On-line verktyg för att testa RegEx villkor

I olika webbstatistikverktyg som till exempel WebTrends och Google Analytics använder man RegEx villkor/RegEx uttryck för att filtrera fram statistik/rapporter. RegEx är kraftfullt och det går att göra mycket, men det kan vara svårt att få fram ett korrekt RegEx uttryck.

Som hjälpmedel kan man använda olika verktyg för att testa sina RegEx villkor. Det finns både klientverktyg man kör på sin dator och webbtjänster. Ett bra verktyg av den senare kategorin kan man hitta här: www.gskinner.com/RegExr/.