, men även andra tidsperioder förekommer. I vissa system kan man till och med ställa in hur lång tidsperioden ska vara själv.

Vad innebär det här egentligen då? Ett exempel är det enklaste sättet att förstå. Tänk dig att en besökare gör ett besök på din webbplats innan lunch. Besökaren lämnar datorn med din webbplats på skärmen. Lunchen varar mer än än 30 minuter. Besökaren kommer tillbaka efter lunchen och fortsätter att surfa på din webbplats. Detta innebär att besökaren har gjort två olika besök enligt statistikverktygets regler. Ett innan lunch och ett efter lunch. Han eller hon är dock bara en (unik) besökare.

Sidvisningar
Antal sidvisningar kanske inte är det mätetal som de flesta webbanalytiker använder dagligdags när man beskriver hur trafiken ser ut på webbplatsen. Det är ofta vanligare att prata om antal sidvisningar per besök, antal sidvisningar per kategori eller antal sidvisningar innan en konvertering infaller.

Antalet sidvisningar är dock mycket viktigt när man ska börja prata om priser för ett webbstatistikverktyg eftersom de flesta systemleverantörerna använder detta mått för att prissätta sina produkter.

En sidvisning är helt enkelt en visning av en webbsida där du har ett webbstatistikscript installerat och scriptet hinner köras innan besökaren hinner klicka vidare till nästa sida (det går normalt väldigt snabbt att ladda en sida (och webbstatistikscriptet). Om du analyserar webbserverns loggfiler kommer alla anrop till en sida med. Läs mer om webbanalys av egenuppbyggda loggfiler och webbserverns loggfiler.

Ett beskrivande exempel
Begreppen unika besökare, besök och antal sidvisningar brukar vara enklast att förstå genom att studera några exempel. Tänk dig en nedanstående scenarier. Alla besöken görs inom en och samma vecka:

  • Besökare A besöker webbplatsen alpha på måndag. Han tittar på tre (3) sidor och stänger sedan ned webbläsaren och går hem.
  • Besökare B besöker webbplatsen alpha på onsdag. Hon tittar på två (2) sidor och går sedan vidare till en annan webbplats och återkommer inte under tidsperioden.
  • Besökare A gör ett nytt besök på webbplatsen alpha på fredag. Han tittar denna gång på fyra (4) sidor. Han får sedan ett telefonsamtal som varar en kvart. Därefter fortsätter han och surfar vidare. Han tittar då på två (2) sidor till.

Ovanstående exempel ger följande information i en webbstatistikrapport för webbplatsen alpha där tidsperioden är en vecka (den aktuella veckan):

  • Unika besökare: 2 (dvs besökare A och B)
  • Besök: 3 (alla tre besöken var sammanhängade sessioner trots att det tredje besöket hade en paus mitt i sessionen)
  • Antal sidvisningar: 11 (3+2+4+2=11)

Vad rekommenderar webbstatistiksystem.se?
Om du har budget skaffa ett system som använder cookies för att mäta unika besökare. Antal besök och antal sidvisningar kan alla system mäta. Det finns många system idag som använder cookies, några är kostnadsfria. Se vår lista med olika statistikverktyg.

Som nämnts ovan är cookies en vetenskap i sig. Om man frågar en säljare från en webbstatistiksystemleverantör har antagligen alla stöd för första-parts cookies. Det finns dock en del viktiga skillnader mellan de olika cookie-typerna. Du ska använda ett system som använder sig av första-parts cookies och där din webbservern själv sätter cookien. Om du är osäker så kan det vara bra att rådfråga en oberoende konsult som kan berätta om de olika verktygens stöd för cookies.

Frågor kring unika besökare, besök och sidvisningar?

Känns det fortfarande krångligt med begreppen besökare, besök, sidvisningar (och det finns många fler…)? Det finns en hel del böcker man kan läsa, se våra boktips kring webbanalys/webbstatistiksystem. Om du hellre föredrar att gå en utbildning rekommenderas en anpassad utbildning inom webbanalys för dig och de närmaste kollegorna.

Nästa steg för att få till lite kontinuitet och verklig nytta av webbstatistiken är att analysera datan, det vill säga arbeta med webbanalys och optimering. Om du representerar ett företag eller organisation så rekommenderas webbråd (webbanalysmöten) där man sätter upp en struktur och kontinuerligt arbetssätt kring webbanalys och optimering.

Du kan även ställa frågor via vår kontaktsida eller lämna en kommentar nedan med en fråga.

4 comments  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-07-30 kl 22:02

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , ,