Coremetrics Analytics

Coremetrics är en av de stora webbanalysföretagen med en rad stora tjänster/produkter som man använder för att optimera användarnytta och öka försäljning. Webbstatistiksystemet heter Coremetrics Analytics.

Coremetrics Analytics har länge tillhört de mest avancerade webbstatistiksystemen och ligger i topp bland funktionalitet och användande bland stora företag.

Under 2010 har IBM köpt Coremetrics. Nu har snart alla de “stora” köpt var sitt webbanalysföretag. Google har köpt Urchin och skapat Google Analytics, Microsoft köpte Deepmarix och skapade Microsoft adCenter Analytics (som man sedan lade ned), Adobe köpte Omniture med SiteCatalyst och Yahoo! köpte Indextools och skapade Yahoo! Web Analytics.

Webbanalysföretaget comScore (som inte tillhör en av IT-jättarna själva) köpte nyligen Nedstat med Sitestat. Konsolideringen på webbanalysmarknaden fortsätter.

Andra produkter från Coremetrics

Några andra tjänster som Coremetrics arbetar med listas nedan. Produkt/tjänsteutbudet som Coremetrics har påminner mycket om det som Adobe (tidigare Omniture) har.

  • Coremetrics Benchmark – jämförelsetjänst där man kan jämföra sig med liknande organisationer
  • Coremetrics Impression Attribution – kontroll över adserving
  • Coremetrics Search – bid management system
  • Coremetrics Intelligent Offer – erbjuda kunder rätt information vid rätt tillfälle
  • Coremetrics LIVEmail – e-postmarknadsföring
  • Coremetrics Connect – integrationsplattform där man kan hämta/lämna data med omkringliggande system