Test&Target

Test&Target är ett verktyg för indvidanpassat innehåll och realtidsoptimering utvecklat av webbstatistikleverantören Adobe (tidigare Omniture). Test&Target ingår i Adobes produktplattform Adobe Online Marketing Suite.

Huvudsyftet med indvidanpassat innehåll och realtidsoptimering är att optimera konverteringsgrader genom att förse rätt besökare med rätt innehåll – i relatid.

Realtidsoptimering

Med Test&Target kan man snabbt testa olika “creatives” som till exempel olika varianter av webbdesign, redaktionellt innehåll, navigationsstruktur, placering av länkar, utformning av knappar, kampanjer etc. All denna optimering görs i realtid efter uppsatta regler som man styr från Test&Target.

Indvidanpassat innehåll

Med kunskap om vem besökaren är så anpassas innehållet, till exempel erbjudanden, produkter och innehåll med automatik efter definierade regler. Det rör sig om grupper av besökare eller ända ned på individnivå om man har den typen av information tillgänglig.

Snabbhet

Så fort du får en idé om till exempel nytt innehåll eller en ny knapp kan du testa detta direkt. Sätt upp regler och implementera de olika varianterna som du vill testa. Enkelheten gör att du snabbt kan testa. En stor fördel är att “tröskeln” för att testa nya idéer är liten. Ju mer idéer du testar, desto mer vet du vad som konverterar på din webbplats.

Kontroll

Du som kommer på en idé med individanpassat innehåll eller vill testa en ny creative är samma person som lägger upp detta i Omniture Test&Target. Man måste inte blanda in stora mängder personer med olika kompetenser och roller. IT-avdelningen/utvecklarna sätter upp Test&Target en gång, sedan styr man resten från Test&Targets gränssnitt.

Automation

Du som användare i Test&Target sätter upp regler för hur optimeringen ska gå till. Därefter sker all optimering med automatik. Det finns avancerade algoritmer i Test&Target som används vid multivariabel analys/testning.

Frågor Test&Target

Om du har frågor kring Test&Target, individanpassat innehåll och realtidsoptimering hör av dig via kontaktsidan.

Olika delar i Adobes produktportfölj

Adobe har flera olika moduler/produkter/tjänster som alla används för att optimera webbplatser och öka konvertering. Bland produkterna finns: