WebTrekk Q3

WebTrekk ledande webbanalyssystemWebTrekk Q3 är ett tyskt webbanalyssystem med en stark marknadsposition i Tyskland och de mellersta delarna av Europa. Företaget heter WebTrekk. Man försöker nu bredda sin marknad och Sverige är en av de prioriterade marknaderna.

Styrkor i WebTrekk Q3

 • Snyggt och lättarbetat gränssnitt, allt webbaserat
 • Alla tänkbara standardrapporter
 • Stark dashboardfunktionalitet
 • Segmentering på alla parametrar i verktyget
 • All data är oaggreragat
 • Även segmentering i ClickMap/overlay varianten av WebTrekk
 • Använd upp till 15 samtidiga filter/segmenteringar
 • Google AdWords integration
 • Finns både som tjänst och installerbar programvara
 • All data sparas och hanteras via EUs lagar
 • Kunden äger alla data
 • Supportfunktion

Andra europeiska webbstatistiksystem som satsar på den europeiska marknaden är holländska Nedstat, franska Analyzer och finska Snoobi.