Survey

Survey är ett hyfsat bra enkätsystem i sig. Den stora styrkan är att det är ihopkopplat med den trafikdata som samlas in med hjälp av statistiksystemet SiteCatalyst. Webbenkäterna kan användas på valfri del av webbplatsen och kan aktiveras när som helst.

Optimera webbplatsen

Survey gör det möjligt för organisationer att skapa och lätt implementera enkäter med frågor som man kan använda för att styra innehåll, design och struktur på webbplatsen. Du styr helt själv vilka frågor du vill ställa. Genom att fråga besökarna kan du få svar på om webbplatsen uppfyller sina kommunikationsmål och hur den kan bli ännu bättre.

Koppla enkäter till händelser

I Survey kan man koppla webbenkäter till specifika händelser, till exempel när en kund lämnar en köpprocess innan den är avslutad, när man besöker webbplatsen någon specifik tid eller om man besöker webbplatsen för till exempel tredje gången.

Trådade frågor

I enkätverktyget Survey kan du skapa trådade frågor, det vill säga visa olika frågor baserat på tidigare svar. Till exempel kan man inleda med en ja/nej fråga. Beroende på om besökaren svarar ja eller nej på första frågan så får man olika efterföljande frågor.

Instadia Instant Survey

Många kunder som använde webbstatistikverktyget Instadia ClientStep använde det enkätsystem som fanns i Instadias produktutbud – Instant Survey. När Omniture köpte Instadia saknade man ett enkätsystem, så Adobe Survey utvecklades med Instant Survey som förebild.

Olika delar i Adobes produktportfölj

Adobe har flera olika moduler/produkter/tjänster som alla används för att optimera webbplatser och öka konvertering. Bland produkterna finns: