Posts Tagged ‘nyckeltal’

Många använder inte potentialen i statistikverktyg som Google Analytics och webbanalys

De allra flesta webbplatser har idag ett webbstatistikverktyg implementerat men en nyligen släppt undersökning visar att svenska organisationer och företag är bland de sämsta i Europa att använda sig av webbanalys (se mer på dagensmedia.se). Svenskarna är inte dåliga på att implementera statistikverktyg, men där stannar processen upp.

Google Analytics väljs i många fall utan utvärdering av andra webbstatistiksystem

I och med att Google Analytics har en mycket attraktiv licensmodell så installeras detta statistikverktyg på en stor mängd webbplatser. Problemet är att man bara installerar Google Analytics och så händer det inte så mycket mer.

Allt för ofta implementeras ett verktyg för att sedan användas då och då för att se hur många besökare man haft. Visst kan det vara roligt att se hur många besök man haft på webbplatsen, men om din organisation inte kan identifiera varför trafikvolymerna förändras så får man inte ut så mycket av sitt webbstatistiksystem.

Det har blivit allt för vanligt att man bara installerar ett statistikprogram och sedan inte lägger den energi eller de resurser som krävs för att kunna dra nytta av den värdefulla informationen.

Identifiera nyckeltal och mål (KPIer)

Ett bättre tillvägagångssätt är att börja med att identifiera och utvärdera vad som ska mätas på webbplatsen. Man måste hitta de nyckeltal och mål som finns med webbplatsen, innan man går vidare. Sedan väljer man verktyg efter hur statistikverktyget kan leverera svaren på de analysfrågor som man har inom organisationen, den budget man har etc. (vilket i många fall blir Google Analytics eftersom man attraheras av licensmodellen).

Därefter implementeras statistikverktyget på ett sådant sätt så att man kan samla in det man vill mäta. Detta kräver i många fall anpassningar i det webbpubliceringssystem (till exempel EPiServer, WordPress etc.) som man använder. Google Analytics kan mäta mycket men har en del begränsningar om man jämför med andra statistiksystem där man inte är beroende av url/titel som till exempel SiteCatalyst, Sitestat och WebTrends.

Kontrollera att du kan mäta och analysera uppsatta nyckeltal och mål

Efter att den tekniska implementeringen är klar görs en verifiering/kontroll så att all statistik ser bra ut och stämmer. I normala fall blir det några ”korrekturrundor” innan allt fungerar som det är tänkt och det är enkelt för dig som webbanalytiker att ta fram de rapporter och analysera webbstatistiken.

Är det för sent att göra rätt?

Om du redan har installerat Google Analytics eller något annat statistiksystem (SiteCatalyst, Sitestat, WebTrends etc.), men har missat de centrala delarna i att identifiera nyckeltal och mål med webbplatsen, så är det inte ”kört”.

Det går att backa tillbaka och arbeta fram era KPIer som du behöver för att följa upp och mäta er digitala närvaro. Om du känner att ni inte orkar/hinner med eller att ni behöver stöd av kompetens så ta hjälp av en konsult som har ett tydligt fokus på kunskapsöverföring.

Iconvert är ett exempel på ett företag som håller utbildningar/workshops inom webbanalys och flera webbstatistiksystem (utbildning Google Analytics, utbildning SiteCatalyst).

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-04-30 kl 13:14

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , ,

Rapportering och uppsättning av mål för KPI:er (Key Performance Indicators)

Att mäta nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators) över tid och att sätta upp mål för dessa nyckeltal är en viktig och avgörande del i en webbanalytikers vardag.

Om man själv kan sätta upp rapporter i webbstatistiksystemet som mäter dina viktiga nyckeltal och därmed väsentligt förenklar detta arbete kan man spara en hel del tid och därmed frigöra mer tid åt annat viktigt analysarbete.

Mäta nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators)
Först måste man bestämma vilka nyckeltal man vill mäta. Detta har ventilerats i en annan artikel på webbstatistiksystem.se. Läs mer om Vilka nyckeltal ska man mäta och jämföra med över tid? Man måste även ha stöd för att sätta upp egna rapporter och för att ha full frihet kunna föda statistiksystemet med egen data.

Sätta upp mål för nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators)
Andra steget är att sätta upp mål. Målen kanske du själv sätter upp eller så har du/ni krav från verksamheten att nå vissa mål. Exempel på mål:

  • försäljningen ska öka det närmaste året
  • den nya digitala kampanjen ska nå en viss volym
  • antalet nyhetsbrevsprenumeranter måste fördubblas
  • antalet nya medlemmar ska öka med 10% per månad resten av året
  • anmälningarna till våra seminarier måste öka med 50%
  • antalet kommentarer som besökarna lämnar på våra artiklar ska öka

Rapportering – möter vi våra mål?
I webbstatistiksystemet bör man först kunna ange sina mål och sedan i rapportform se om man möter de uppsatta målen eller om inte klarar av att nå målen. Om det senare inträffar så har man i allmänhet möjlighet att sätta in nya åtgärder för att nå målen (förändra innehåll i erbjudandet, lägga till mer trafikdrivande funktionalitet etc.).

Stöd i webbstatistiksystemen
De flesta statistikverktyg har inte stöd för ovanstående rapporteringsfunktionalitet. I många enklare webbstatistiksystem får man nöja sig med att mäta standardnyckeltal som till exempel unika webbläsare, besök och sidvisningar.

I mer avancerade verktyg kan man mäta olika former av konverteringar/händelser på webbplatsen (antalet anmälningar, antal köp, antalet beställningar etc.).

I de mest kompletta verktygen kan man mäta i princip vad om helst samt även sätta upp mål och i rapportform se om man inte når/överstiger de uppsatta målen.

Stöd med rapporteringsarbetet
Man kan tro att varje företag/organisation vet exakt vilka mål man har med en webbplats. Det känns ju som en självklarhet. Vad ska man ha en webbplats till om man inte vet vad man vill uppnå?

Har ni tydliga mål med webbplatsen och om ja – mäter ni detta? Var inte orolig, du behöver inte känna dig ensam om du inte svarar ja på de båda frågorna. Det är få som gör detta…

Kontakta en oberoende konsult om det känns som om ni behöver hjälp med att sätta upp mål och mäta dessa eller om ni vill titta på olika verktyg som har stöd för målmätning.

Om du känner att du har frågor kring mål/rapporter eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-05-28 kl 06:21

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , ,