DigitalPulse

DigitalPulse är en del av Adobes webbanalys- och optimeringsverktyg. DigitalPulse är ett verktyg man använder för att analysera en webbplats. Med DigitalPulse så kan man regelbundet scanna av en webbplats och på så sätt hitta fel i webbanalysimplementeringen och sökmotoroptimerande åtgärder (SEO).

Funktioner och styrkor i DigitalPulse

Med hjälp av DigitalPulse kan man till exempel söka igenom en webbplats alla “taggar”/parametrar och se om något är fel implementerat. Som en bonus hittar man andra saker som brutna länkar och man kan även leta efter specifika nyckelord, annan felaktig kod eller avsaknad av kod, nyckelord eller parametrar på webbplatser.

Andra saker som man enkelt kan hitta är sökmotoroptimerande åtgärder som bilder som saknar alt taggar, sidor utan description/keywords, sidor där det inte finns ett samband mellan titel och innehåll, hitta sidor med titlar som upprepas etc.

Olika delar i Adobes produktportfölj

Adobe har flera olika moduler/produkter/tjänster som alla används för att optimera webbplatser och öka konvertering. Bland produkterna finns: