Posts Tagged ‘quick wins’

QuickWin: Tagga upp länkar och annonser till webbplatsen

Det är numera standard att i de flesta webbstatistikverktyg kunna se vilken domän besökare till din webbplats kommer ifrån. Men när du själv skapar kampanjer och lägger upp länkar i nyhetsbrev, på Facebook, Twitter, annonser eller på andra platser utanför din egen site är det väldigt bra att få lite mer detaljerad kunskap om dessa länkar.

Visst, du kan se hur många besökare som kommit från till exempel Facebook under en viss period och på så sätt få ett hum om hur det gått för dina kommunikationsinsatser där. Men hade det inte varit mycket bättre att se statistiken för varje enskild länk du lagt upp och/eller har möjlighet att skilja ut dina länkar som du lagt upp själv kontra alla länkar som alla andra skapat upp? På så sätt kan du se vilka kanaler som funkar bra och vilket innehåll dina följare på exempelvis Facebook tycker om och vill veta mer om, men också vad de inte tycker om. På så sätt får du bättre kunskap om målgruppen och kan anpassa ditt budskap därefter.

Genom att tagga dina länkar kan du enkelt få den här informationen, och det är lättare än vad man tror.

Vad är en tagg?

En tagg är, rent praktiskt, en snutt som man förlänger en URL med. Denna innehåller en eller flera variabler med värden som du väljer, och när någon klickar på en URL till din site med en sådan snutt så känner koden för ditt webbstatistiksystem av det och skickar in datan.

Istället för att bara kunna se hur många besökare kommer från exempelvis Twitter kan du nu se att 128 personer klickade från länken du lade upp på Twitter i förrgår som handlade om er nya produkt. Du kan (och bör!) nu även ta detta steget längre och jämföra besökarna från en viss domän och en viss länk mot konverteringar och beteende på sidan för att se hur och var du ska fördela dina resurser för att få bäst Return on Investment (ROI).

Tagga länkar för SiteCatalyst.

Att tagga länkar för SiteCatalyst är enkelt. Det svåra är egentligen bara att komma igång. När du vet vilken URL du vill länka så lägger du bara till ?cmpe= (eller någon annan parameter som ni har bestämt ska användas (detta är en inställning i SiteCatalyst)) och efter likhetstecknet så lägger du till den informationen du känner är nödvändig för att identifiera länken. Det kan exempelvis se ut såhär:

www.dindomän.se/exempelsida/?cmpe=nyhetsbrev-29aug-ProduktX_lanseras

och då kommer “nyhetsbrev-29aug-ProduktX_lanseras” att synas under Campaign Tracking i SiteCatalyst.

Exempel på en Tracking Code-rapport i SiteCatalyst.

 

I SiteCatalyst finns även möjlighet att använda sig av andra metoder för kampanjtaggning där man kan tanka upp kompletterande information via tex Excel till olika kampantaggars parametervärden. Ett “hemligt” parametervärde tex “”xyz123” kan “förses med mer data som till exempel kampanjnamn, storlek, format, term, ansvarig chef/avdelning, källa, artikelnr, kampannr etc. Här finns i princip inga begränsningar i hur mycket extra data man vill ladda upp till SiteCatalyst.

Den ovanstående taggningsmetoden är dock enkel att komma igång med och räcker för de allra flesta. Här krävs inga uppladdningar med mer information utan det är bara att gå in i rapporten och påbörja uppföljning/optimering.

Som du förstår är det viktigt att ha en struktur för hur du och eventuella medarbetare bygger upp dessa taggar så att det ser någorlunda lika ut i rapporten och man slipper detektivarbete för att lista ut vilken länk som är vilken. Att använda en “prefix-struktur” gör det enkelt att filtrera fram alla kampanjer av en viss typ.

Tagga länkar för Google Analytics

Att tagga för Google Analytics innehåller några fler steg, men är nästan lika lätt. Ta länken du vill tagga och surfa till Googles URL Builder. Här finns det ett fördefinierat formulär du kan använda för att bygga din taggningsstruktur och få ut så mycket data som möjligt. Efter att du matat in den URL du vill länka till kan du välja mellan att fylla i följande variabler:

  • Campaign Source (obligatorisk). Här ska du fylla i det som ska stå som källa, alltså domänen du planerar att lägga länken på.
  • Campaign medium (obligatorisk). Detta fyller du i ifall du vill ange vilket medium det gäller, t.ex. email, cpc, banner etc. Obs, använd inte cpc i tex Facebook annonser eftersom Google Analytics då fångar upp detta som sökordstrafik och detta kommer in i dessa rapporter
  • Campaign Term. Används vid betald trafik för att veta vilket sökord som gäller för en annons.
  • Campaign Content. Används vid betald trafik för att särskilja olika annonser med länkar till samma URL.
  • Campaign Name (obligatorisk). Detta använder du får att namnge en kampanj, nyhetsbrev eller vad det nu är. I exemplet ovan skulle det alltså vara “ProduktX lanseras”

Google URL Builder

I Google Analytics kommer datan in under Campaign-rapporten (Traffic Sources>Sources>Campaigns). Där kan du enkelt ändra och filtrera på de olika parametrarna Campaign, Source, Medium, etc. och få detaljerad statistik för hur användarna från de olika länkarna beter sig.
Campaigns i Google Analytics

Har man för vana att använda förkortningstjänster såsom bit.ly så går det fortfarande bra att använda taggning. Skapa bara en taggad URL först, med URL Builder eller cmpe,  och förkorta denna sedan.

 

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2012-10-08 kl 11:18

Kategorier: Digitala kampanjer, Nyheter, QuickWins, Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , , , ,

Mäta utgående länkar (exit links) – QuickWin 4

Möjligheten att mäta utgående länkar är en av många viktig funktioner i ett webbstatistiksystem. Det kanske inte är den mest viktiga parametern när man ska välja ett webbstatistikverktyg men likafullt ett viktigt instrument i arbetet med att optimera webbplatsen med hjälp av webbanalys.

Vad är utgående länkar?
Utgående länkar eller exit links som de ofta heter i statistiksystemen är de länkar till webbplatser utanför din egen domän som du har på webbplatsen.

Vilka webbstatistiksystem har möjlighet att mäta utgående länkar?
Om man frågar många webbstatistiksystemsleverantörer om de har stöd för att mäta utgående länkar så är svaret ofta: Ja, det finns det. Det de ofta “glömmer” att nämna är att man måste tagga om länkarna för att detta ska fungera.

Mer avancerade webbstatistiksystem mäter utgående länkar out-of-the-box, det vill säga, du som webbredaktör behöver inte göra något för att insamlingen ska fungera.

I “mellansegmentet” bland webbstatistiksystem (om man talar om möjligheten att mäta utgående länkar) finns gruppen som beskrivits ovan – ja, det finns stöd, men man måste tagga om länkarna (detta innebär ett omfattande manuellt arbete eller kräver att man bygger om webbpubliceringssystemet, så att länkarna taggas med automatik).

Många enklare webbstatistiksystem har inget stöd alls för mätning av utgående länkar.

Möjligheten att mäta utgående länkar följer samma teknik som möjligheten att mäta nedladdade filer.

Vad använder man statistiken från utgående länkar till?
Du kan givetvis använde denna värdefulla statistik till många olika saker, men några av de viktigaste punkerna är förstås:

  • det är bra att veta vilka webbplatser du sänder trafik till från din webbplats
  • det är bra ur sökmotoroptimeringssynvinkel och PageRank synvinkel att veta vilka domäner du “läcker” länkkraft till och vilka sidor på din webbplats där dessa finns

Utgående länkar som en parameter vid val av statistikverktyg?
Möjligheten att mäta utgående länkar är med stor säkerhet inte den viktigaste parametern när man väljer webbstatistiksystem, men om den är det, så är det enklast att välja ett system där du inte behöver tagga upp länkarna manuellt (eller behöver bygga om något för att detta ska fungera).

Om du har frågor kring utgående länkar eller känner att du behöver stöd vid val av verktyg, skapande av rapporter för utgående länkar eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-08-19 kl 07:21

Kategorier: Nyckeltal/KPI, QuickWins, Rekommendationer   Taggar: , , ,

Mäta de mest nedladdade dokumenten (filerna) – QuickWin nr 3

Många företag och organisationer tillhandahåller olika former av dokument på sin webbplats. I allmänhet läggs ett stort arbete ned på just dessa dokument (broschyrer, produktinformation, tjänsteinformation, rapporter, protokoll etc.) och det är därför mycket viktigt att mäta hur många gånger som dokumenten laddas ned.

Idag blir det dessutom vanligare och vanligare att man tillhandahåller material/information i andra format än bara text. Det rör sig då om till exempel filmer och ljudinnehåll. På många webbplatser tillhandahåller man till exempel instruktionsfilmer, filmer med teckenspråk, produktinformation etc. Detta material lägger man också ned stora resurser på och det är därför också högintressant att mäta.

I allmänhet vill man veta både vilka filer som laddas ned mest och om möjligt var man laddar ned filerna från, det vill säga vilken sida besökarna är på när man klickar på länken till dokumentet. Det är ju fullt möjligt att det är möjligt att komma åt filerna på flera ställen på webbplatsen och som webbredaktör eller ansvarig för dessa dokument så vill man veta var besökarna hittar filerna.

Webbstatistiksystemet sätter begränsingar
Det är långt ifrån alla webbstatistiksystem som har stöd för att enkelt mäta nedladdning av filer. Det är ännu färre som kan redovisa var besökarna har klickat på dokumentlänken.

Vissa system har inget stöd alls och i många andra måste man tagga upp dokumentlänkarna med en viss spårningskod för att trafikdatainsamling ska ske över huvud taget. I de mer avancerade systemen så fungerar insamlingen automatiskt, det vill säga man behöver inte lägga till spårningskod i alla dokumentlänkar för att insamling ska ske.

Om mätning av nedladde filer är viktigt för din verksamhet så måste du alltså ta reda på vilket stöd det aktuella systemet har för detta. Kom ihåg att det i allmänhet är krångligt eller åtminstone ganska resurskrävande att manuellt behöva tagga upp alla dokumentlänkar på din webbplats. Risken att man glömmer att tagga upp länkar ibland när det är bråttom är överhängande.

Webbstatistiksystem baserade på analys av webbserverloggar
I traditionella/äldre webbstatistiksystem där analys görs av webbserverns loggfiler (finns till exempel som en tjänst på många webbhotell) så finns ofta statistik över de mest nedladdade filerna.

I de mer moderna scriptbaserade systemen så är det, som nämnts ovan, inte självklart att mätning av nedladde filer ens går eller att man manuellt måste tagga upp länkar.

Är den gamla tekniken bättre? Nja, detta är en av väldigt få fördelar som webbserverloggsanalys har över den moderna scriptbaserade tekniken. I de mer avancerade och moderna webbstatistiksystemen finns denna funktionalitet out-of-the-box, så där har webbserverloggsanalysen i princip inga fördelar.

Läs mer om webbserverloggsanalys vs scriptbaserad insamlingsteknik.

Att välja rätt system
Om ni står i begrepp att välja ett nytt webbstatistiksystem kan det vara svårt att veta vilket system som har stöd för vilka funktioner, till exempel möjlighet att mäta vilka nedladdade dokument som är mest populära. En oberoende konsult som kan flera olika system kan svara på denna typ av frågor.

Om du känner att du har frågor kring nedladdade filer eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-04-29 kl 06:11

Kategorier: Nyckeltal/KPI, QuickWins, Rekommendationer   Taggar: , ,

Mäta de mest besökta sidorna och de mest intressanta innehållet – QuickWin nr 2

Att mäta de mest besökta sidorna gör i princip alla webbstatistiksystem. Detta är ett grundkrav alla har som investerar pengar och tid i ett webbstatistiksystem. Att se denna information i tabellformat är mycket värdefull information.

Om man har möjlighet att styra vad som skickas in till webbstatistiksystemet så kan man garantera att tabellerna är lättlästa och till exempel inte består av komplexa urler.

Mer avancerade system kan även mäta vilka informationsobjekt och vilka länkar på en sida som är mest använt/populärast. Många system har numera ett så kallat overlay system där man ser just detta.

Lager/overlay system
Med ett så kallat lager (overlay) system (kallas olika saker i olika system Click Map, Click Mapping, Site Overlay, Active Viewing, SmartView etc.) så ser man exakt var besökarna har klickat (på vilka länkar besökarna har klickat). Detta är en överlägsen feedback för vilken redaktör som helst.

Detta är även en helt “avdramatiserad” och lättilgänglig form av webbstatistik och webbanalys. Många som tycker att den vanliga webbstatistiken är tråkig och svårförstådd tycker att overlay systemet är enkelt och tydligt.

Genom att man ser statistiken “påmålad” på de webbsidor som man själv har skapat/är ansvarig för så ser man precis vad som attraherar trafik/klick och vad som inte gör det.

Vissa system kan skilja på klick som går till samma destinationssida, medans enklare verktyg visar en gemensam siffra på alla länkar som leder till samma destinationssida. Den första varianten är såklart mycket bättre eftersom man då exakt kan se alla länkars populäritet.

Många system kan inte visa antalet klick på länkar som går till andra domäner (så kallade exit links), java script länkar, dynamiska menyer, temporära bilder etc. De mest avancerade verktygen kan hantera även detta.

Två typer av overlaysystem
De mer avancerade overlay systemen använder sig av en plug-in till webbläsaren som man laddar ned och installerar (kräver installationsrättigheter på den egna datorn). Den andra typen av overlay system kräver inte någon installation men ger inte samma möjligheter till avancerad webbanalys.

I de webbstatistiksystem med plug-in modul så har man även statistik per sida, det vill säga viktiga nyckeltal som besökare, besök och sidvisningar för varje sida som man tittar på. Man kan även själv ställa in vilken tidsperiod man vill se statistik för. Detta betyder alltså att man även kan se vilka sidor som inte har besökts under en given tidsperiod.

Heat map – mäter var besökarna klickat
En heat map funktion mäter var på skärmen man har klickat. Ju rödare/gulare ett område är desto mer har besökarna klickat på ett specifikt område.

Detta betyder att man ser klick som gjorts på alla typer av länkar, knappar, bilder etc. Om man har något på sin sida som besökarna missuppfattar som något som är klickbart så kommer detta att avslöjas av heat map funktionen.

Heat map funktionen är inte beroende av vilken underliggande teknik som man använder på webbplatsen. Eventuella problem som man har med länkar som inte fungerar i en overlay funktion har man inte i heat map funktionen.

Innehållsoptimering
Med ovanstående funktioner har man full kontroll över det innehåll som är mest populärt på webbplatsen. Med detta på plats så gäller det alltså att analysera och testa nytt innehåll/utformning så att webbplatsens mål kan uppnås och överträffas.

Andra exempel på innehållsoptimering är mätning och uppföljning av trafiken från den egna sökmotorn/interna sökmotorn.

Råd och hjälp
Om du behöver diskutera vilken typ av system som har stöd och funktioner som möter era behov inom webbanalys så prata med en expert som kan olika system och har erfarenhet från olika uppdragsgivare och verksamheter. De kan även hjälpa till med mer tekniska frågor som till exempel varför inte overlay funktionen fungerar fullt ut.

Om du känner att du har frågor kring rapportering eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-01-26 kl 21:30

Kategorier: Nyckeltal/KPI, QuickWins, Rekommendationer   Taggar: , , , ,

Mäta den interna sökmotorn – QuickWin nr 1

Det finns många olika saker man kan mäta med ett bra webbanalyssystem. Många av dessa är enkla att införa och ger stora möjligheter att förbättra webbplatsen – QuickWins med andra ord.

Den interna sökmotorn är ett ofta försummat optimeringsverktyg som man kan samla in information ifrån till ert webbstatistiksystem. Det är normalt en enkel åtgärd att skicka in informationen från webbplatsen till ert webbstatistiksystem. Att mäta trafiken från den interna sökmotorn är ett exempel på funktion som man kan mäta om man kan skicka in egen data till webbstatistiksystemet och om det går att skapa egna rapporter i webbstatistikverktyget.

Flera interna sökmotorer har inbyggda statistikfunktioner som ger ungefär samma sak, men många har det inte alls eller ganska dåliga sådana. Några av fördelarna med att ha statistik från den interna sökmotorn i din webbstatistik är att man har all statistik samlad på ett och samma ställe samt att man kan korsköra den traditionella webbstatistiken (till exempel försäljningsstatistik) med statistiken från den interna sökmotorn.

Intern sökmotor vs extern sökmotor
Den interna sökmotorn är den sökmotor som ni har på er egna webbplats. Den ska inte förväxlas med externa sökmotorer (Google, Yahoo, Sesam etc.) och extern sökmotoroptimering. Alla webbanalyssystem mäter trafiken från externa sökmotorer (till exempel externa sökfraser, externa sökord, total trafik från sökmotorer, trafik från olika sökmotorer etc.), vilket också är en av de viktigaste källorna för att arbeta vidare med den “totala” optimeringen på webbplatsen.

Exempel på interna sökmotorlösningar är inbyggda sökmotorer i webbpubliceringssystemet (EPiServer, Polopoly, Joomla, Mambo, Typo3 etc.), SiteSeeker, UltraSeek, SharePoint Search, Google Mini och Google GSA.

Vilken information ger den interna sökmotorn?
Den interna sökmotorn ger mycket viktig information om det som era besökare söker efter på er webbplats, dels mängden sökningar (både lyckade och misslyckade), men framförallt vilka sökfraser era besökare använder. Det kanske viktigaste av allt är att mäta vilka sökfraser era besökare gör som inte ger träffar, det vill säga det besökarna letar efter, men inte hittar.

Dessa rapporter bör en vaken webbplatsägare studera kontinuerligt och komplettera webbplatsen med det som man vill att besökarna ska få träff på. Vanligt är till exempel att man behöver lägga till vanliga stavfel och synynomer som besökarna använder, men som man av olika anledningar inte har skrivit om på sin webbplats (vilket betyder att man inte kan hitta detta via den interna sökmotorn).

I allmänhet kan man lägga in mer meta data till den interna sökmotorn som gör att besökarna hittar det de ska. Att få externa sökmotorer att hitta (indexera) material som ger bra och rätt trafik är i allmänhet svårare (läs mer om sökmotoroptimering).

Vilka system kan mäta den interna sökmotortrafiken?
I mer avancerade webbstatistiksystem som till exempel HBX Analytics, WebTrends och SiteCatalyst (läs mer om olika webbstatistiksystem) är det normalt enkelt att mäta trafiken från den interna sökmotorn. När dessa system implementeras ska man se till att mäta trafiken från den interna sökmotorn.

I enklare system som LiveSTATS och AWStats går det normalt inte att mäta den interna sökmotortrafiken.

Hjälp med att mäta den interna sökmotorn
Om ni har bristande webbanalysresurser och inte kan/hinner implementera en lösning som gör att ni kan mäta trafiken från er interna sökmotorlösning så ta kontakt med en webbanalyskonsult som kan hjälpa er. Att investera i ett bra webbanalyssystem och sedan inte använda dess styrkor (till exempel möjligheten att mäta den interna sökmotorn) är lite av resursslöseri.

Om du känner att du har frågor kring mätning av den interna sökmotorn eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-12-29 kl 16:52

Kategorier: Nyckeltal/KPI, QuickWins, Rekommendationer   Taggar: , , ,