LiveSTATS

LiveSTATS var ett populärt och enklare verktyg för webbanalys och webbstatistik från Deepmatrix. Företaget bakom LiveSTATS, Deepmatrix, är uppköpt av Microsoft. Ingen vidareutveckling sker därför av produkterna.

Webbstatistiksystem.se rekommenderar därför tidigare LiveSTATS användare att byta till andra system. Kontakta gärna Webbstatistiksystem.se för en diskussion kring lämpligt system.

LiveSTATS fanns i tre olika versioner LiveSTATS.BIZ, LiveSTATS.NET och LiveSTATS.XSP varav de två senare var de vanligaste på den svenska marknaden (mer information om dessa ges nedan). Den sista versionen av LiveSTATS var version 8.

LiveSTATS.NET

LiveSTATS.NET byggde på analys av trafikdata från ett script som lades in på webbsidorna. Detta möjliggjorde webbanalys i realtid.

Man fick i det enkla och översiktliga gränssnittet i realtid reda på vilka som besöker sidorna, vilka sidor som är mest populära och mycket mer intressant statistik. Detta gör att man direkt i statistiken kan se en förändring av trafikmönstret när en förändring görs på webbplatsen.

LiveSTATS.XSP

LiveSTATS.XSP analyserar till skillnad från LiveSTATS.NET webbserverloggfiler, det vill säga den loggfil som webbservern skapar.

De flesta analysfunktioner som finns i LiveSTATS.NET finns även i LiveSTATS.XSP. Därutöver finns det några ytterligare analysfunktioner som bara kan få fram genom att analysera webbserverloggfiler, till exempel bandbreddsutrymme och antal hits.

De inneboende problem som alla webbserverloggsanalysverktyg (till exempel AWStats, Webalizer och WebTrends och ClickTracks) har hade även LiveSTATS.XSP, det vill säga att statistiken blev mer eller mindre felaktig.

Orsaken till felmarginalen, som normalt ligger på 30-50%, är att LiveSTATS.XSP inte kan skilja på automatiserad trafik (orsakad av till exempel sökmotorspindlar, övervakningssystem, nyhetstjänster etc.) och normala besökare. Statistiken från LiveSTATS.XSP kan alltså endast användas som en trendindikator.

Frågor kring LiveSTATS?

Om du har frågor kring LiveSTATS, alternativa system, problem med webbserverloggar etc. så kontakta gärna Webbstatistiksystem.se.