WebTrends

WebTrends är eller i alla fall var ett av marknadens ledande webbstatistiksystemsleverantörer, både i Sverige och internationellt. WebTrends Analytics är deras webbstatistikverktyg. I Sverige var man länge klart störst bland de större kunderna. Idag är man mindre än till exempel SiteCatalyst och Google Analytics.

WebTrends är ett komplett verktyg för dig som vill analysera vad besökarna gör, varför de gör som de gör, när sidorna besöks, vilka som besöker din webbplats och hur besökarna beter sig på dina webbsidor. Det finns flera hundra färdiga rapporter i verktyget som är färdiga att använda.

I princip kan du analysera vad som helst med WebTrends Analytics. WebTrends Analytics tillhör gruppen av avancerade webbstatistikverktyg där du kan integrera statistikverktyget med ditt webbpubliceringssystem (som till exempel EPiServer, SiteVision, Drupal och WordPress) och skicka in valfria värden till olika parametrar.

Kompletterande moduler

Förutom WebTrends Analytics finns det flera kompletterande moduler från WebTrends.

Webbanalys med WebTrends

Webbanalys eller analys av den data som ett webbstatistiksystem ger är en mycket viktig arbetsprocess. Ofta försummas detta viktiga arbete på grund av olika orsaker (oftast tidsbrist). Med hjälp av WebTrends kan du bygga upp rapporter som är exakt anpassade efter läsaren (marknadschefen, försäljningschefen, teknikchefen, högsta ledningen etc.) och schedulera automatiska utskick av dessa rapporter.

WebTrends både som tjänst och som programvara

WebTrends erbjuds till skillnad från många andra webbstatistiksystem både som tjänst (WebTrends Ondemand) och som programvara. Programvarualternativet installeras och driftas på egna servrar.

För de allra flesta, med några få undantag är det billigast, smidigast och enklast att använda sig av tjänstealternativet WebTrends Ondemand.

Sedan hösten 2007 har WebTrends förändrat sin licensmodell. De tidigare kostnadsmässiga fördelar som ibland fanns om man kunde drifta själv (minst två servrar krävs) har nu försvunnit. Licensavgiften är idag samma för både tjänste- och programvarualternativet.

Olika versioner av WebTrends

WebTrends säljs idag i form av ett grundpaket (Standard Package) med ett antal valfria tilläggspaket:

  • Marketing Package
  • Advanced Marketing Package
  • Commerce Package

Tilläggspaketen innehåller ett antal olika moduler som ger mer avancerad funktionalitet. WebTrends Standard Package rekommenderas för enklare webbplatser där man inte har behov av avancerade analyser och anpassade rapporter.

Med hjälp av de olika tilläggspaketen får man ett komplett webbanalysverktyg direkt anpassat efter din organisations behov och krav på ett modernt och anpassningsbart webbanalyssystem.

Webbserverlogg eller egenuppbyggd loggfil

Det traditionella sättet att få fram webbstatistik är genom att analysera webbserverns loggfiler. Mer vanligt idag är att använda en egenuppbyggd loggfil (med hjälp av ett JavaScript som läggs in på webbplatsens webbsidor). Det finns för-och nackdelar med båda sätten.

WebTrends har som ett av få verktyg på marknaden stöd för båda varianterna.

Kostnad och pris för WebTrends

WebTrends licensmodell bygger idag på hur många sidvisningar den/de webbplatser har som man vill analysera och hur många tilläggsmoduler man väljer att köpa till.

KIA Index

WebTrends är ett av några webbstatistiksystem som är godkänt för insamling av trafikdata som sedan kan skickas till KIA Index. KIA Index är viktigt att finnas med på för webbplatser som vill sälja annonsplats.