Posts Tagged ‘KPI’

Promoted Posts (Marknadsförda inlägg) på Facebook

Facebook fortsätter att utveckla nya möjligheter för företag att marknadsföra sig och synas mer. Som presumtiv annonsör har du idag flera olika sätt att leverera dina budskap på plattformen, och det är upp till dig att välja det som passar dina mål bäst.

AdsFacebook ad exempel

På Facebook har man sedan tidigare kunnat skapa annonser som visats på högersidan i Facebooks gränssnitt. Dessa kan potentiellt visas för alla Facebooks användare, man kan riktas med hjälp av vad användarna har fyllt i för information om sig själva- kön, ålder, civilstatus, intressen o.s.v. Annonsören fyller i var man vill att den som klickar på annonsen ska komma (en hemsida, Page etc.), vilka den ska visas för, hur stor budget man har och hur mycket man är villig att betala per klick eller tusen visningar.

Sponsored Stories

Sponsored stories facebook

I hopp om en mer socialt förankrad målgruppsanpassning lanserade man för en tid sedan även Sponsored Stories (sponsrade händelser). Det innebär att om en av mina vänner interagerar med en Page (sida) så kommer det att lyftas fram och jag kommer att se det i mitt nyhetsflöde eller till höger på sidan. Företagen bakom dessa sidor har då betalat för att få synas på detta sätt ifall någon av deras följare

 • Gillar en sida
 • Gillar eller kommenterar ett inlägg på en sida
 • Svarar om deltagande på en sidas evenemang
 • Röstar i en sidas fråga
 • Checkar in någonstans
 • Använder en applikation eller spelar ett spel
 • Gillar eller delar en webbplats

Promoted Posts

Den senaste produkten i Facebooks marknadsföringsarsenal är nu alltså Promoted Posts, eller marknadsförda inlägg på svenska. För de sidor med  400 följare eller fler finns nu möjligheten att att öka sin Reach (räckvidd) för sina inlägg och även här nå sina följares vänner. Kort sagt får du fler människor att se dina inlägg. Detta gäller såväl statusuppdateringar som foton, frågor, erbjudanden och filmer och man kan även välja att marknadsför gamla inlägg. De kommer synas precis som ett vanligt inlägg med undantag för att det står “Sponsored” i nedre högra hörnet.

Värt att notera är att detta marknadsförda inlägg enbart syns i nyhetsflödet, och inte i högersidan. När det här inlägget skrivs tycks Promoted Posts dessutom bara vara möjligt för Facebooks mobilapplikation och annonsören måste dessutom ha språket inställt på engelska.

Hur gör man?

Att marknadsföra ett inlägg är väldigt enkelt, och man behöver inte använda sig av Facebook Ads Manager. När du skapar ett inlägg har du istället möjlighet att klicka på Promote direkt i delningsverktyget.

Hur man skapar promoted posts1

Det första man gör är sedan att ange en livstidsbudget, det vill säga hur mycket man är villig att spendera totalt. Facebook fördelar sedan summan automatiskt. Du ser direkt den förväntade räckvidden för den angivna summan, och självklart innebär en högre budget en större räckvidd. Det är när man har gjort detta en gång som man får möjligheten att marknadsföra äldre inlägg (upp till tre dagar gamla).

Hur man skapar promoted posts2

Hur vet man hur många som ser inlägget?

Eftersom Promoted Posts inte är knutet till Facebook Ads Manager, som vanligtvis sköter hantering och mätning av kampanjer på Facebook, har man löst frågan om mätning på ett annat sätt. Istället kan man se statistiken för hur många som sett inlägget direkt på det inlägget du har valt att marknadsföra. Genom att hålla musen över eller genom att klicka på procenttalet så ser du hur stor andel av dina följare som har sett inlägget, organiskt eller genom betald marknadsföring. Du ser även hur många, i antal, som sett inlägget. Dessa delas upp i de som sett inlägget i sitt nyhetsflöde eller på din Timeline (organic), de som sett det genom en vän (viral) och de som sett inlägget genom en annons eller sponsrad händelse.

Sponsored Posts är alltså ett bra verktyg för “Brand Awareness”, bygga en följarbas eller för att marknadsföra erbjudanden, men man saknar möjligheten till en djupare analys och det blir svårt att knyta insatserna här med faktiskt affärsnytta. Har du länkar till din webbsida i ditt inlägg kan du dock tagga upp dessa så att du i ditt statistikverktyg (Google Analytics, SiteCatalyst, WebTrends etc.) kan se vad besökarna från inlägget gjort på din webbplats.

Promoted posts mätning1

Promoted posts mätning2

 

 

 

 

 

 

 

Det ska bli spännande att se hur det går, och om detta kommer att få ett stort genomslag. En stor invändning med att det blir allt mer marknadsföring på Facebook är att användarna blir missnöjda med att det är påträngande.

Detta behöver naturligtvis inte vara fallet, det gäller att ha rätt budskap och avsändare så att användaren känner att det ger dem något och inte bara upplever det som ett störningsmoment. Något McDonald’s kanske borde tänka på. Exemplet nedan är taget från när hamburgerkedjan ville informera Facebook-användare om möjligheten att få en gratis cappuccino. Det borde väl alla vilja ha, eller? Kampanjen gick nog inte riktigt som de tänkt sig och den fick minst sagt ett svalt mottagande. I exemplet finns mycket att lära för andra som vill experimentera med Promoted Posts.

 

Promoted posts McDonald's Promoted posts McDonald's3Promoted posts McDonald's2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2012-10-01 kl 11:04

Kategorier: Digitala kampanjer, Nyheter, Rekommendationer   Taggar: , , , , , , , , ,

Nyheter i EPiServer Del 2- Social Reach

Har man någon gång sysslat med marknadsföring/PR i sociala medier har man troligtvis märkt att det kan vara resurskrävande att hantera olika plattformar och svårt att få en samlad bild över en kampanjs ROI. EPiServer har tagit fram Social Reach för att försöka lösa detta problemet.

Man kan nu lägga till sina konton för Facebook, Twitter och LinkedIn och dela sitt innehåll till flera olika sociala medier samtidigt, direkt från EPiServer-plattformen. Men att skicka ut samma meddelanden till alla plattformar eller konton är naturligtvis inte optimalt, och man kan därför även anpassa och optimera meddelandet efter de olika plattformarnas beskaffenhet och kontots målgrupp för att maximera resultatet av dina kampanjer.

 

När man skapar sina kampanjer väljer man i listan vilka konton meddelandet/posten ska gå ut till och man kan sedan gå in under varje konto och skriva ett unikt meddelande. Eftersom Social reach är integrerat med Google Analytics finns även en gedigen statistikdel med likes, tweets, clicks etc samlade för respektive kampanj. På så sätt kan man enkelt få en snabb överblick på den totala effekt en kommunikationsinsats över flera sociala medier har fått.

 

För att styra vem som kan göra vad i vilket konto i Social Reach, kan man lägga till användares EPiServer-konton och ange vilket/vilka sociala medier de ska ha tillgång till, och om de ska ha Read-, Post- eller Admin-rättigheter.

 

I dagsläget fungerar verktyget med Facebook, LinkedIn och Twitter men då produkten är “pluggable” räknar man att kunna integrera plattformar som Google+ och Pinterest så fort de ger tillgång till sina APIn. Social Reach finns idag tillgängligt som beta-version och finns att ladda ner gratis.

 

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2012-07-17 kl 16:17

Kategorier: Nyheter, Rekommendationer   Taggar: , , , , , ,

Många använder inte potentialen i statistikverktyg som Google Analytics och webbanalys

De allra flesta webbplatser har idag ett webbstatistikverktyg implementerat men en nyligen släppt undersökning visar att svenska organisationer och företag är bland de sämsta i Europa att använda sig av webbanalys (se mer på dagensmedia.se). Svenskarna är inte dåliga på att implementera statistikverktyg, men där stannar processen upp.

Google Analytics väljs i många fall utan utvärdering av andra webbstatistiksystem

I och med att Google Analytics har en mycket attraktiv licensmodell så installeras detta statistikverktyg på en stor mängd webbplatser. Problemet är att man bara installerar Google Analytics och så händer det inte så mycket mer.

Allt för ofta implementeras ett verktyg för att sedan användas då och då för att se hur många besökare man haft. Visst kan det vara roligt att se hur många besök man haft på webbplatsen, men om din organisation inte kan identifiera varför trafikvolymerna förändras så får man inte ut så mycket av sitt webbstatistiksystem.

Det har blivit allt för vanligt att man bara installerar ett statistikprogram och sedan inte lägger den energi eller de resurser som krävs för att kunna dra nytta av den värdefulla informationen.

Identifiera nyckeltal och mål (KPIer)

Ett bättre tillvägagångssätt är att börja med att identifiera och utvärdera vad som ska mätas på webbplatsen. Man måste hitta de nyckeltal och mål som finns med webbplatsen, innan man går vidare. Sedan väljer man verktyg efter hur statistikverktyget kan leverera svaren på de analysfrågor som man har inom organisationen, den budget man har etc. (vilket i många fall blir Google Analytics eftersom man attraheras av licensmodellen).

Därefter implementeras statistikverktyget på ett sådant sätt så att man kan samla in det man vill mäta. Detta kräver i många fall anpassningar i det webbpubliceringssystem (till exempel EPiServer, WordPress etc.) som man använder. Google Analytics kan mäta mycket men har en del begränsningar om man jämför med andra statistiksystem där man inte är beroende av url/titel som till exempel SiteCatalyst, Sitestat och WebTrends.

Kontrollera att du kan mäta och analysera uppsatta nyckeltal och mål

Efter att den tekniska implementeringen är klar görs en verifiering/kontroll så att all statistik ser bra ut och stämmer. I normala fall blir det några ”korrekturrundor” innan allt fungerar som det är tänkt och det är enkelt för dig som webbanalytiker att ta fram de rapporter och analysera webbstatistiken.

Är det för sent att göra rätt?

Om du redan har installerat Google Analytics eller något annat statistiksystem (SiteCatalyst, Sitestat, WebTrends etc.), men har missat de centrala delarna i att identifiera nyckeltal och mål med webbplatsen, så är det inte ”kört”.

Det går att backa tillbaka och arbeta fram era KPIer som du behöver för att följa upp och mäta er digitala närvaro. Om du känner att ni inte orkar/hinner med eller att ni behöver stöd av kompetens så ta hjälp av en konsult som har ett tydligt fokus på kunskapsöverföring.

Iconvert är ett exempel på ett företag som håller utbildningar/workshops inom webbanalys och flera webbstatistiksystem (utbildning Google Analytics, utbildning SiteCatalyst).

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2009-04-30 kl 13:14

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , , ,

Möjlighet att skapa översiktsrapporter (dashboards)

En översiktsrapport är en rapport som kombinerar en mängd andra underliggande rapporter till en och samma rapport på ett översiktligt sätt – en översiktsrapport. På engelska kallas denna typ av rapporter ofta för dashboards (instrumentpanel).

Att det finns bra översiktsrapporter gör webbstatistikverktyget mer användbart. Om webbstatistiksystemet har stöd för att skapa egna översiktsrapporter är det förstås ändå bättre.

Möjlighet att skapa egna rapporter
Att man kan skapa egna  rapporter har diskuterats i en egen artikel på webbstatistiksystem.se, detta är en mycket viktig funktion i ett webbstatistiksystem eftersom det skapar mycket flexibilitet. Man kan svara på många fler av verksamhetens frågor om man kan skapa egna webbstatistikrapporter.

Vilka nyckeltal ska man man ha med i en översiktsrapport?
Ja, det är såklart helt beroende av vilka analysbehov man har, men vanliga nyckeltal i en övergripande översiktsrapport är till exempel:

Om man kan skapa egna översiktsrapporter så kan förstås utformningen av innehållet variera i det oändliga, men vanligt är att man tar fram rapporter för olika KPI:er (Key Performance Indicators), digitala kampanjer, segment (kategorier, funktioner etc.) av webbplatsen eller att man tar fram rapporter för att stödja olika satsningar till exempel arbetet med sökmotoroptimering. Läs mer om vanliga nyckeltal i webbstatistiksammanhang.

Vilka verktyg har bra dashboardfunktionalitet?
I allmänhet har de mer avancerade webbanalysverktygen (till exempel SiteCatalyst, WebTrends, Nedstat) mycket bättre dashboardfunktionalitet är enklare statistiksystem. Funktionerna och möjligheterna skiljer sig åt en hel del.

Om du känner att du har frågor kring översiktsrapporter eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-06-29 kl 21:01

Kategorier: Rekommendationer, Webbstatistikverktyg   Taggar: , , , , ,

Rapportering och uppsättning av mål för KPI:er (Key Performance Indicators)

Att mäta nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators) över tid och att sätta upp mål för dessa nyckeltal är en viktig och avgörande del i en webbanalytikers vardag.

Om man själv kan sätta upp rapporter i webbstatistiksystemet som mäter dina viktiga nyckeltal och därmed väsentligt förenklar detta arbete kan man spara en hel del tid och därmed frigöra mer tid åt annat viktigt analysarbete.

Mäta nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators)
Först måste man bestämma vilka nyckeltal man vill mäta. Detta har ventilerats i en annan artikel på webbstatistiksystem.se. Läs mer om Vilka nyckeltal ska man mäta och jämföra med över tid? Man måste även ha stöd för att sätta upp egna rapporter och för att ha full frihet kunna föda statistiksystemet med egen data.

Sätta upp mål för nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators)
Andra steget är att sätta upp mål. Målen kanske du själv sätter upp eller så har du/ni krav från verksamheten att nå vissa mål. Exempel på mål:

 • försäljningen ska öka det närmaste året
 • den nya digitala kampanjen ska nå en viss volym
 • antalet nyhetsbrevsprenumeranter måste fördubblas
 • antalet nya medlemmar ska öka med 10% per månad resten av året
 • anmälningarna till våra seminarier måste öka med 50%
 • antalet kommentarer som besökarna lämnar på våra artiklar ska öka

Rapportering – möter vi våra mål?
I webbstatistiksystemet bör man först kunna ange sina mål och sedan i rapportform se om man möter de uppsatta målen eller om inte klarar av att nå målen. Om det senare inträffar så har man i allmänhet möjlighet att sätta in nya åtgärder för att nå målen (förändra innehåll i erbjudandet, lägga till mer trafikdrivande funktionalitet etc.).

Stöd i webbstatistiksystemen
De flesta statistikverktyg har inte stöd för ovanstående rapporteringsfunktionalitet. I många enklare webbstatistiksystem får man nöja sig med att mäta standardnyckeltal som till exempel unika webbläsare, besök och sidvisningar.

I mer avancerade verktyg kan man mäta olika former av konverteringar/händelser på webbplatsen (antalet anmälningar, antal köp, antalet beställningar etc.).

I de mest kompletta verktygen kan man mäta i princip vad om helst samt även sätta upp mål och i rapportform se om man inte når/överstiger de uppsatta målen.

Stöd med rapporteringsarbetet
Man kan tro att varje företag/organisation vet exakt vilka mål man har med en webbplats. Det känns ju som en självklarhet. Vad ska man ha en webbplats till om man inte vet vad man vill uppnå?

Har ni tydliga mål med webbplatsen och om ja – mäter ni detta? Var inte orolig, du behöver inte känna dig ensam om du inte svarar ja på de båda frågorna. Det är få som gör detta…

Kontakta en oberoende konsult om det känns som om ni behöver hjälp med att sätta upp mål och mäta dessa eller om ni vill titta på olika verktyg som har stöd för målmätning.

Om du känner att du har frågor kring mål/rapporter eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-05-28 kl 06:21

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , ,

Vilka nyckeltal ska man mäta och jämföra med över tid?

Detta är en av de vanligaste frågorna jag får. Vilka nyckeltal ska man mäta och hur ofta ska man kontrollera webbstatistiken? Detta är givetvis en mycket svår fråga och svaret beror av vilken typ av webbplats du har, om du arbetar med digitala kampanjer, sökmotoroptimering och andra trafikdrivande aktiviteter, vilka “mål” du har på webbplatsen, det vill säga om du säljer eller bara informerar på webbplatsen och en mängd andra faktorer.

Vilket webbstatistikverktyg du använder ställer givetvis begränsningar på vilka nyckeltal som är aktuella för er webbplats också. I ett mer avancerat verktyg kan man i prinip mäta vad som helst, medan man i enklare verktyg är mer begränsad till enklare och mer standardiserade nyckeltal.

Begränsningar i webbstatistiksystemet
I de mer avancerade verktygen kan man själv bestämma vilken data man vill skicka in till systemet, medan man i enklare system endast samlar in standarddata. Normalt är det så i ett webbstatistiksystem att ju mer data man kan skicka in, desto mer avancerade analyser kan man göra.

Viktiga nyckeltal
Några nyckeltal/mätetal är dock intressanta att mäta och följa upp för i princip alla webbplatser. Man kan likna dem vid någon form av “lägsta gemensamma nämnare”. Bland dessa finns:

Att mäta och följa upp dessa nyckeltal kontinuerligt kommer att ge dig som webbplatsansvarig mycket viktig insyn i hur din webbplats fungerar och vad olika aktiviteter ger för effekt.

För dig som arbetar mycket med sökmotoroptimering finns också flera olika nyckeltal som är viktiga att mäta och analysera för att följa effekterna av ditt arbete inom detta område. Läs mer om nyckeltal för uppföljning av sökmotoroptimeringsarbete.

Mer specifika nyckeltal
Ovanstående nyckeltal eller KPI:er (Key Performance Indicators) som man ofta säger i webbstatistikbranschen är standardnyckeltal. Exempel på mer specifika eller webbplatsberoende nyckeltal är:

 • Försäljning/Omsättning
 • Anmälningar (till prenumerationer, seminarier, kurser, events etc.)
 • Inloggningar
 • Användande av olika former av tjänster/funktioner
 • Beställningar
 • Kundförfrågningar
 • Mötesbokningar
 • Kommentarer

Vilka nycketal som är aktuella för din webbplats varierar så klart efter verksamhet, teknisk plattform och många andra faktorer. Gemensamt för alla webbplatser är dock att man har någon form av mål/konverteringar som man vill att besökaren ska genomföra. Det är dessa som du/ni ska mäta.

Hur ofta ska man mäta?
Webbstatistiksystemet samlar in data hela tiden. Den aktuella frågan är egentligen hur ofta man ska kontrollera och följa upp statistiken. Detta beror också på hur viktigt webbanalysarbetet är för dig och er organisation. Givetvis får man ut mer av webbanalysen om man arbetar med kontinuerligt/oftare.

Har man dessutom investerat i ett mer avancerat webbstatistiksystem så är det i princip “tjänstefel” om man inte arbetar aktivt med webbanalysarbete eftersom det kan förbättra webbplatsen och bidra till verksamhetens mål på många olika sätt (spara pengar, tjäna pengar, styra marknadsföring, generera mer trogna besökare, öka antalet nedladdningar etc.).

Men tillbaka till frågan – hur ofta ska man kontrollera statistiken? Man bör åtminstone arbeta på månadsbasis och om det finns resurser oftare – gärna på veckobasis. Om man har bristande kompetens eller inte hinner med själv, så kan man överväga att ta in hjälp utifrån, det vill säga anlita en konsult som kan hjälpa till med webbanalys och rapportframtagning.

Ofta handlar det om att man sätter upp möten/webbråd där man arbetar med webbstatistiken aktivt för att dra nytta av den gjorda investeringen och för att spara/tjäna pengar/resurser. iConvert är exempel på en sådan konsult.

Frågor kring nyckeltal och webbstatistik?
Om du känner att du har frågor kring nyckeltal och webbstatistik eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.

Bli den första som kommenterar  Artikelförfattare: Erik Nettelbrandt - 2008-02-19 kl 22:22

Kategorier: Nyckeltal/KPI, Rekommendationer   Taggar: , , , , ,