Insight

Insight ingår i Adobes produktportfölj Adobe Online Marketing Suite. Insight är byggt på Visual Site som var en produkt från Visual Sciences som Omniture köpte för en tid sedan. Sedan dess har Adobe köpt Omniture. Däremellan hette verktyget Omniture Discover OnPremise.

Man kan skicka in data från alla typer av olika system och analysera dem i Insight. Bland styrkorna är hantering och visualisering av stora mängder komplex data.

Insight har inga direkta kopplingar till SiteCatalyst som många av de andra analysverktygen i Adobes produktplattform utan är helt fristående. Insight är ett av de mest avancerade analysverktygen på marknaden och det finns mycket få installationer i Europa.

Olika delar i Adobes produktportfölj

Adobe har flera olika moduler/produkter/tjänster som alla används för att optimera webbplatser och öka konvertering. Bland produkterna finns: