Så påverkar den nya cookielagen som träder i kraft den 1 juli ditt webbstatistikverktyg

För en tid sedan, närmare sig bestämt den 18 maj, klubbade riksdagen igenom en ny lag (“cookielagen”). Från och med 1 juli gäller den nya lagen som innebär att besökaren ska samtycka, det vill säga acceptera att en webbplats sätter cookies och att dessa ska sparas i webbläsaren.

Idag behöver man som webbplatsägare bara informera om cookies och ge besökaren möjlighet att avstå från cookies (görs via webbläsaren). Lagen innebär en skärpning av kraven och från och med 1/7 så krävs alltså ett samtycke från besökaren när webbplatsen (webbstatistikverktyget/annonssystemet etc.) vill sätta en cookie. Detta skulle man till exempel kunna uppnå genom att tända en liten varningsruta/informationsruta när man vill sätta en cookie. I rutan får besökaren samtycka till att cookien sätts.

Webbanalyssystem påverkas

För alla som har en webbplats och använder ett någorlunda modernt webbstatistiksystem påverkas av denna nya lag eftersom så gott som alla webbstatistikprogram använder sig av cookies.

Annonssystem och andra cookiebaserade system påverkas också

Det är inte bara webbstatistikverktyg som använder sig av cookies. Alla typer av annonssystem (Google AdWords, TradeDoubler, Vendemore etc.) använder också cookies för att komma ihåg vad en besökare sett/gjort tidigare.

Många webbplatser använder dessutom cookies till lite allt möjligt internt på webbplatsen. Till exempel kan man lagra information om inställningar/val som besökaren gör på webbplatsen.

Vad är syftet med lagen?

Allt handlar om integritetsfrågor. I sammanhanget är webbstatistiksystemet “the good guys”. Webbanalysen används ju för att förbättra webbplatsen och användarupplevelsen. I andra änden finns och det är detta man vill komma åt med lagen, att hindra illegala aktörer att spionera på besökare.

Jag har ett webbstatistiksystem, vad ska jag göra?

Det troliga är att ditt webbstatistiksystem (Google Analytics, SiteCatalyst, WebTrends, Sitestat, Snoobi etc.) inte är ensamt att sätta cookies på webbplatsen. Det kan därför vara en bra idé att göra en utredning kring vilka cookies som används på webbplatsen.

Informera sedan om vad respektive cookie används till. Du kanske till och med kan minska antalet cookies som används. Därefter kan du luta dig tillbaka och se vad som händer härnäst.

Alla parter överens om att “business as usual” är vägen att gå

Alla som varit med och tyckt till om lagen (branschfolk, myndigheter, politiker etc. är överens om att lagen rör behandlingen av uppgifterna som lagras och att användaren måste samtycka till detta. Det står dock ingenting om ett föregående samtycke, det vill säga att man ska samtycka till cookies i förskott.

Ingen vill förstöra för hela branschen. Man måste kunna fortsätta arbeta som tidigare. Så här säger man till exempel i ett betänkande från trafikutskottet (2010/11:TU20):

“Utskottet vill liksom regeringen framhålla att i fråga om bestämmelsens tillämpning vad gäller befogade tekniker, talar praktiska skäl för att ändringen inte bör medföra någon förändring i sak jämfört med dagens situation.”

“Regeringen anser därför att paragrafen så långt möjligt alltjämt bör tolkas så att användningen av cookies i syften som inte kan sägas vara integritetskränkande inte försvåras.”

Det står dessutom i lagtexten att samtyckeskravet inte gäller för att tillhandahålla en tjänst som användaren uttryckligen begärt (och det kan ju till exempel vara att man har begärt att få titta på en webbsida (genom att mata in webbadressen i urlfältet i webblädaren eller klickat på en länk).

Mer information om cookielagen: