Parametrar i Google Analytics anrop till insamlingsservrarna

De parametrar som bär själva informationen som skickas iväg till Google Analytics insamlingsservrar är många. Det är inte så många som vet att de existerar eller ens bryr sig, men här har jag sammanställt en lista med en förklaring på vad de används till.

Så här ser till exempel parametersträngen ut från min dator på en av sidorna på webbstatistiksystem.se: utmwv=5.2.2&utms=2&utmn=1454621695&utmhn=webbstatistiksystem.se&utmcs=UTF-8&utmsr=1920×1080&utmsc=24-bit&utmul=sv-se&utmje=1&utmfl=11.1%20r102&utmdt=Google%20Analytics%20%7C%20Webbstatistiksystem.se&utmhid=1089104076&utmr=0&utmp=%2Ftag%2Fgoogle-analytics%2F&utmac=UA-62363-4&utmcc=__utma%3D22379965.252465764.1308731727.1309354871.1326399321.4%3B%2B__utmz%3D22379965.1326399321.4.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B&utmu=q~

utmwv

utmwv=5.2.2. Detta är versionsnumret av tracking koden för Google Analytics.

utms

utms=2. Detta är en räknare för antalet anrop till Google Analytics insamlingsservrar. Det finns en begränsning på 500 anrop per session.

utmn

utmn=1454621695. Detta är en unik siffersträng som genereras för varje anrop för att hindra cachening av gifbilden som man ropar efter (__utm.gif).

utmhn

utmhn=webbstatistiksystem.se. Host namnet, i detta fall webbstatistiksystem.se.

utmcs

utmcs=UTF-8. Webbläsararens inställning för “språktagg”. Vissa webbläsare sätter inte någon sådan och då skrivs det ut ett streck (-) istället.

utmsr

utmsr=1920×1080. Skärmupplösning i klienten (det vill säga den inställning som besökaren har).

utmsc

utmsc=24-bit. Skärmens inställning för “färgdjup” hos besökaren.

utmul

utmul=sv-se. Webbläsarens språkinställning.

utmje

utmje=1. Om värdet är 1 för denna parameter så innebär det att besökarens webbläsare har java påslaget.

utmfl

utmfl=11.1%20r102. Flashversion i besökarens webbläsare.

utmdt

utmdt=Google%20Analytics%20%7C%20Webbstatistiksystem.se. Titeln på webbsidan man tittar på. %20 betyder mellanslag.

utmhid

utmhid=1089104076. Ett nummer som används för att länka ihop Google Analytics med Google AdSense.

utmr

utmr=0. Refererande url, hänvisningsurl.

utmp

utmp=%2Ftag%2Fgoogle-analytics%2F. Sidan som efterfrågats i den aktuella sidvisningen.

utmac

Insamlingskontots namn/nummer.

utmcc

utmcc=__utma%3D22379965.252465764.1308731727.1309354871.1326399321.4%3B%2B__utmz%3D22379965.1326399321.4.1.utmcsr%3D(direct)%7Cutmccn%3D(direct)%7Cutmcmd%3D(none)%3B. Värden i Google Analytics cookies (__utma, __utmz, utmcsr, utmccn, utmcmd).

utmu

utmu=q~. Parametern utmu är en paramteter som används av Google Analytics för att förbättra webbstatistiksystemet.

Andra parametrar som kan finnas i gif-anropet

utmcn

Parametern utmcn startar en ny kampanjsession. Antingen finns utmcn eller utmcr i ett anrop.

utmcr

När utmcr finns med innebär det ett återbesök för en kampanj. Parametern sätts vid varje efterföljande klick på samma länk. Antingen finns utmcn eller utmcr i ett anrop.

utme

Används för events and custom variables, det vill säga egendefinierade parametrar som man använder på webbplatsen.

utmipc

Produktkod eller artikel kod som används i e-commerce trackingen.

utmipn

Produktnamn. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmipr

Pris per enhet/artikel. Sätts på enhetsnivå. Värdet måste vara ett värde och i USAs valutaformat. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmiqt

Antal enheter/artiklar. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmiva

Varianter av en enhet/artikel. Till exempel färg, storlek eller något i den stilen. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmt

Värdet i parametern utmt visar vilken typ av anrop som görs. Det är antingen event, transaction, item, eller custom variable. Om värdet inte är satt (som i exemplet ovan) så är typen “page”.

utmtci

Postort. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmtco

Land. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmtid

Orderid. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmtrg

Region. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmtsp

Fraktkostnad. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmtst

Namn på tillhörighet (affiliation). Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmtto

Totala värdet på beställning/köp. Används i Google Analytics e-commerce tracking.

utmttx

Moms. Används i Google Analytics e-commerce tracking.