OAS Analytics

Open Adstream Analytics, OAS Analytics från TNS SIFOOAS Analytics står för Open AdStream Analytics och är ett statistikprogram från TNS SIFO. TNS SIFO erbjuder trafikmätning via Open AdStream Analytics, men även paneler (Orvesto Internet panelmätning) och ett annonshanteringssystem som heter Open Adstream.

OAS Analytics är godkänt av KIA-index och är det trafikmätningssystem som har flesta anslutna webbplatser som är med på KIA-index. Det är knappt 200 webbplatser som använder OAS Analytics för att få vara med på KIA-index.