Modlogan

Modlogan är ett webbserverloggsanalysprogram. Man kan alltså analysera webbserverns loggfiler med detta verktyg. Statistikprogrammet utvecklas inte längre, men det används fortfarande på vissa webbhotell så det finns en hel del användare.

Exempel på rapport i Modlogan

Den senaste stabila versionen av Modlogan var 0.8.13.

Inkorrekt webbstatistik – Webbserverloggar

Alla verktyg som analyserar ofiltrerade webbserverloggfiler ger mer eller mindre inkorrekt statistik. Inget verktyg kan ge exakt statistik, men analys av ofiltrerade webbserverloggfiler ger alltid felaktig statistik.

Detta gäller Modlogan och alla andra webbserverloggsfilsverktyg (till exempel Webalizer, AWStats och andra statistikverktyg där man kan analysera webbserverloggar som till exempel WebTrends, LiveSTATS och ClickTracks).

Hur stor “felmarginal” det blir på din webbplats är svårt att säga, men en mycket trolig gissning är att det blir 30-50% fel i vissa rapporter, men det kan vara värre… Jag har sett felmarginaler på upp till 90%. Som du säkert inser så kan denna typ av statistik endast användas som en trendindikator.

Filtrera webbserverloggsfilerna innan webbanalys

Enda sättet att hantera detta problem är att filtrera loggfilerna innan analyserna görs. Man kan göra detta via ett “tvättprogram”, men det kostar normalt mer än det smakar.

Frågor kring webbserverloggsanalys

Om du har frågor kring olika typer av webbstatistiksystem hör av dig via kontaktsidan.