Posts Tagged ‘loggfiler’

Hur snabbt trafikdata syns i rapporter – realtidsdata vs fördröjning

I traditionella webbstatistiksystem där man analyserar webbserverns loggfiler så har man i allmänhet tillgång till rapporterna dagen efter. Det vanligaste är att man analyserar loggfilerna på natten, det vill säga någon gång under småtimmarna så att rapporterna finns tillgängliga på morgonen när man är igång och arbetar.

I mer moderna system som bygger på en scriptlösning så har man ofta inte denna begränsning. I många mer avancerade system som bygger på scriptinsamling har man realtidsdata. Med realtidsdata menas att man har tillgång till trafikdatan några minuter efter insamling.

Det är dock inte alla webbstatistikverktyg där man har realtidsdata, i flera fall kan det vara upp mot 30 timmars fördröjning eller mer. Detta är alltså mer än i de gamla webbserverloggssystemen.

När är det bra med webbstatistiksystem med realtidsdata?
När man frågar en organisation vad som är viktigt när man ska välja webbstatistiksystem så är det inte så många som pekar på realtidsdata, men när man frågar runt lite är det dock en viktig faktor. Nedan ges några exempel på situationer där det är viktigt med snabb feedback från webbstatistikverktyget.

  • Du har publicerat en ny sida/nytt material på webbplatsen och vill se om någon tittar på innehållet.
  • Du driver en digital kampanj och vill veta om kampanjen ger det resultat som du önskar (detta är förstås speciellt viktigt om du betalar för trafiken).
  • Du testar uformning på en puff/banner och vill se vilken creative/utformning som levererar bäst resultat.

Vilka behöver realtidsdata?
Om du tillhör kategorin av webbplatsansvariga som inte känner igen dig i någon av ovanstående situationer eller i andra situationer där du känner att realtidsdata i webbstatistiksystemet är viktigt så är detta inget som ska styra valet av webbstatistiksystem.

Nice-to-have?
I många mer avancerade webbstatistiksystem får man realtisdata “out-of-the-box” och då är det ju inget man tackar nej till så klart. Fördelarna med realtidsdata är ju uppenbar för de flesta även om det inte är “livsnödvändigt” för de flesta.

De som måste ha realtisdata är i allmänet webbplatser där man är beroende av webbplatsen för organisationsens verksamhet, det vill säga webbplatser där man hela tiden måste veta vad som ger bäst resultat. Det är i princip omöjligt att låta något som inte är optimalt ligga ute i 30 timmar eller mer – det kostar för mycket helt enkelt.

Om du känner att du har frågor kring realtidsdata eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-07-13 kl 18:31

Kategorier: Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , ,

Webbstatistik som tjänst eller drifta själv?

Jag brukar prata om två huvudgrupper av system för webanalys och webstatistik, dels de där man analyserar loggfiler på en egen dator/server, det vill säga drifta själv, dels där man låter någon annan ta hand om analysen av loggfilerna, det vill säga att man köper webbstatistik som en tjänst.

Några webbstatistikleverantörer erbjuder båda alternativen, några få erbjuder webbstatistiksystem endast för egen drift, men lejonparten erbjuder endast webbstatistik som tjänst.  Om man vill ha många potentiella verktyg att välja mellan bör man alltså inte endast begränsa sina alternativ till egen drift. Det finns givetvis både för och nackdelar med båda alternativen.

Bland de mer avancerade webbstatistiksystemen är det idag endast några få, till exempel WebTrends, som erbjuder system för egen drift. I WebTrends fall har det traditionellt sätt varit billigare att drifta själv än att köpa webbstatistiken som tjänst, men det håller på att svänga. WebTrends själva säljer gärna (helst) webbstatistik som tjänst idag.

Att arbeta med webbstatistik och insamling av trafikdata är inte trivialt. Tvärtom – det är en ganska komplex procedur. Förr när man endast analyserade webbserverns loggfiler var det mycket enklare att drifta webbstatistiken själv. Idag är det dock helt andra krav på insamlingen (i de fall man arbetar med egenuppbyggda loggfiler). Tillgänglighetskraven på denna server/dessa servrar är minst lika höga som på webbservern/webbservrarna. Läs mer om webbanalys av webbserverloggfiler eller scriptuppbyggda loggfiler.

Om du väljer att drifta själv så är det alltså inte bara en server man ska ha hand om utan minst två. En insamlingsserver och en analysserver. Om man väljer att köpa webbstatistiken som tjänst slipper man helt enkelt allt sådant arbete, det vill säga ett mycket bekymmerslöst sätt att arbeta med webbstatistik och webbanalys.

Om du väljer att drifta själv får man stå för serverprogramvaror, webbstatistiksystemlicenser, inköp av hårdvara (bokföring och periodisering av detta), del i kylanläggningar, del i reservkraftsanläggningar och installationer. Löpande arbete är sedan uppgifter som övervakning, driftspersonal (är de tillgängliga dygnet runt?), kompetensutveckling, uppgraderingar (både för serverprogramvaror och webbstatistiksystem) etc.

Vad rekommenderar webbstatistiksystem.se?
Det är ytterst få organisationer vars verksamheter idag kräver att man driftar webbstatistiksystemet själv på grund av säkerhetsskäl, integritetsskäl eller något annat skäl. De allra flesta organisationer kan lugnt välja att köpa webbstatistiksystem som tjänst. Webbstatistiksystem.se rekommenderar i de allra flesta fall att satsa på att köpa ert webbstatistiksystem som en tjänst.

Frågor kring egen drift vs tänstealternativ?
Om du känner att du har frågor kring webbstatistiksystems driftsalternativ eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-03-05 kl 20:26

Kategorier: Rekommendationer   Taggar: , , ,

Webbserverloggfil eller scriptbaserad loggfil?

Det traditionella källan för webbstatistik har varit analys av webbserverns loggfil/webbservrarnas loggfiler.  Det är många som fortfarande använder webbserverns loggfiler för att ta reda på vad som händer på sin webbplats.

Det innebär dock en rad olika nackdelar att analysera en webbservers loggfiler. Eftersom webbservern “spelar in” allt som händer på webbplatsen så finns det en hel del “skräp” där som man inte är intresserad av vid webbanalys.

Alternativet till analys av webbserverloggfiler är analys av en egenuppbyggd loggfil. Den senare byggs upp med hjälp av ett script som installeras på de webbsidor som man vill analysera.

Felmarginalen vid analys av en webbserverloggfil kan för vissa webbplatser vara så hög som 30-50% för vissa rapporter. Denna typ av statistik kan alltså endast användas som ett trendverktyg och inte som ett verktyg för att “veta” vad som händer på webbplatsen.

Det du ska använda är alltså det scriptbaserade alternativet. Detta är det vanligaste sättet att arbeta med webbstatistik idag. Många systemleverantörer erbjuder endast detta alternativ. Några få leverantörer erbjuder både analys av webbserverns loggfiler och egenuppbyggda loggfiler.

Vilken typ av källa ska man välja?
Du ska analysera egenuppbyggda loggfiler. Analys av webbserverns loggfiler innebär att du får webbstatistik med alldeles för många felkällor. Att installera scriptet som behövs för att bygga upp den egenuppbyggda loggfilen är normalt mycket enkelt och görs snabbt.

Att välja det scriptbaserade alternativet innebär också att du får många fler webbstatistikverktyg att välja mellan. Då blir det enklare att hitta ett verktyg som passar både behov och plånbok.

Frågor kring webbserverloggar och scripversioner av webbstatistiksystem?
Om du känner att du har frågor kring olika analyskällor för webbstatistiksystem eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2007-02-17 kl 21:08

Kategorier: Rekommendationer   Taggar: , , , ,