DataWarehouse

DataWarehouse ingår i Adobes produktplattform för webbanalys (Adobe Online Marketing Suite). DataWarehouse är en tilläggprodukt till Adobe SiteCatalyst och ger användaren möjlighet att ta fram avancerade rapporter av historisk trafikdata från webbplatsen. Ofta rör det sig om att man vill göra specifika segmenteringar och på så sätt få fram detaljerad analyssvar.

I DataWarehouse går det att kombinera trafiken från den aktuella webbplatsen med andra datakällor och samköra dessa för att ta fram mer detaljerade rapporter och svar på svårare analysfrågor.

Olika delar i DataWarehouse

DataWarehouse innehåller följande delar:

  • Historiskt arkiv – komplett historik av all webbtrafik.
  • Avancerade Data Warehouse frågor – möjlighet att köra komplexa data warehouse och data mining frågor på obearbetad och oaggregerad trafikdata.
  • Data Feeds – importera trafikdata till användarens egna data warehouse.
  • Avancerad segmenteringsmodul – användaren i DataWarehouse kan skapa avancerade data warehouse frågor genom att använda dra-och-släpp funktionalitet. Ingen traditionell programmering behövs.

Olika delar i Adobes produktportfölj

Adobe har flera olika moduler/produkter/tjänster som alla används för att optimera webbplatser och öka konvertering. Bland produkterna finns: