Indextools

Indextools var ett populärt webbstatistiksverktyg med många namnkunniga kunder. Under våren 2008 köptes Indextools av Yahoo!. Arbetet med att införliva Indextools i Yahoos produkter för webbanalys och kampanjuppföljning har sedan dess pågått. Numera kan man inte längre köpa Indextools utan man hänvisas istället till Yahoo! Web Analytics som Indextools har döpts om till.

I webbstatistiksystemet Indextools hade man tillgång till “alla” vanliga standardrapporter plus en mängd spännande funktioner som till exempel

  • egna dashboards/översiktsrapporter, som ger en snabb översikt över organisationens nyckeltal för uppföljning av mål
  • flödesanalys – du kan följa besökarnas väg genom webbplatsen i olika rapporter
  • egna rapporter – i Indextools kan man lägga till parametrar som sedan kan användas i kombination med de redan fördefinierade rapporterna – detta gör att rapporterna kan specialanpassas efter behov
  • kampanjhantering – med dessa rapporter kan du analysera din organisations webbkampanjer (banners, köpta sökord, nyhetsbrev, affiliates, partners etc.)
  • segmentering på innehåll – segmentera och analysera hur olika grupper av besökare interagerar med webbplatsen
  • scenarioanalyser – här följer du besökarnas väg genom fördefinierade (av dig definierade) processer, till exempel en köp- eller beställningsprocess
  • jämförelserapporter – jämför två olika tidsperioder i samma rapport och se ökning/minskning för det aktuella nyckeltalet

Indextools

För frågor kring Indextools hör av dig via kontaktsidan.