SiteCensus

SiteCensus från Nielsen OnlineSiteCensus är statistikverktyg från Nielsen Online. SiteCensus är ett av de verktyg som är godkända av KIA-index (ett index med många av de största webbplatserna i Sverige).

SiteCensus är ett av de mest använda webbstatistikverktygen bland webbplatserna på KIA-index. Över 100 webbplatser använder SiteCensus. Mer information om KIA-index.

Förutom SiteCensus erbjuder Nielsen Online en rad andra verktyg och tjänster:

  • NetView
  • @Plan (endast USA data)
  • AdRelevance
  • MegaPanel
  • VideoCensus

Bland de tjänster som många av de andra webbstatistikleverantörerna inte har finns paneler där man kan få ut och analysera mer “mjuka data”.

Läs mer om andra webbstatistikverktyg.