”Not-provided” sökningar fortsätter att öka vilket försämrar för webbanalytikern

Google Analytics ”Not provided” heter i Adobe Analytics/SiteCatalyst “Keyword Unavailable” och i WebTrends “Search phrase not provided”.

Både Bing och Yahoo följer efter Googles sätt att hantera ”säkra” sökningar genom börja använda kryptering. Syftet kring krypteringarna kan diskuteras men efter NSA skandalen har trenden gått mot en säkrare standard. Fler sökföretag använder sig av SSL-standarden och låter användarna söka på en krypterad sida https://.

I samband med skiftet till krypterade sökningar (vilket i sig inte påverkar webbanalys eller sökmotoroptimering) började inledningsvis Google att plocka bort information om vilken sökfras som den inloggade användaren skrivit in i Googles sökbox. Efter en tid utökades detta till att omfatta alla sökningar (det vill säga oberoende om man varit inloggad eller inte).

De flesta digitala marknadsförare tycker inte om ”not-provided” sökningar som Google började genomföra i stor skala under hösten 2013. För marknadsförarna innebär förlusten av sökfraserna sämre möjligheter att få fram nyckelordsstatistik vilket varit mycket användbar information när man sökmotoroptimerat webbplatser.

Yahoo följer efter Google och försämrar för webbanalytikern

Yahoo sa i november 2013 att de skulle kryptera sina sökningar under första kvartalet 2014. De har börjat låta trafiken precis som Google gå genom säker SSL och utrullningen planeras vara genomförd senast 31:a mars.

Yahoo går dessutom längre än Google. Förutom att ta bort själva sökfrasen så plockar Yahoo bort hela referrerinformationen vilket gör att trafiken från Yahoo felaktigt tolkas som direkt trafik.

Problemet med helt avsaknad referrerinformation känns igen från mobila Safari användare
När iOS 6 släpptes uppstod samma problem som Yahoo nu inför. All hänvisningstrafik från mobila Safari användare försvann och tolkades som direkt trafik. Vare sig söktermer eller referrerinformation finns alltså för mobila Safari användare heller.

Bing förväntas följa efter Google och Yahoo

Bing låter användaren välja ifall man vill använda http:// eller https:// vid sina sökningar. Enligt en artikel från Webtrends indikerar aktuella tester att Bing följer efter Yahoo och inte skickar vidare information om destinationssajter (för krypterade sökningar). För vanliga sökningar (det vill säga ej krypterade sökningar) skickas sökfraser och referrerinformation med som tidigare.

Alternativ till sökordsdata/sökfrasdata

För de som jobbar med organiska sökningar går det att få fram begränsad nyckelordsstatistik från Google Webmaster Tools och Bing Webmaster Tools som båda blivit bättre att hantera sökordsdata. Populärt är också att arbeta mer med analyser av landningssidor i webbstatistiksystemet där man segmenterat fram sökmotortrafik.

Läs mer: