Discover

Discover är ett kraftfullt data mining verktyg som ger användaren stora möjligheter att snabbt segmentera och analysera stora mängder trafikdata på ett mycket stort antal varierande sätt. All data kan analyseras i realtid. Discover ingår i Adobes produktportfölj Adobe Online Marketing Suite.

Arbetet i Discover är intuitivt och “grafiskt”. Du skapar rapporter genom att dra och släppa och på så sätt bygga upp villkor som utgör grunden för analyserna. Alla inställningar kan sparas.

Discover är en klientprogramvara med en licensmodell som bygger på antal användare. Man använder samma statistik som samlats in av SiteCatalysts normala sidkodscript.

Styrkor i Discover

Nedan beskrivs några av styrkorna i Discover:

  • Identifiera nya kundgrupper. Skapa och jämför olika kundsegment och nyckeltal för att identifiera de mest lönsamma kundgrupperna och med hjälp av denna information optimera marknadsinsatserna.
  • Öka konverteringar på webbplatsen. Bygg upp analyser av webbplatsens onlinebaserade konverteringsprocesser och identifiera de områden som kan förbättras. Använd Discover för att förstå vad som orsakar “fallouts”, det vill säga avhopp från era konverteringsprocesser.
  • Optimera kampanjer och var man ska placera annonser/innehåll för bästa resultat. Identifiera de unika flöden som era besökare, prospects och kunder orsakar.
  • Optimera webbplatsens design och navigationsstruktur. Visualisera (genom att använda färg, storlek, placering, rörelse och ljud) komlexa webbplatsbeteenden och navigationsmönster via segment för att optimera webbplatsens design och navigationsstruktur.
  • Stärk besökarnas intryck av webbplatsen. Med hjälp av Discover skapas insikt och förståelse av besökarnas beteenden. Detta skapar mycket bra underlag för att förbättra användbarheten på webbplatsen. I Discover skapar man virtuella fokusgrupper för att analysera tillgänglighet och användbarhet.
  • Arbeta med sökmotoroptimering. Genom möjligheten att kunna segmentera på all trafik från olika sökmotorer och/eller enskilda sökord kan man analysera vilka ord som ger bäst konvertering. Med denna information kan man arbeta vidare med de mest givande orden.

Olika delar i Adobes produktportfölj

Adobe har flera olika moduler/produkter/tjänster som alla används för att optimera webbplatser och öka konvertering. Bland produkterna finns: