Rapportering och uppsättning av mål för KPI:er (Key Performance Indicators)

Att mäta nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators) över tid och att sätta upp mål för dessa nyckeltal är en viktig och avgörande del i en webbanalytikers vardag.

Om man själv kan sätta upp rapporter i webbstatistiksystemet som mäter dina viktiga nyckeltal och därmed väsentligt förenklar detta arbete kan man spara en hel del tid och därmed frigöra mer tid åt annat viktigt analysarbete.

Mäta nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators)
Först måste man bestämma vilka nyckeltal man vill mäta. Detta har ventilerats i en annan artikel på webbstatistiksystem.se. Läs mer om Vilka nyckeltal ska man mäta och jämföra med över tid? Man måste även ha stöd för att sätta upp egna rapporter och för att ha full frihet kunna föda statistiksystemet med egen data.

Sätta upp mål för nyckeltal (KPI:er, Key Performance Indicators)
Andra steget är att sätta upp mål. Målen kanske du själv sätter upp eller så har du/ni krav från verksamheten att nå vissa mål. Exempel på mål:

  • försäljningen ska öka det närmaste året
  • den nya digitala kampanjen ska nå en viss volym
  • antalet nyhetsbrevsprenumeranter måste fördubblas
  • antalet nya medlemmar ska öka med 10% per månad resten av året
  • anmälningarna till våra seminarier måste öka med 50%
  • antalet kommentarer som besökarna lämnar på våra artiklar ska öka

Rapportering – möter vi våra mål?
I webbstatistiksystemet bör man först kunna ange sina mål och sedan i rapportform se om man möter de uppsatta målen eller om inte klarar av att nå målen. Om det senare inträffar så har man i allmänhet möjlighet att sätta in nya åtgärder för att nå målen (förändra innehåll i erbjudandet, lägga till mer trafikdrivande funktionalitet etc.).

Stöd i webbstatistiksystemen
De flesta statistikverktyg har inte stöd för ovanstående rapporteringsfunktionalitet. I många enklare webbstatistiksystem får man nöja sig med att mäta standardnyckeltal som till exempel unika webbläsare, besök och sidvisningar.

I mer avancerade verktyg kan man mäta olika former av konverteringar/händelser på webbplatsen (antalet anmälningar, antal köp, antalet beställningar etc.).

I de mest kompletta verktygen kan man mäta i princip vad om helst samt även sätta upp mål och i rapportform se om man inte når/överstiger de uppsatta målen.

Stöd med rapporteringsarbetet
Man kan tro att varje företag/organisation vet exakt vilka mål man har med en webbplats. Det känns ju som en självklarhet. Vad ska man ha en webbplats till om man inte vet vad man vill uppnå?

Har ni tydliga mål med webbplatsen och om ja – mäter ni detta? Var inte orolig, du behöver inte känna dig ensam om du inte svarar ja på de båda frågorna. Det är få som gör detta…

Kontakta en oberoende konsult om det känns som om ni behöver hjälp med att sätta upp mål och mäta dessa eller om ni vill titta på olika verktyg som har stöd för målmätning.

Om du känner att du har frågor kring mål/rapporter eller känner att du behöver stöd av någon oberoende aktör vid val webbstatistiksystem, skapande av rapporter eller något närliggande område så kan du höra av dig via vår kontaktsida.