Omdirigera sidor med AVANredirect, en EPiServermodul för att hantera redirects som redaktör

Tar man som redaktör i EPiServer bort eller flyttar en sida från den ursprungliga strukturen så måsta man komma ihåg att den gamla adressen fortfarande kan cirkulera runt på nätet i form av länkar och bokmärken. EPiServers interna länkar går inte sönder (om man använt EPiServers interna länkverktyg), men det är just det externa länkarna in till din webbplats som behöver hanteras.

Ditt webbstatistiksystem kan skvallra om hur “stort” problemet är på din webbplats. Det krävs en del extra mätning i till exempel Google Analytics och Adobe SiteCatalyst för att få fram rapporter på vilka sidor som besökarna får404:or/Sidan kan inte visas på och vilken sida som felaktigt länkar dit. Det finns inte som standard i webbstatistikverktyg som Google Analytics eller Adobe SiteCatalyst, men det är inget jättejobb att få till.

Många av de uppdragsgivare som vi jobbar med mäter mängden 404:or och har det som ett nyckeltal som man följer över tid. Man kan inte få bort alla 404:or, men man kan ha som mål att ligga under en viss mängd/procentsats.

Man kan komma en bit på väg genom att mäta och veta vilka sidor som länkar fel, men snart “kör man in i väggen” och man inser att redirects är den enklaste och smidigaste lösningen på problemet. Problemet med redirects är att de är lite krångliga att fixa till om man arbetar som en “vanlig” EPiServerredaktör.

En lösning på detta är att använda ett redaktörsverktyg för att hantera redirects i EPiServer. Ett exempel på ett sådant verktyg är AVANredirect.

Varför ska man arbeta med att mäta och minimera 404:or/sidan kan inte visas

Besökaren ska inte behöva mötas av en 404 sida. Det är lite som att få ett slag i ansiktet och det kan leda till att besökaren blir mindre nöjd med sitt besök och/eller lämnar sajten. Alla internetanvändare har någon gång känt på hur irriterande det är när man inte hittar det man letar efter.

Nedan redovisas hur man kan minimera antalet 404:or genom att arbeta med AVANredirect. Kort sammanfattat är AVANredirect en EPiServermodul som fångar alla 404-fel som uppstår på webbplatsen och sorterar dessa på lite olika sätt. Redaktören kan utan att blanda in vare sig utvecklare eller IT-tekniker själv skapa redirects och på så sätt förbättra besökareupplevelsen och minimera antalet 404:or.

Exempel på gränssnitt i EPiServermodulen AVANredirect där en redaktör skapar redirects

Exempel på gränssnitt i EPiServermodulen AVANredirect där en redaktör skapar redirects

 

Redaktören kan titta i listan med sidor som har anropats (och som inte finns på servern och därmed orsakat en 404) och sortera den efter vanligaste 404:an. Sedan fyller man helt enkelt i en korrekt adress i det tomma fältet och på så sätt skapas en redirect till en fungerande och korrekt sida.