SiteCatalyst

SiteCatalyst är ett av världens ledande webbstatistikverktyg som webbanalysexperter världen över använder för att optimera kampanjer, användarnytta och innehåll.

Idag ägs SiteCatalyst av Adobe. Grundarföretaget hette Omniture. Omniture var tidigare ett av de företag som köpte andra företag. Till slut blev man uppköpta själva.

Omniture hade tidigare köpt det svensk-danska företaget Instadia (med statistikprogrammet ClientStep) och amerikansk-svenska Visual Sciences (som bland annat hade statistikverktygen HBX Analytics, Visual Site och HitBox Professional). Både ClientStep och HBX Analytics är webbstatistiksystem som tidigare var relativt vanliga på den svenska marknaden och därmed fick man en stor marknadsandel i Sverige och Norden.

Några av flaggprodukterna från Adobe heter SiteCatalyst, Discover, SearchCenter, Test & Target, Social Analytics, Survey, Merchandising, Recommendations och Gensis.

Adobes webbanalyssystem

Adobes webbanalyssystem heter SiteCatalyst, DataWarehouse och Discover. SiteCatalyst är det “traditionella” webbstatistiksystemet och det verktyg flest kunder använder.

De allra flesta börjar med att använda SiteCatalyst, men vanligare och vanligare blir att man även utökar till att använda till exempel Social Analytics, Discover,  SearchCenter och/eller Survey i kombination med SiteCatalyst.

SiteCatalyst – ett bra webbstatistikverktyg

Möjlighet att skicka egendefinierad data till ett mycket stort antal parametrar, många standardrapporter, enkelt och effektivt gränssnitt, möjlighet till att skapa helt egna rapporter, översiktsrapporter (dashboards), möjlighet att sätta upp mål och mäta utfall mot mål, mätning av utgående länkar och nedladdade filer out-of-the-box, möjlighet att schemalägga och distribuera ut vilka rapporter som helst, till vem som helst och när som helst är några av de mest uppskattade funktionerna.

Delar i produktplattformen – Adobe Online Marketing Suite

Adobes fokus är online business optimization. Således är webbstatistik (SiteCatalyst, Discover, DataWarehouse) enbart en del av deras produktportfölj. Läs mer om de olika delarna nedan.

 • SiteCatalyst – Mycket kraftfull och grafisk presentation av webbstatistik, kampanjhantering och mycket mer. Rapporterna populeras i relatid. All data ligger oaggregerat, vilket skapar stor flexibilitet.
 • DataWarehouse – data warehouse verktyg för att bearbeta historisk trafikdata. Segmentering på all insamlad trafikdata.
 • Discover – grafisk och mycket lättarbetat data mining verktyg. Analys och segmentering sker i relatid på all insamlad trafikdata.
 • Survey – ett onlinebaserat enkätsystem som är ihopkopplat med webbstatistik. Trådade frågor och möjlighet att trigga enkäten baserat på olika händelser på webbplatsen.
 • SearchCenter – produkt för hantering av AdWords och andra PPC system + Facebook annonser. Smidig hantering av stora mängder annonser och köpta sökord från samma gränssnitt. Möjlighet att lägga in avancerade optimeringsregler.
 • Test&Target – med Test & Target kan man styra och individualisera erbjudanden och innehåll till sina besökare. Detta sker med automatik beroende på vem besökaren är. Med Test & Target kan man snabbt testa olika erbjudanden och anpassa webbplatsen efter den bästa kombinationen. Test & Target är mycket kraftfullt och flexibelt.
 • SiteSearch – är en intern sökmotorlösning som är helt integrerad med SiteCatalyst vilket gör att man kan presentera sökresultat som drivs av webbstatistik/nyckeltal som mest populära produkter, konverteringar etc.
 • Merchandising – ett optimeringsverktyg för e-handelswebbplatser. Du kan visa produkter beroende på en rad kriterier baserade på statistik.
 • Recommendations – en avknoppning från Test&Target där man kan visa upp specifikt innehåll baserat på avancerade algoritmer som gör att innehållet visas i rätt tid, för rätt personer och på rätt ställe.
 • Insight – ett avancerat analysverktyg eller business intelligence verktyg som kan analysera i princip vilken datakälla som helst.
 • DigitalPulse – ett optimeringsverktyg som scannar av webbplatser i den frekvens som du önskar. Detta ger bättre webbstatistiksimplementationer och bra verktyg för sökmotoroptimering (SEO).
 • Genesis – applikationsintegration med ett stort antal olika partners, till exempel DoubleClick, Advertising.com etc. Geneis gör det möjligt att hämta och skicka data till de anslutna systemen.

Teknik SiteCatalyst

SiteCatalysts statistikdata byggs upp med hjälp av ett JavaScript, en sidkod, som läggs in på webbplatsens webbsidor. I normala fall integrerar man SiteCatalyst med webbpubliceringssystemet (till exempel EPiServer, SiteVision, SharePoint, Drupal eller WordPress), det vill säga man hämtar data från webbpubliceringssystemet och “skjuter in” detta i sidkodens parametrar. All data som finns på webbsidan kan samlas in och sedan analyseras.

Förutom trafikdata från vanliga webbsidor kan man samla in och analysera data från en mängd olika källor, till exempel bannerkampanjer, köpta sökord (PPC), nyhetsbrev, RSS, video, Flash etc.

Utbildning och kurs i Adobe SiteCatalyst

Om du vill lära dig mer om SiteCatlyst kan SiteCatalystkonsulterna på Avantime sätta ihop en anpassad kurs i SiteCatalyst. De håller alla möjliga varianter av kurser och utbildningar inom SiteCatalyst. Exempel är introduktionskurser för nyanställa/nybörjare, vidareutbildningar, utbildningar på nya funktioner/versioner, uppföljning, optimering och taggning av kampanjer etc.

Nyheter om SiteCatalyst

SiteCatalyst är ett av de statistikverktyg vi skriver mest om här på webbstatistiksystem.se. Läs alla nyheter/artiklar taggade med SiteCatalyst.

Frågor SiteCatalyst

Om du har frågor kring SiteCatalyst eller någon annan av webbanalysprodukterna från Adobe hör av dig via kontaktsidan.