SearchCenter

SearchCenter är ett bid management verktyg som utvecklas av Omniture (som numera ägs av Adobe).

Med hjälp av SearchCenter får man:

  • Kontroll över alla digitala kampanjer som rör köpta sökord (PPC) och Facebook annonser
  • Ett gränssnitt mot alla stora och ledande leverantörer av köpta sökord (Google AdWords, Yahoo Search Marketing, Microsoft adCenter) och Facebook
  • Mycket stora möjligheter att optimera dina sökordskampanjer med hjälp av indikatorer från webbstatistiksystemet SiteCatalyst.

De kunder som använder ett bid management system som SearchCenter sparar dels tid och dels pengar. Tid sparas resurser och tid genom att det är enklare att hantera alla digitala kampanjer samtidigt i ett och samma gränssnitt. Pengar sparas eftersom man kan minska sökordsbudgeten eller alternativt styra om till sökordsannonser/sökord som konverterar bäst – mer konvertering för mindre pengar helt enkelt.

Vad kostar SearchCenter

Adobe tar betalt för SearchCenter genom att det görs ett påslag ovanför annonskostnaden. Licensmodellen är alltså enkel, ett visst antal procent läggs på kostnaden för annonserna.

Det gäller alltså att se till att man tjänar in tid och kan optimera sina annonser mer än vad man kan göra utan ett bid management som SearchCenter. De kunder som aktivt använder SearchCenter är bra exempel på denna typ av företag.

Ta kontroll över sökordskampanjerna

Om du känner att ert företag har tappat kontrollen över sökmarknadsföringen (SEM) och att detta hanteras av personer “utanför huset”, då är SearchCenter ett mycket starkt alternativ till externa konsulter/företag. Med hjälp av SearchCenter tar ni tillbaka makten över hela sökordsprocessen och har stenkoll på kostnader och resultat.

Inget integrationskrångel

När man använder separata system från olika leverantörer (Google, Yahoo!, Microsoft, Facebook etc.) så är det svårt att sammanställa vilka sökordskampanjer och sökord som ger bäst konvertering. I bid management system som SearchCenter finns inte detta problem. Du ser i översiktliga rapporter vilken leverantör, kampanj, sökord etc. som ger bäst konvertering över tid.

Varningssystem för att höja konvertering

Med hjälp av SearchCenter och Omniture SiteCatalyst kan man skapa “regler” som varnar om man inte når önskat resultat och/eller om kostnaderna sticker iväg. På detta sätt kan man styra om till bättre konverterande kampanjer och ta bort olönsamma sökannonser/sökord.

Automatiska ändringar av bud

I SearchCenter kan man sätta upp regler för hur bud ska hanteras. I takt med att auktionerna pågår ändras SearchCenter automatiskt mellan de olika annonsplattformarna för att hela tiden ha en optimal budstrategi.

Olika delar i Adobes produktportfölj

Adobe har flera olika moduler/produkter/tjänster som alla används för att optimera webbplatser och öka konvertering. Bland produkterna finns: