Xtractor

Xtractor har verktyg för sökmotoroptimering, prospectgenerering och webbanalysXtractor är ett statistikverktyg och sökmotoroptimeringsprogram utvecklat av norska Online Services AS och är ett SEO-, Usability & Webbstatistikverktyg som även finns integrerat i EPiServer.

Xtractor var tidigare framgångsrikt på den svenska marknaden och ökade starkt. Av diverse anledningar bröts denna trend och vidareutveckling och försäljning gick ned på “lågvarv”.

Numera säljs Xtractor främst via EPiServer och heter då EPiServer SEO. I EPiServer SEO är det framför allt sökmotoroptimeringsdelen i Xtractor som lyfts in. Det finns relativt många som använder Xtractor fortfarande som en fristående tjänst.

Xtractor fanns i följande versioner innan man drog ned i Sverige:

Systemet innehåller många användbara standardrapporter. Det finns även bra funktioner för prospectgenerering/leadsgenerering och sökmotoroptimering.

Olika moduler i Xtractor

Xtractor innehåller flera olika moduler/delar. De viktigaste är:

  • Xtractor Traffic (webbanalys, webbstatistik)
  • Xtractor Prospecting (prospektgenerering, leadsgenerering)
  • Xtractor Search (sökmotoroptimering, nyckelordsanalys, länkpopularitet)
  • Xtractor Usability (Sökmotorsimulator, ClickMapping, HeatMap)
  • Xtractor Campaign (enklare kampanjhanteringsverktyg för både interna och externa kampanjer)
  • Xtractor Insight (översiktlig PowerPoint-rapport med viktiga nyckeltal/KPI:er)

Xtractor + EPiServer = Sant

Från och med hösten 2007 finns en ny version av Xtractor som är helt integrerad med webbpubliceringssystemet EPiServer. Detta betyder att man som redaktör alltid har webbstatistiken och sökmotoroptimeringsrapporter tillgängliga direkt i EPiServers gränssnitt.

En rad olika fördelar vad avser hur mycket statistik respektive sida har och möjlighet att styra tillgängligheten till statistiken via EPiServer rättighetssystem finns i den integrerade EPiServerversionen av Xtractor.

Idag heter denna del av Xtractor EPiServer SEO.

Frågor – Xtractor

Om du har frågor kring Xtractor hör av dig via kontaktsidan.